11. 8. 2016

Darování podílu na nemovitosti manželce

Darování podílu na nemovitosti manželce nebo manželovi darovací smlouvou je možné tehdy, pokud je nemovitost nebo její část ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Darovat manželce nebo manželovi část SJM sice nelze, ale vyřešíte to manželskou smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu - neboli manželskou smlouvou o zúžení SJM.
Pokud manžel vlastnil nemovitost a nebo podíl na nemovitosti ještě před uzavřením sňatku nebo takový majetek dostal darem, případně nemovitý majetek zdědil a nebo na zakoupení takového majetku použil darované nebo zděděné finanční prostředky, pak jde o výlučný majetek manžela a může se rozhodnout buď takový majetek nebo jeho část darovat manželce darovací smlouvou a nebo ho zahrnout do společného jmění manželů manželskou smlouvou.

Darovací smlouva nevyžaduje formu notářského zápisu, přesto lze doporučit návštěvu notáře. Získáte kompletní službu, neboť notář může přímo vytisknout potřebné výpisy z katastru nemovitostí a vyhotoví i návrh na vklad, případně i vše za vás na katastru vyřídí. Pokud bude darovací smlouva sepsána notářským zápisem, pak jde o veřejnou listinu a takový dokument má vyšší právní sílu než běžná smlouva opatřená podpisy smluvních stran. Velkým rizikem darovací smlouvy sepsané dle vzoru na internetu je fakt, že i když katastrální úřad smlouvu akceptuje, může být v budoucnu zpochybněna její platnost. Odměna notáři za sepsání darovací smlouvy notářským zápisem sice vychází z hodnoty darované nemovitosti, ale hradí se jen polovina z vypočtené částky.  Obvyklá cena se stanoví souhlasným prohlášením dárce a obdarovaného - není třeba znalecký posudek.  

Majetek převedený manželce darovací smlouvou není součástí SJM, zůstane manželce i po případném rozvodu manželství a nebude tedy předmětem vypořádání SJM v rozvodovém řízení.

Jiná situace nastane, pokud manžel převede nemovitost nebo její část manželskou smlouvou do SJM. Manželská smlouva musí mít formu notářského zápisu, nemá tedy smysl chodit k advokátovi, běžte rovnou k notáři. Rozšířením společného jmění manželů se stane z výlučného majetku jednoho z manželů majetek společný - bude zahrnut do společného jmění manželů. V případě rozvodu manželství musí dojít k jeho vypořádání a pokud se tak v zákonné lhůtě nestane, bude nemovitý majetek rozdělen na dva shodné spoluvlastnické podíly.

Majetek, který si manželé pořídili za trvání manželství, patří do SJM. Častým dotazem v naší poradně je, zda manžel (manželka) může svoji část SJM druhému z manželů darovat. Je-li něco společné, pak z tohoto majetku nelze označit nějakou část za náležející jednomu z manželů a proto logicky ani nelze nic ze SJM vzájemně darovat. Darovat by šlo jedině třetí osobě - pak by museli manželé darovat společně.

Má-li se tedy stát společný majetek výlučným majetkem jen jednoho z manželů, je to opět nutno řešit manželskou smlouvou - přesněji smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu. Často se tento případ označuje jako smlouva o zúžení SJM.  Potřebujete samozřejmě i v tomto případě navštívit notáře a notář sepíše notářským zápisem vaši dohodu o zúžení společného jmění manželů.

Zúžení SJM je často požadováno i v jiné situaci - když manželé plánují zakoupit majetek, který má být výhradně majetkem jednoho z manželů a to například proto, že z důvodu bonity či jiných důvodů to požaduje banka, nebo proto, že jeden z manželů nechce nést žádná rizika spojená se závazkem ke splácení hypotečního úvěru. Zde si můžete prostudovat vzor notářského zápisu o zúžení SJM  do budoucna.

V poslední době je často důvodem návštěvy notáře sepsání předmanželské smlouvy, kdy si snoubenci sjednají, že SJM vůbec nevznikne a manželé budou mít v manželství režim oddělených jmění.

Manželská smlouva - manželé jsou cizinci


V případě, kdy jsou manželé cizinci a chtějí sepsat manželskou nebo předmanželskou smlouvu, pak se postupuje podle § 49 zákona č. 91/2012 Sb. (Zákon o mezinárodním právu soukromém) , odstavců 3) a 4), kde se říká:

3) Majetkové poměry manželů se řídí právním řádem státu, ve kterém mají oba manželé obvyklý pobyt; jinak právním řádem státu, jehož jsou oba manželé občany; jinak českým právním řádem.

(4) Smluvená úprava manželského majetkového práva se řídí právním řádem, který byl v době sjednání úpravy rozhodný pro majetkové poměry manželů. Jinak také pro smluvenou úpravu manželského majetkového práva se manželé mohou dohodnout, že se jejich majetkové poměry budou řídit buď právním řádem státu, jehož je jeden z manželů občanem, nebo v němž má jeden z manželů obvyklý pobyt, nebo právním řádem státu, v němž je nemovitá věc, pokud jde o tuto nemovitou věc, nebo českým právním řádem. O dohodě musí být pořízen notářský zápis nebo obdobná listina, jestliže se dohoda uzavírá v cizině.

Manželská smlouva - kolik zaplatíte u notáře


Odměna notáři vychází z obvyklé ceny majetku, jehož se manželská smlouva týká, přičemž podobně jako u darovací smlouvy se hradí jen polovina částky vypočtené z tarifní hodnoty. Jako nejmenší účtovatelnou částku pro tento právní úkon stanoví notářský tarif částku 1 000,- Kč. Nelze-li hodnotu majetku - tarifní hodnotu - určit a nebo by to bylo možné jen s nepoměrně vyššími náklady, pak se stanoví odměna notáře ve výši 5 000,- Kč. To je případ předmanželské smlouvy a nebo smlouvy o zúžení SJM týkající se obecně majetku do budoucna. K těmto cenám se účtuje DPH.

Aby bylo zúžení SJM do budoucna účinné vůči třetím osobám, je třeba požádat o zápis manželské smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR. I když se notáři řídí notářským tarifem, nemusí být účtovaná hodnota stejná. Můžete ušetřit. Více o tom píšeme v samostatném článku

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

Poradíme Vám bezplatně


Pokud potřebujete další informace k tématu darovací smlouvy, manželských a předmanželských smluv nebo nezávaznou kalkulaci notářské odměny, bezplatně Vám odpovíme na Váš dotaz, který nám prosím zašlete prostřednictvím
kontaktního formuláře.

259 komentářů:

 1. Dobrý večer, obracím se na Vás s dotazem, zda jsou tyto dva odstavce v rozporu: "4. Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou žádné závazky, dluhy, ani jiné právní vady.
  5. Na darované nemovitosti vázne toto věcné břemeno: chůze a jízdy ." Jedná se o darovací smlouvu ve věci nemovité. Děkuji!

  OdpovědětVymazat
 2. Formulace není správná, ale asi by nezpůsobila neplatnost darovací smlouvy. Obdarovaný byl seznámen s tím, že musí strpět právo chůze a jízdy.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den, rád bych se dotázal, zda budou dědit potomci z prvního manželství, pokud veškerý majetek převedu na současnou manželku. Mnohokrát děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se zbavíte majetku tak, že nebudete mít žádný výlučný majetek a v SJM bude jen majetek nepatrné hodnoty, pak bude dědické řízení po Vás zastaveno, neboť nebude co dědit.

   Vymazat
 4. Dobrý den, prosím o radu. S manželem vlastníme v SJM 1/2 nemovitosti, druhou 1/2 polovinu vlastní třetí osoba. Jak mi může manžel svou část darovat? Darovací smlouvou nebo zúžením SJM? Předem děkuji. K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majetek, který máte s manželem v SJM si nemůžete vzájemně darovat. Takový majetek se stane výlučným majetkem jednoho z manželů pouze na základě smlouvy o zúžení SJM, přesněji smlouvy o změně zákonného manželského majetkového režimu, která vyžaduje formu notářského zápisu. Na základě této smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude zapsáno namísto SJM výlučné vlastnictví jednoho z manželů.

   Vymazat
 5. V manželství jsme si koupili byt do osobního vlastnictví. Nyní jsme rozvedeni, manžel se odstěhoval a chce, aby se byt stal jen mým majetkem. Já v bytě bydlím. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 6. Tuto situaci řeší písemná dohoda o vypořádání majetku v SJM, kterou spolu s návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předložíte příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud dohoda není ve formě notářského zápisu, musí na ní být ověřeny Vaše podpisy.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den, prosím o radu. Od rodičů jsme s manželem dostali pozemek, je pro nás vyhodnější mít ho napsaný jako SJM nebo každý z nás podíl 1/2?
  Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud na pozemku budete stavět, pak je třeba sjednotit vlastnictví pozemku a stavby. Obojí by tedy mělo být v SJM. Jde-li o pole, zahradu apod., pak je to celkem jedno, podílové spoluvlastnictví má výhodu v tom, že každý z manželů může se svým podílem na pozemku nakládat samostatně.

   Vymazat
 8. Dobrý den, pořídili jsme si s manželem společně byt, na který splácíme hypotéku. Chtěli bychom ho teď převést do mého výlučného vlastnictví - můžeme v tomto případě také postupovat na základě smlouvy o zúžení SJM, i když máme na byt společnou hypotéku?
  Předem děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Banky většinou kromě zástavy nemovitosti zřizují zápisem do katastru nemovitostí i zákaz zcizení (tj. prodeje nebo darování) nemovitosti. To by se zúžení SJM nemělo sice týkat, ale přesto doporučujeme k takovému kroku vyžádat souhlas banky.

   Vymazat
  2. Moc děkuji za rychlou odpověď

   Vymazat
 9. Dobry den. S partnerem jsme pred rokem koupili RD. Hypoteka je psana na nej a ja jsem vlastnik id 1/2 toho domu. Nas vztah se nedavno rozpadl a ja bych svou polovinu chtela prevest na nej. Co vse je k tomu potreba? Kam musim jit co zaplatit a bude se platit i nejaka.dan? Dekuji

  OdpovědětVymazat
 10. Daňově nejvýhodnější řešení je darování. Aby to bylo osvobozeno od daně z příjmů, museli byste prokázat, že alespoň rok bezprostředně před darováním jste spolu vedli společnou domácnost. Pokud už nyní spolu nejste, pak to lze řešit kupní smlouvou. Můžete prodat i za 1 Kč. Přítel ale bude muset zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí 4% a ta bude vycházet ze zjištěné ceny 1/2 domu. K sepsání darovací nebo kupní smlouvy doporučujeme se obrátit na notáře, který Vám připraví i návrh na vklad do katastru nemovitostí a v řízení před katastrálním úřadem Vás bude zastupovat.

  OdpovědětVymazat
 11. Dobrý den, mám dotaz ohledně darovací smlouvy. Mám pozemek ve vlastnictví a chci polovinu darovat manželovi, protože na pozemku budeme stavět rodinný dům, který bude ve společném vlastnictví. Stačí tedy darovací smlouva? A mám do smlouvy uvést že podíl je 1/2, 50 % nebo napsat výměru v m2? Děkuji předem za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na základě darovací smlouvy budete rovnodílnými podílovými spoluvlastníky pozemku a nově postavený dům bude v SJM. Stavba se tedy nestane součástí pozemku, protože není shoda vlastnictví. Lepším řešením by bylo rozšíření SJM o pozemek na základě manželské smlouvy o rozšíření SJM. U darování podílu na pozemku se tento podíl vyjadřuje zlomkem, nikoli výměrou.

   Vymazat
 12. Dobrý den, mám dotaz ohledně darovací smlouvy k pozemku. Moji rodiče mi chtějí darovat pozemek, na kterém si v příštím roce chceme s manželem postavit dům. Budou s darováním tohoto pozemku spojeny nějaké poplatky v případě, že by pozemek rodiče darovali mně i mému manželovi? Rodiče tento pozemek chtěli darovat původně pouze mě, abychom neplatili zbytečné poplatky spojené s darováním, domnívám se však, že můj manžel je také nyní již v příbuzenské linii, která se zohledňuje při darování, poplatek by tedy měl být stejný jako v případě, kdyby pozemek moji rodiče darovali přímo mě, chápu to takto správně? Chtěla bych, aby byl tento pozemek zahrnut do SJM, pokud bude tedy v darovací smlouvě uvedeno, že 1/2 pozemku náleží mě a 1/2 manželovi, budeme pouze podílovými spoluvlastníky? Nebo jak jinak to do darovací smlouvy zakomponovat? Dům, který budeme stavět, bude napsaný na nás oba, tudíž bude v SJM. Moc Vám děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nový občanský zákoník připouští darování do SJM a z pohledu daní máte pravdu - žádná daň se tohoto darování týkat nebude. Nicméně rodiče bývají většinou prozíraví a proto takto postupovat nebudou. Darují pozemek Vám a Vy pak následně tento svůj výlučný majetek vložíte do SJM. Je to pojistka pro případ, kdyby Vám to v manželství nevyšlo. Při majetkovém vypořádání SJM by se kompenzovalo to, co jste do společného majetku vložila ze svého majetku výlučného.

   Vymazat
  2. Děkuji moc za rychlou odpověď. Ještě mám jeden dotaz - v případě, že bude sepsána darovací smlouva, kde bude uvedeno, že pozemek je darován do společného jmění manželů, tedy bezpodílového spoluvlastnictví, je třeba, aby tato darovací smlouva byla sepsána u notáře nebo postačí, když si tuto smlouvu sepíšeme sami a pouze si necháme úředně ověřit podpisy před vkladem do katastru? Děkuji.

   Vymazat
  3. Zákon nevyžaduje pro darovací smlouvu formu notářského zápisu, nicméně sepsat darovací smlouvu jako laik podle nějakého vzoru na internetu Vám rozhodně nedoporučujeme. Praxe prokázala, že drobná pochybení či přehlédnutí mívají často závažné následky a jejich náprava je značně komplikovaná. Odměnu notáře za sepis darovací smlouvy notářským zápisem vyhláška krátí na polovinu. Úspora této částky je šetření na nesprávném místě.

   Vymazat
 13. Dobrý den, manžel byl členem družstva a vlastníkem družstevního podílu před uzavřením manželství, nicméně až po uzavření manželství došlo k převodu bytu z družstva do osobního vlastnictví manžela. Může mi nyní manžel 1/2 bytu darovat, abychom jej měli ve spoluvlastnictví? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dá se to řešit dvěma způsoby: 1) darovací smlouvou, kde Vám manžel daruje podíl 1/2 bytu, 2) manželskou smlouvou o rozšíření SJM, kdy byt bude nově součástí společného jmění manželů. První varianta vyjde o něco levněji, druhá varianta je pro Vás výhodnější. Kdyby totiž nastaly nějaké vážnější neshody, manžel by mohl odvolat dar pro nevděk obdarovaného.

   Vymazat
 14. Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat na situaci, kdy jsme s přítelkyní koupili na hypotéku byt, kdy jsme oba dlužníci, ale majitelem bytu jsem jen já. Chceme se vzít a byt bychom chtěli potom do SJM. Jde to udělat zde uváděnou manželkou smlouvou? A nebude k tomu potřeba souhlas banky? Na bytě je zákaz zcizení a zatížení. A poslední věc, na kolik by taková manželská smlouvy vyšla, když byt stál 1,8 milionu? Děkuji moc za odpovědi, s pozdravem, Štohanzl

  OdpovědětVymazat
 15. Řešit to můžete po uzavření sňatku. Manželská smlouva není v kolizi se zákazem zcizení. Z tarifní hodnoty 1,5 mil Kč by byla odměna notáře za sepis notářského zápisu (manželské smlouvy o rozšíření SJM) 5.650 Kč. K tomu se účtuje DPH 21%.

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den,
  vlastním dům, na který mám hypotéku. Chtěl bych ho převést do SJM. Jak bych měl postupovat a jaky poplatek u notáře zaplatím (cena domu cca 1,5mil)? Jakym způsobem by probihalo vypořádání v případe rozvodu? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obraťte se na notáře, kde sepíšete manželskou smlouvu o rozšíření SJM. Z tarifní hodnoty 1,5 mil. Kč bude činit odměna notáře 5.650 Kč + DPH. Stejnopis notářského zápisu s návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předložíte příslušnému katastrálnímu úřadu (nebo to za Vás vyřídí notář). Při rozvodu manželství by se kompenzovalo to, co bylo z výlučného majetku vloženo do majetku společného, ale v manželské smlouvě si to můžete ošetřit i jinak.

   Vymazat
 17. Dobrý den, před svatbou jsem si koupil byt 3+1 a jsem zapsán v katastru. Domluvili jsme se s ženou, že by bylo fér, aby měla 1/2 bytu i ona. Prosím tedy o radu jak jí nechat zapsat jako spolumajitele 1/2 bytové jednotky.

  Předem děkuji

  Matějka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud má být Vaše žena spolumajitel bytové jednotky, vyřešíte to darováním podílu 1/2 na této jednotce. Další možností by bylo zahrnout byt do společného jmění manželů. K tomu byste potřebovali manželskou smlouvu o rozšíření SJM. V obou případech se předkládá katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení smlouvy, návrh na vklad práva a kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
  2. Děkuji za rychlou odpověď. Ještě prosba, dá se někde stáhnout předloha darovací smlouvy na 1/2 podílu ??
   Děkuji

   Vymazat
 18. Dobrý den,

  s manželem jsme ještě před svatbou postavili dům, který je zatížen hypotékou (2.4 mil), která je psaná na oba (já jsem spoludlužník), ale dům je napsaný pouze na manžela. Nyní by jsme chtěli napsat půlku domu na mě. Prosím o radu jak přesně postupovat, nejlépe co nejlevněji.

  Moc děkuji za odpověď !

  S pozdravem

  Jana K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co nejlépe nebude identické s tím co nejlevněji. Nejlevněji by vyšlo darování podílu na nemovitosti. Pak byste byli rovnodílní spoluvlastníci. Nevýhodou je fakt, že manžel má možnost dar odvolat a další nevýhodou je to, že se to neobejde bez souhlasu banky. Doporučujeme řešení manželskou smlouvou o rozšíření SJM.

   Vymazat
  2. Diky moc za odpoved, je mi to jasne, muzu se prosim jeste zeptat do jake doby lze dar odvolat? A zda k sepsani manzelske smlouvy je potreba notar? A o jake castce za smlouvu se bavime kdyz dum je cca. 2,5 milionu... Opravdu moc dekuji ! Jana K.

   Vymazat
  3. Odvolat dar lze pro nevděk obdarovaného nebo pro vlastní nouzi. Není to nikterak časově omezeno. Pro manželskou smlouvu je předepsána forma notářského zápisu. U tarifní hodnoty 2,5 mil. Kč vyjde odměna notáře za sepis manželské smlouvy o rozšíření SJM na 7.150 Kč (cena je bez DPH). U darování podílu 1/2 nemovitosti bude tarifní hodnota 1.250.000 Kč a odměna notáře za sepis darovací smlouvy ve formě notářského zápisu bude 5.275 Kč. Vyhotovení návrhu na vklad není notářský úkon a účtuje se cenou smluvní - zpravidla do 500 Kč. K návrhu na vklad potřebujete dále kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
 19. Dobry den,chtel jsem se zeptat. Kdyz mam hypoteku na dum. S pritelkyni se vezmeme a ona po svatbe zaplati zbytek hypoteky z jejich penez. Kdyz potom pujdeme na katastr udelat zmeny (odstraneni zastavniho prava banky) jestli se muzeme zapsat v katastru jako majitele oba. Protoze kdyz jsme ten dum zaplatili v manzelstvi tak bysme ho meli mit na pul a nebo to musi byt jinak? diky

  OdpovědětVymazat
 20. Jde mi jen o to,abych mohl dat manzelce pul domu,aniz bych musel platit dan. Diky moc

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po svatbě můžete nemovitost převést do SJM (společného jmění manželů) manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Po splacení hypotéky by byla i další možnost - darování podílu na Vaší nemovitosti manželce (byli byste pak podíloví spoluvlastníci). V obou uvedených případech nebudete platit ani daň z příjmů, ani daň z nabytí nemovitých věcí.

   Vymazat
 21. Dobry den, vlastnim byt s pritelem, ve kterem jsme zili nekolik let /oba jsme zapsani v katastru/. Byt je stale splacen hypotekou kterou hradim jen ja. Pred rokem jsme se rozesli a domluvili se, ze mi pritel svuj podil prenecha/daruje. Muze mi pritel svuj podil bytu darovat, abychom nemuseli platit darovaci dan? Nebyli jsme manzele, takze nejsme pred statem brani, jako pribuzni. Nekde jsme se ale docetli, ze pokud jsme pred darovanim nemovitosti zili ve spolecne domacnosti dele, nez 12 mesicu, bere se takovy pripad stejne, jako bychom pribuzni byli. Jak postupovat prosim? Dekuji predem za Vasi radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darovací daň byla zrušena. Týkala by se Vás daň z příjmů. Osvobození od této daně by bylo v případě, kdybyste alespoň 12 měsíců bezprostředně před darováním vedli společnou domácnost. Píšete, že jste se před rokem rozešli. Lze se tedy domnívat, že jste nyní společnou domácnost nevedli. Pak by bylo pro Vás daňově výhodnější, kdyby Vám přítel prodal podíl za symbolickou částku (např. 1 Kč). Pak by se Vás týkala jen daň z nabytí nemovitých věcí 4% z ceny obvyklé (tj. ceny 1/2 bytu).

   Vymazat
 22. Dobrý den, pokud si manžel koupí pozemek a postaví na něm dům, v katastru bude zaspán jako jediný majitel. Co se stane po rozvodu? Budu mít nárok na polovinu domu, nebo ne? Stavbu domu i koupi pozemku bude hradit z prodeje zděděného domu.

  OdpovědětVymazat
 23. Zděděný majetek je majetkem výlučným a pokud manžel tento zděděný majetek prodá a peníze použije k získání jiného majetku, pak půjde opět o majetek výlučný - nepatřící do SJM, byť se tak stalo za trvání manželství. Vypořádání SJM v případě rozvodu se tedy tohoto majetku nikterak netýká.

  OdpovědětVymazat
 24. Dobrý den. Mám dotaz. Koupili jsme společně s přítelem byt (máme společné na něj hypotéku). Byl to ale nejprve družstevní byt, takže majitelem se oficiálně (smlouvou) stal pouze přítel (jako nesezdaných pár jsme se nemohli stát oba členy družstva). Po roce se převedl byt do osobního vlastnictví (opět pouze mému příteli). Zhruba dva roky na to jsme se vzali. V současnosti máme tedy skoro 4roky společně hypotéku a bydlíme společně v koupeném bytě, který je ale v katastru zapsán jako majetek mého muže. Zajímalo by mě, zda by mě šlo napsat nyní do katastru jako spolumajitele...Abych v případě rozchodu nepřišla o být i peníze, které jsem zaplatila. A jaké poplatky by se musely uhradit. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Situaci vyřešíte manželskou smlouvou o rozšíření společného jmění manželů, která se pak spolu s návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předloží ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Uhradíte odměnu notáři za sepis notářského zápisu, jejíž výši určuje vyhláška a počítá se z hodnoty majetku, který bude nově zařazen do SJM. Dále je s tím spojen poplatek 200 Kč notářské komoře za povinný zápis do evidence manželských smluv.

   Vymazat
 25. Dobry den, pan vlastni pozemek, pani si na nej vzala uver. Kupni smlouva sepsana v rijnu, v lednu se vzali a v unoru podali vklad do kn, kde se ma ted jiz manzelka stat vylucnou vlastnici. Lze takto uskutecnit zapis do katastru?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud paní před vstupem do manželství stihla uzavřít kupní smlouvu a úvěrovou smlouvu a byly splněny podmínky platnosti a účinnosti těchto dokumentů, pak ani kupovaná nemovitá věc ani závazek z úvěru nepatří do SJM. S vkladem práva do katastru nemovitostí by neměl být problém.

   Vymazat
 26. Dobrý den, se snoubenkou budeme podepisovat předmanželskou smlouvu - režim odděleného jmění manželů. Je možné v režimu odděleného jmění manželů využívat daňovou slevu na manžela/manželku jehož příjem za rok nepřesáhl 68 tisíc? A lze v tomto režimu využívat společného zdanění manželů? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Společné zdanění manželů bylo zrušeno. Sleva na manžela/ku je podmíněna vedením společné domácnosti a nezávisí na režimu oddělených jmění. Je to ale spíše otázka pro finanční úřad.

   Vymazat
 27. Dobrý den,

  s manželem jsme již po svatbě postavili dům, který je zatížen hypotékou, která je psaná na oba, ale na pozemku, který je napsaný pouze na manžela. Nyní chceme zapsat stavbu, která se stala součástí pozemku, do KN, ale zápis může být proveden díky výlučnému vlastnictví pozemku pouze na manžela. Zajímalo by mě, zda stavba patří do SJM, když byla pořízena za trvání manželství a financována společným hypotečním úvěrem, i když nebudu zapsána jako vlastník v KN?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučujeme sjednotit vlastnictví pozemku a stavby manželskou smlouvou o rozšíření SJM.

   Vymazat
 28. Dobrý den,
  Jsme v situaci těsně před žádostí o hypotéku na RD, který budeme stavět s manželem (dům bude v SJM) na pozemku, který jsem zakoupila já sama ještě před uzavřením manželství. Jaké jsou prosím možné problémy při darování ideální poloviny pozemku manželovi darovací smlouvou oproti rozšíření SJM u notáře? Máte zkušenost že banky při vyřizování hypotéky podílové spoluvlastnictví v tomto případě odmítnou akceptovat a vyžadují pouze SJM? Když jsem pročítala příspěvky výše, narazila jsem pouze na riziko odvolání daru za strany darujícího. Jsou i jiná rizika? Moc děkuji, Augustová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku. Proto je vždy snaha dosáhnout shody vlastnictví pozemku a stavby. Jelikož stavba vzniká za trvání manželství a bude tedy v SJM, měl by být i pozemek ve společném jmění manželů a nikoliv v rovnodílném podílovém spoluvlastnictví. Darování podílu tedy není řešením této situace a je třeba sepsat manželskou smlouvu o rozšíření SJM. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu.

   Vymazat
 29. Dobrý den,
  jsme 2 roky po rozvodu, manželka bydlí sama s dětmi v bytě v SJM a má také další (menší) byt, který nabyla ještě před svatbou. V rámci vypořádání SJM jsme se dohodli, že já na ni převedu svou polovinu bytu v SJM, ona mi za to daruje její menší byt - bude se zde muset platit darovací daň? Nebo bude výhodnější si mezi sebou menší byt prodat? Mohou v dohodě o vypořádání SJM být uvedeny i movité věci (např. auto), které sice nespadají do SJM, ale rámci předejití budoucích sporů chceme mít jasno, jak si kdo co přenechá? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dohoda se týká majetkového vypořádání společného jmění manželů. Společným jměním jsou movité i nemovité věci. Nemůžete tak ovšem řešit majetek, který je výlučným jměním jednoho z manželů a do SJM nepatří. Protože už nejste manželé a již ani nevedete společnou domácnost, pak darování by bylo zatíženo daní z příjmů 15%. Jeví se tedy jako daňově výhodnější prodej, který je zatížen daní z nabytí nemovitých věcí 4%. Tuto daňovou zátěž byste si ušetřili, kdybyste před rozvodem navštívili notáře a majetkové otázky vyřešili manželskou smlouvou.

   Vymazat
 30. Dobrý den, vím že budu asi znít hloupě. Ale v tomhle chodit neumím. S manželem jdeme od sebe. A řešíme dům který máme na hypotéku 5 let. Domluvili jsme se rozumně on mě vyplatí a já na něj přepíší dům. Jen nevíme jak to udělat. Víme jen katastr nemovitostí a hypotéku ale jestli ještě něco nevíme. A nevíme jestli to jde jen převést nebo darovat. Aby to nevyšlo zbytečně draho. Moc děkuji za váš čas a vaší ochotu. Děkuji Nikola

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud máte dům ve společném jmění manželů a dohodli jste se, že dům i odpovědnost za splácení hypotéky bude výlučné manžela, pak to snadno vyřešíte manželskou smlouvu o zúžení SJM. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Bude ale potřeba projednat s bankou, aby Vás na základě této manželské smlouvy vyvázala ze zodpovědnosti za splácení úvěru. Manželská smlouva se dále spolu s návrhem na vklad předkládá katastrálnímu úřadu. Jiné řešení bohužel není, protože to, co je součástí společného jmění manželů (SJM), si nemůžete vzájemně ani prodat ani darovat. Výhodou je, že změna zákonného manželského majetkového režimu manželskou smlouvou nezakládá sama o sobě žádnou daňovou povinnost.

   Vymazat
 31. Dobry den, chtel bych se Vas zeptat na nasledujici vec. Jsme manzele a mame syna. Mame 2 byty, ktere jsme si poridili behem manzelstvi. Prvni byt ma podle katastru nasledujici podily - 1/3 syn a 2/3 SJM (jak bylo napsane v kupni smlouve). Druhy byt podle katastru ma nasledujici podily - 1/3 - syn, 1/3 - ja, 1/3 - manzelka (v kupni smlouve bylo to tak uvedeno). Chtel bych se Vas zeptat jestli je to vporadku? teda jestli se da manzelum koupit byt do spoluvlastnickeho podilu manzelu - jestli v kupni smlouve bude napsane, ze kazdy ma 1/3 (ja, syn a manzelka) znamena to spoluvlastnicky podil manzelu nikoliv SJM? Dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U druhého bytu jste byli jako kupující uvedeni nesprávně a tomu odpovídá i nesprávný zápis v katastru nemovitostí. Opravit se to dá návrhem na vklad, ke kterému přiložíte prohlášení o tom, že jste podíl na bytové jednotce pořídili za trvání manželství a má být tedy zapsán jako SJM. Podpisy musí být úředně ověřeny. Do podílového spoluvlastnictví byste si mohli koupit nemovitou věc tehdy, pokud byste měli manželskou smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů.

   Vymazat
  2. Dekuji za rychlou odpoved, chtel bych se teda zeptat na nasledujici veci - pokud podame navrh na vklad, ke kteremu prilozime prohlaseni o tom, ze jsme podil na bytove jednotce poridili za trvani manzelstvi a ma byt zapsan jako sjm budou s tim souviset nejake dane? Druha otazka - pokud si budeme chtit poridit dalsi byt do podiloveho spoluvlastnictvi musime pred podpisem kupni smlovy mit manzelsou smlouvou zuzen rozsah spolecneho jmeni manzelu? musi tato smlouva mit overene podpisy? a kolik by to stalo? a dale se to podava spolu s kupni smlouvou na katastr? Treti otazka - da se ted sepsat smlouvu o zuzeni rozsahu spolecneho jmeni manzelu aby ty podily u druheho bytu zustali tak jak jsou? my jsme rodina ze zahranici. Mockrat dekuji za odpoved

   Vymazat
  3. Se změnou zápisu v katastru nemovitostí, kdy nesprávný zápis jako podílové spoluvlastnictví bude nahrazen SJM, není spojena žádná daňová povinnost. K návrhu na vklad ale musíte přiložit kolek 1.000 Kč. Pokud v budoucnu chcete pořídit majetek za trvání manželství do výlučného vlastnictví jednoho z manželů nebo do podílového spoluvlastnictví, musíte nejprve zúžit zákonný rozsah manželského majetkového režimu manželskou smlouvou. Vyžaduje se forma notářského zápisu, který Vás bude stát 3.000 Kč (cena bez DPH). Můžete si tak ošetřit i majetek do minulosti - tedy již pořízený podíl na bytové jednotce. V tom případě se ale odměna notáře bude počítat z hodnoty majetku, kterého se manželská smlouva týká. Nesprávný zápis v katastru o podílovém spoluvlastnictví by se tak stal správným a změnu v katastru by nebylo nutné provádět.

   Vymazat
  4. Jeste jednou Vam mockrat dekuji za Vase odpovedi. A pokud je mozhne chtel bych se Vas jeste jednou zeptat a upresnit nasledujici veci: 1) Ted mame 2 byty a chceme si koupit studio (nebytovy prostor) - prvni byt je uveden v katastru jako SJM - druhy jak, uz jsem psal kazdy ma 1/3 (ja, manzelka a syn) a studio si chceme poridit do podiloveho spoluvlastnictvi. Da se teda studio poridit do podiloveho spoluvlastnictvi a druhy byt pomoci smlouvy o zuzeni take dat do pod. spoluvlastnictvi aby prvni byt zustal v SJM? Teda byt + studio v podilovem spoluvlastnictvi a jeste jeden byt v SJM 2) Kolik by to stalo? nove studio jak jsem pochopil - 3000 + druhy byt (on stal kolem 3,4 mil. korun) na kolik by priblizne vysel. 3) Pokud se prevadi nemovitost z SJM do podiloveho spoluvlastnictvi je potreba jeste neco navic platit? treba nejake dane (z minule otazky jsem pochopil, ze neni treba platit, kdyz ve skutecnosti jsme si poridili byt do SJM, ale byl nespravne zapsan do katastru) a jak je to s tim, ze se byt z SJM prevede do podiloveho spoluvlastnictvi Kazdy z manzelu bude mit stejny podil (ja 1/3, manzelka 1/3 a syn 1/3)? 4) Jake doklady musime mit (jsme rodina ze zahranici (Beloruska)) pokud budeme chtit sepsat smlouvu o zuzeni a dat druhy byt do pod. spoluvlastnictvi a take si porizovat pripadne dalsi nemovitosti do pod. spoluvlastnictvi? 4) Jak dlouho to potrva? sepsani smlouvy s notarem a zmena zpusobu vlastnictvi druheho bytu? 5) Kdyz budeme mit sepsanou smlouvu - musime ji spolu s kupni smlouvou (nove studio) podavat na katastr nebo pro koho potrebujeme tu smlouvu? 6) A posledni dotaz jestli je mozne nejakou podobnou smlouvu podepsat v Nasem state (Belorusku) aby jsme nic nemuseli sepisovat v Cesku. Dekuji

   Vymazat
  5. Pokud máte oba státní občanství Běloruska a v Bělorusku jste uzavřeli sňatek, tak Vaše manželství se řídí zákony Běloruska a z tohoto pohledu je třeba posoudit, zda je přípustná modifikace manželského majetkového režimu v ČR.

   Vymazat
  6. Dekuji! Ano, mame oba statni obcanstvi Beloruska a tam se obvykle zrzujeme, jsme danovymi rezidenty Beloruska - tady mame nemovitost, kterou pronajimame, a jednou za par mesicu jezdime do Ceska. A kdo to muze posoudit, na koho se mame obratit? Muze se stat, ze vubec tady nemuzeme mit SJM? Dekuji

   Vymazat
  7. Obraťte se prosím na advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS advokatni kancelar s.r.o., Karlovo náměstí 671/24, CZ - 110 00 Praha 1, tel.: +420 246 085 300, e-mail: marek@peterkapartners.cz . Tato AK má zastoupení v Bělorusku na adrese PETERKA & PARTNERS, Pobeditely Avenue 103, 13.patro, č. 1303, 220020 Minsk,tel.: +375 (17) 236 47 11, e-mail: anoshka@peterkapartners.by
   Kontaktní osoba: Natalia Anoshka.

   Vymazat
 32. Dobrý den, prosím Vás o radu. Jsem stoprocentním vlastníkem pozemku, na kterém se nyní s přítelem chystáme postavit RD. V současné době řešíme hypotéku, kdy on je veden jako hlavní účastník a plátce a já jako spoluúčastník. Banka po nás v tomto případě chce, abychom pozemek rozdělili na polovinu. Já se chci zeptat, je pro mě výhodnější, prostřednictvím darovací smlouvy pozemek příteli darovat? Jde mi především o zaplacení daně, které bychom se rádi vyvarovali. Žijeme spolu již více než sedm let v jedné domácnosti, ale u mých rodičů. Nejsme schopni doložit společné náklady na bydlení, protože přispíváme přímo rodičům. Mohlo by k osvobození od daně při darování stačit pouze čestné prohlášení nás, příp. rodičů? Nebo bude lepší volba příteli pozemek prodat na základě kupní smlouvy? A jak se potom tedy postupuje? Daň se platí z poloviny ceny pozemku, za kterou mu jej prodám? Moc Vám děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vedení společné domácnosti s partnerem je možné i u rodičů jednoho z Vás a neměl by být problém toto doložit. Při prodeji podílu by partner musel uhradit daň z nabytí nemovitých věcí 4% z obvyklé ceny 1/2 pozemku.

   Vymazat
 33. Dobry den,
  Chtel bych se Vas zeptat na nasledujici vec,
  Jsme s manzelkou manzele ciziho puvodu. Chceme si poridit v Cesku byt do podiloveho vlastnictvi. Vim ze se Nase majetkove vztahy ridi zakony naseho statu, avsak podle zakonu c. 91/2012 Sb. paragraf 49. odstavec 4. muzeme tady sepsat smlouvu, ze Nase majetkove pomery na konkretni nemovitosti v CR se budou ridit podle ceskych zakonu. Mam nasledujici otazku - jestli jeste byt nemame muzeme sepsat takovou smlouvu a pak zuzit spolecne jmeni manzelu a kolik by to stalo? (pred podpisem kupni smlouvy) Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželskou smlouvou si můžete upravit majetkové poměry k nemovité věci nakupované v budoucnu obecně tak, že buď se to bude týkat jakýchkoliv nemovitostí, které si kdy v budoucnu pořídíte - pak by cena notářského zápisu byla 3.000 Kč + DPH a nebo takto ošetříte jen jednu konkrétní nemovitost - pak notářský tarif stanoví odměnu notáře z hodnoty tohoto majetku. U bytu za 3 mil. Kč by pak vyšla odměna notáře na 7.900 Kč + DPH.

   Vymazat
 34. Dekuji za rychlou odpoved. Chceme aby se Nase majetkove vztahy v Cesku se ridili ceskym pravnim radem, kolik by stala takova smlouva? Da se ji sepsat na veskere nemovite veci v Cesku? nebo musime konkretne oznacit byt/byty? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Záleží na tom, zda se mají měnit již existující zápisy v katastru nemovitostí. Pokud ano, pak se to neobejde bez manželské smlouvy, která bude řešit tyto konkrétní nemovité věci. Jestli máte na mysli nemovitosti, které teprve budete kupovat, pak to lze řešit i obecně - tj. bez uvedení konkrétních nemovitých věcí.

   Vymazat
  2. Mam na mysli - ktere teprve budeme kupovat. Jak jsem pochopil musime sepsat 2 smlouvy - 1) aby se Nase majetkove vztahy ridili ceskym pravnim radem na budouci nemovite veci v Cesku 2) zuzit spolecne jmeni manzelu na budouci nemovitote veci v Cesku. Kolik by tyto smlouvy staly? Dekuji

   Vymazat
  3. Obě záležitosti se dají řešit jedním notářským zápisem. Tarifní hodnotu nelze určit a odměna notáře proto činí 3.000 Kč + DPH.

   Vymazat
  4. Dekuji! A jake doklady musime mit? Musime mit oddaci list? Pokud ano - tak je nutne ho prekladat do cestiny? Dekuji

   Vymazat
  5. Budete potřebovat oddací list a k němu úřední překlad. Pokud notář ovládá jazyk, ve kterém byl oddací list sepsán, pak překlad nebude nutný.

   Vymazat
 35. Dobrý den, v létě nám zemřela matka. Sestra pracuje s přestávkami v cizině, s notářem komunikovala přes mail. Muž matky/ne náš otec/ během její dlouhodobé nemoci vzal peníze z jejího účtu. Při vyřizování rozptylu, kam s ním šla moje sestra se tím chlubil pracovníku hřbitova, že na účtu nic nemá. Máma mu dala své přístupové údaje, neuměla internetové bankovnictví. Poslední měsíce byla ochrnutá, nemohla nic převést sama. Až pozdě jsem se dozvěděla od babičky, že nám maminka šetřila peníze a kolik to bylo před třemi lety. Před smrtí byla pár měsíců v ldn, takže i kdyby šetřené peníze na něco použila a nikomu nic neřekla, měly tam zbýt důchody. U notáře nám dali podepsat jakýsi protokol a neptali se na nic. To, že sestra psala mail notáři a on jí odepsal, že se to bude řešit na jednání jsem se dozvěděla až potom. Sestra mu psala o penízích maminky, že si koupili před pár roky nové auto atd., ale nic z toho notář nezmínil. Společné jmění manželů se neprojednávalo, v tom protokolu stálo žádné závazky. Četla jsem pár dotazů na netu, že to patří taky do dědictví a mělo se to dělit mezi muže matky a mě a sestru. Jediné, co notář našel a rozdělil, je chata mé babičky, kterou dala před skoro třiceti lety mamince a strejdovi po smrti mého dědečka. Tehdy byla maminka vdaná za mého tátu, mysleli jsme, že na nějaký podíl nebude mít muž maminky nárok, ale prý je jedno, kdy maminka nabyla chatu a on nárok na podíl má. Sestra se chce soudit a chce, abych do toho šla s ní. Můžete mi poradit, jestli máme nějakou šanci na výhru a získání peněz po mamince, případně ze společného jmění manželů? Bojím se, že peníze někam převedl a dostal od notáře povolení zrušit její účet. Zůstává v bance historie pro soud i po zrušení účtu pro potřeby soudu? Nebo už to nezjistí?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V řízení o pozůstalosti vychází notář z majetku, který měl zůstavitel prokazatelně ke dni úmrtí. Pokud si někdo před jeho smrtí majetek neoprávněně přisvojil, to notář řešit nebude. Zda může být žaloba úspěšná, by Vám měl poradit advokát, notáři se sporným řízením nezabývají.

   Vymazat
 36. Dobry den, mam dum na hypoteku. Poridil jsem ho pred manzelstvim. Podilove jsem prevedl na manzelku 1/2 pozemku vcetne domu (50 procent). Ted to potrebujeme vratit zpet. Manzelstvi trva. Pokud mi ona prevede tu svoji 1/2 zpet, budu mit opet 100 procent, a nespadne to do SJM jako celek? Budu vylucnym vlastnikem? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud Vám manželka převede svůj výlučný majetek, tak tento majetek budete mít Vy ve svém výlučném jmění. Do SJM nespadne. Výlučný majetek lze převést do SJM jedině manželskou smlouvou.

   Vymazat
 37. Dobrý večer,
  s přítelem se chystáme stavě rodinný dům. Bohužel je parcela napsaná pouze na jeho jméno (nepřišlo nám to jako nějaký problém, když bychom dům napsali na nás oba). Teď se dozvěděl, že co bude stát na pozemku, to bude patřit majiteli parcely, tedy jemu. Jaké jsou prosím možnosti toho, jak s parcelou naložit, abychom byli majiteli oba? (darování, prodej?) Případně co je výhodnější? Děkuji za odpověď, hezký večer. M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Abyste byli rovnodílní podíloví spoluvlastníci pozemku, pak by Vám měl přítel podíl 1/2 pozemku prodat nebo darovat. Pokud vedete společnou domácnost alespoň rok před darováním, pak bude u darování daň z příjmů osvobozena. Úplatného převodu se týká daň z nabytí nemovitých věcí (platí kupující) 4% z ceny obvyklé.

   Vymazat
 38. Dobrý den,
  ráda bych se informovala o postupu rozšíření SJM - jedná se o vklad nemovitosti do SJM.
  Je to novostavba, čerstvě po kolaudaci, má přidělené číslo popisné, ale není ještě vloženo v katastru.
  Je nutné nejprve zadat vklad do katastru, poté sepsat rozšíření SJM a zadat znovu na katastr nebo můžeme rozšíření SJM sepsat zrovna a až poté jít na katastr vše vložit? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželská smlouva o změně zákonného manželského majetkového režimu - rozšíření SJM, není nikterak podmíněna tím, aby majetek, kterého se smlouva týká, byl zapsán v katastru nemovitostí. Můžete tedy návrh na zápis do katastru nemovitostí předložit po sepsání manželské smlouvy a v návrhu na vklad vlastnického práva již uvádět SJM.

   Vymazat
 39. Mohou si manželé v SJM vzájemně dát zákaz zcizení a zatížení na společný majetek? Pokud ano, tak za jakých podmínek. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by jeden z manželů zcizil (prodal, daroval) nebo zatížil (pronajal) majetek v SJM, může se druhý z manželů domáhat neplatnosti právního úkonu. Je-li majetek zapsán v katastru nemovitostí jako SJM, pak by katastrální úřad návrh na vklad zamítl, pokud by účastníkem kupní či darovací smlouvy byl jen jeden z manželů.

   Vymazat
 40. Děkuji. Platí toto i při případném podpisu nějaké úvěrové smlouvy jednou stranou?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teoreticky ano, v praxi je ale problém se zbavit odpovědnosti za závazky přijaté druhým z manželů. Proto je vhodné si manželskou smlouvou zúžit rozsah společného jmění manželů tak, aby si za své závazky odpovídal každý z manželů sám.

   Vymazat
 41. Proč teoreticky? Pokud to tedy chápu dobře, v případě nesplácení jakéhokoli úvěru o kterém jedna strana neví, se stejně zatíží SVJ? I když bude za své závazky zodpovídat každý sám?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V režimu oddělených jmění si každý odpovídá za své závazky sám. Pokud ale nemáte změněn zákonný manželský majetkový režim, bude exekutor vymáhat dluh i po druhém z manželů.

   Vymazat
  2. Zákon tedy v SVJ otevřeně nepovolí zatížení majetku, přesto je toto skrytě umožněno? Pokud tomu tak je, pak tuto legislativu vytvářeli poskytovatelé úvěrů, aby mohli stále obchodovat s lidským neštěstím. Kampak se poděla ochrana toho druhého v SVJ?

   Vymazat
 42. Dobrý den, maminka darovala před lety bratrovi polovinu nemovitosti. Teď se rozhodla druhou polovinu darovat mně - s tím, že by se do darovací smlouvy dal výměnek, aby měla doživotně kde bydlet. Může matka sepsat smlouvu jen na svoji polovinu nebo jak to řešit? Je potřeba bratrův podpis? Když se do smlouvy napíše daruji "výlučně" osobě, znamená to, že manžel/ka nemají v případě rozvodu na tuto nemovitost nárok? Děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zřídit věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti ve prospěch matky lze jen tak, že jej zřídí oba spoluvlastníci nemovitosti - tedy Vy a bratr. Matka může darovat podíl na nemovitosti buď jen Vám a nebo do společného jmění manželů. Pokud budete obdarována jen Vy, pak Váš manžel na tento podíl na nemovitosti nebude mít žádný nárok.

   Vymazat
 43. Dobrý den, v případě pozemku, který byl nabyt darem před méně než 5ti lety, je možné osobě ve společné domácnosti (více jak rok soužití) darovat polovinu pozemku? Je možné s ním takto nakládat a bude osvobozen od daně z příjmu? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Osvobozeny od daně z příjmů jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a dále bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

   Vymazat
 44. Dobrý den, manžel před svatbou koupil pozemek a začal na něm stavět dům.Nyni dům není ještě dostavěn,tudíž ani zkolaudován.Zadnou předmanželskou smlouvu nemáme.Na co se tedy nyní po svatbě vztahuje moje právo?Jde nám o to,jestli to nějak přepisovat,nebo zda dům bude spadat již do společného majetku,pokud dům není ještě zkolaudován.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku. Pokud si přejete, aby nově postavený dům byl v SJM, pak byste měli uzavřít manželskou smlouvu o rozšíření SJM podle které bude pozemek i stavba ve společném jmění manželů. Má-li být zohledněno že manžel vložil do společného bydlení více, pak by se to mohlo řešit tak, že pozemek i dům budou v podílovém spoluvlastnictví, kdy podíl manžela bude větší než Váš (manžel Vám daruje podíl na pozemku).

   Vymazat
 45. Dobrý den, prosím o radu. S přítelem jsme se rozhodli koupit dům na hypotéku. Jelikož ale já teprve nedávno dokončila studium, nemám evidované žádné příjmy a hypotéka projde jen, pokud si o ni bude žádat on sám. Nicméně já mám naspořenou částku, která mu dopomůže k tomu, aby onu hypotéku dostal. Takže se potřebujeme vzájemně. Chci se zeptat, když bude hypotéka na přítele, můžeme si nechat napsat nemovitost 50:50 nebo musí být celá nemovitost psaná na něj? Případně lze nějak mezi sebou napsat smlouvu o půjčce (dohodu, předmanželskou smlouvu..) se všemi potřebnými náležitosti (s nebo bez notáře?), kterou mu poskytnu na onu nemovitost? Chceme to řešit rozumně, věříme si, ale nikdy nevíme, co se mezi námi může stát...Ani já, ani partner nechceme, aby peníze, které do toho vložím já, bych v případě rozchodu a návalu možné nenávisti už nikdy neviděla..Snad to nebude znít škaredě, ale člověk musí myslet na "zadní vrátka". Děkuji moc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete uzavřít sňatek, společně si vzít hypotéku a dům budete mít ve společném jmění manželů. Kdybyste se pak někdy rozváděli, při vypořádání SJM by se zohlednilo to, že jste vložila výlučný majetek - naspořené peníze, do společného majetku. Pokud sňatek neplánujete, pak si dům pořídí na hypotéku přítel a Vy mu peníze půjčíte. Podmínky takové půjčky by měly být sjednány v písemné smlouvě, kde budou úředně ověřeny podpisy. Větší jistotu by Vám dal notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Pokud by přítel nesplnil řádně a včas závazek k vrácení peněz, je takový notářský zápis exekučním titulem - nemusíte se soudit.

   Vymazat
 46. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro osvobození daru od daně z příjmů je rozhodující, zda alespoň 12 měsíců před darováním jste vedli společnou domácnost. Byt, kde společnou domácnost vedete, nemusí nikterak souviset s darem. Problém je ale v tom, že nemůžete pronajímat byt, který nevlastníte.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 47. Dobrý den
  prosím o radu.
  Dostali jsme s manželkou od mého dědy pozemek do SJM, jak je to z daňí???jsme od toho osvobozeni?? nebo jak to je??
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darování bude osvobozeno. Podle ust. § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb.) se „příjmy" plynoucí do SJM zdaňují u jednoho z manželů. Podle odst. 3 písm. c) bod 1 tohoto ustanovení jsou tyto příjmy osvobozeny od daně. Pokud hodnota darovaných nemovitých věcí je vyšší než 5 milionů, upozorňujeme ještě na ust. § 38v zákona o daních z příjmů. Poplatník je povinen to oznámit správci daně, jinak mu může být podle § 38w uložena pokuta.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď,takže jestli to dobře chápu když pozemek má hodnotu cca 350 tisic takže z půlky musí zaplatit daň??neni osvobozena od daně jelikož dar nepřesáhl 5 milionů.
   Děkuji

   Vymazat
  3. Jak bylo uvedeno, u darování do SJM, kde jeden z manželů je příbuzným v řadě přímé, platí osvobození daně z příjmů a proto se ani nemusí podávat daňové přiznání. U daru nemovitých věcí nad 5. mil. Kč by rovněž bylo osvobozeno, ale vznikla by povinnost podat daňové přiznání s uvedením důvodu osvobození od daně, čímž splníte oznamovací povinnost.

   Vymazat
 48. Dobrý den, když od tety mé manželky dostaneme nemovitost (cca 200000,-) do SJM, manžekla (linie vedlejší) by měla být od daně osvobozena, ale jak to bude u mne. Budu platit daň? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už bylo odpovězeno. Tedy ještě jednou: Při darování do SJM je daň z příjmů osvobozena, pokud jeden z manželů je vůči dárci příbuzným v řadě přímé nebo vedlejší. Odkazy na § zákona najdete v odpovědi shora.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 49. Dobrý den, SJM je nedělitelné. Jak FÚ vypočte daň z daru do tohoto SJM, když jeden z manželů je k dárci příbuzný v linii vedlejší (neteř) a tedy od daně osvobozený, zatímco druhý manžel by daň platit měl, protože není k dárci pokrevně příbuzný (manžel neteře)?
  Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při darování do SJM je daň z příjmů osvobozena, pokud jeden z manželů je vůči dárci příbuzným v řadě přímé nebo vedlejší.

   Vymazat
 50. Dobrý den, moc prosím o rychlou odpověď. S manželkou, se kterou se rozvádíme, jsme za manželství koupili byt, který jsme zúžili u notáře do podílového vlastnictví. Nyní bych chtěl od manželky její podíl koupit, peníze by dostala až po rozvodu a vypořádání sjm od banky na hypotéku. Lze to takto provést? Bojí se, že něco z toho(podíl nebo peníze) můžou opět spadnout do sjm a že to nelze právně provést. Chtěl bych to stihnout ještě před rozvodem kvůli 4% dani z nabytí nemovitosti. Děkuji!

  OdpovědětVymazat
 51. Dobrý den,mam dotaz ohledně pozemku.Manzel mel od mala na sebe napsanou půlku pozemku a druhou vlastní jeho sestra.Ted budeme společně stavet a koupili jsme druhou polovinu pozemku od sestry.Jak je to s přepsáním pozemku.Nastal by nějaký problem pokud by se nedej Boze stalo něco manželovi?Pozemek chce svagrova napsat na nej kvuli tomu aby neplatil žádnou Dan.Dekuji ta odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože stavba bude v SJM, bylo by vhodné, abyste měli v SJM i stavební pozemek. Dá se to realizovat tak, že sestra manžela daruje Vašemu manželovi podíl na pozemku. Tak se stane manžel výlučným vlastníkem celého pozemku a poté manželskou smlouvou o rozšíření SJM vloží tento svůj majetek do majetku společného. Pozemek tedy bude v SJM a rovněž tak stavba, která je součástí pozemku.

   Vymazat
 52. ještě jedno - snad bez chyb
  Dobrý den, mám dvě otázky ohledně vlastnictví k movité a nemovité věci. Pokud prodám mnou zděděný dům, peníze z jeho prodeje nepatří do společného vlastnictví. Pokud prokazatelně pořídím movitou věc z peněz z prodeje ze zděděné nemovitosti, bude tato mým výlučným vlastnictvím? Pokud ze zděděných peněz pořídm pozemek do společného vlastnictví s manželkou, bude nás obou. Pokud na tomto pozemku postavím dům ze zděděných peněz, popřípadě postavím mobilní dům, či sem dodám jiné movité věci, budou tyto součástí společného jmění, nebo budou v mém výlučném vlastnictví, jelikož jsem je pořídil ze zděděných peněz. Děkuji Karel

  OdpovědětVymazat
 53. Prodejem zděděné nemovitosti získáte finanční prostředky, které jsou Vaše výlučné. Cokoliv si za tyto prostředky pořídíte - ať už jde o majetek nemovitý či movitý, bude opět Vaše výlučné. Pokud byste chtěl pořídit něco s využitím těchto finanční zdrojů do SJM, pak by bylo praktické rozšířit SJM o tyto prostředky manželskou smlouvou, protože to Vám dává právo požadovat finanční kompenzaci při případném rozvodu.

  OdpovědětVymazat
 54. Dobrý den
  S manželem plánujeme stavbu rodinného domu.Mí rodiče převedli svůj stavební pozemek na mě - pokrevné darované
  .Patří teď pozemek do společného jmění manželů nebo je to jen výhradně mé vlastnictví?.Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darovaný pozemek je Váš výlučný majetek. Stavba bude ovšem za trvání manželství - tedy v SJM. Bylo by praktické vlastnictví pozemku a stavby sjednotit. Dá se to řešit manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Pokud byste se někdy s manželem rozváděla, pak při vypořádáni SJM by se zohlednilo to, co jste z výlučného vlastnictví vložila do společného jmění manželů.

   Vymazat
 55. Dobrý den, prosím o radu. S přítelem jsme koupili dům za 1,5mil. Hypotéka bral přítel na sebe a i on je zapsán v KN. Nyní řešíme situaci, v případě, že by se mu něco stalo, zda já budu mít nějaký nárok na dům, možnost nějak splácet hypotéku atd. Je možnost darování, s tím ale musí souhlasit banka a tím, že splácím exekuci, nechceme prozatím zápis v KN. Plánujeme také, že se vezmeme. Dalo by se to vyřešit předmanželskou smlouvou aniž by se něco zapisovalo do KN? Děkujeme za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vaši situaci je vhodné ošetřit tak, že přítel sepíše závěť ve Váš prospěch a nebo spolu uzavřete dědickou smlouvu. Banky nabízejí možnost pojištění splátek úvěru pro případ smrti. Pokud plánujete sňatek a jste v exekuci, pak doporučujeme sjednat v předmanželské smlouvě režim oddělených jmění.

   Vymazat
 56. Děkuji mnohokrát za rychlou odpověď. Pokud sjednáme v předmanželské smlouvě režim odděleného jmění a v případě rozvodu budu mít nějaký nárok na polovinu domu? Nebo toto můžeme zapsat do předmanželské smlouvy? Děkuji mnohokrát

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V režimu oddělených jmění má každý z manželů svůj výlučný majetek a také své výlučné závazky. Společné jmění manželů vůbec nevzniká a při rozvodu se tedy nic nevypořádává.

   Vymazat
 57. Dobrý den, jak postupovat když dům je psaný v katastru jen na manžela a nyní jsme od sebe a já bych svou část (podíl) chtěla převést na syna

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je-li majetek ve výlučném jmění manžela, pak je jen na manželovi, jak s ním naloží.

   Vymazat
 58. Dobrý den, bude součástí vypořádání SJM i pozemek, který manželé vlastní každý z 1/2, na kterým stojí dům, který je v SJM?Dům samozřejmě bude součástí vypořádání SJM, ale ten pozemek???Může se také zapsat do dohody o vypořádání nebo se musí vypořádat jinak, pokud chci, aby byl vlastníkem pouze jeden z manželů?děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vypořádání SJM se nemůže týkat výlučného majetku.
   Bylo by nutné nejprve podíly do SJM vložit a pak následně společné jmění manželů vypořádat. Další možností je řešit převod podílu na pozemku smlouvou darovací nebo smlouvou kupní - ta ale podléhá dani z nabytí nemovitých věcí.

   Vymazat
  2. Dobrý den. S přítelem jsme si pořídili byt na hypotéku.Byt je psaný na přítele, taktéž i hypotéka. Z části jsme použili na koupi mé i přítelovy osobní finance a hypotéku platíme společně. Po svatbě byt do SJM pravděpodobně nespadal, nebo ano? A bylo by třeba požádat o souhlas s rozšířením SJM také banku? Doporučujete sepsat rozšíření SJM před svatbou nebo až po svatbě? Děkuji za odpovědi.

   Vymazat
  3. Svatbou se vlastnictví nezmění. Po svatbě můžete uzavřít manželskou smlouvu o rozšíření SJM. K tomu sice souhlas banky nepotřebujete, ale má-li být provedena i změna v úvěrové smlouvě v osobě dlužníka, pak je třeba se na tom dohodnout s bankou.

   Vymazat
 59. Dobrý den, před manželstvím jsem koupila dům s pozemkem. Po svatbě jsme pak přikoupili další části pozemků okolo domu. Jedna část pozemku byla připojena ke stávajícímu pozemku (stejné číslo pozemku, na kterém leží budova) a druhá část má zvláštní číslo pozemku. Chceme se rozvézt a celý dům i pozemky chci převézt na manžela. Jak to mám provézt? Předpokládala jsem, že dům daruji manželovi a dokoupené části pozemku vyrovnáme v dohodě o vypořádání majetku. Jak ale postupovat, když je to stejné číslo pozemku? Jaký postup by byl nejlepší a bez poplatků?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrně nic nebrání tomu, abyste výlučný majetek darovala manželovi, přičemž budete vycházet z vlastnictví zapsaného v katastru nemovitostí.

   Vymazat
 60. Děkuji moc. Podle čeho se tedy rozlišuje, jestli je majetek v SJM anebo ve výlučném vlastnictví? Myslela jsem si, že když jsme pozemek nabyli už za trvání manželství, tak do SJM patří, bez ohledu na to, co je napsáno v katastru.

  OdpovědětVymazat
 61. Pokud jste nějaký pozemek koupili za trvání manželství a měl být tedy zapsán jako SJM, přičemž zápis v katastru je nesprávný, pak byste měli předložit katastru návrh na vklad a souhlasné prohlášení manželů s úředně ověřenými podpisy o tom, že tento pozemek byl koupen s využitím prostředků ze SJM a patří do SJM.

  OdpovědětVymazat
 62. Dobry den,chtela bych se vas zeptat,zda je mozne sepsat neco jako smlouvu o vyporadani manzelu v pripade rozvodu,kde by bylo npsano napr. ze v priopade rozvodu manzelu dostane manzelka 40% hodnoty domu stanovene nezavislym odhadcem nemovitosti..?
  Dekuji Vam za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vypořádání SJM probíhá při rozvodu manželství nebo v případě smrti jednoho z manželů. Chcete-li způsob vypořádání SJM smluvně upravit odlišně od zákonného manželského majetkového režimu, je to možné manželskou smlouvou ve formě notářského zápisu.

   Vymazat
 63. Dobrý den.
  Se svou partnerkou jsme postavili rodinný dům. Z jistých důvodů (byl jsem živnostník bez historie) si počáteční úvěr na pořizení pozemku vzala pouze má partnerka. Následné finacování stavby a splácení úvěru jsme financovali vlastními zdroji rovným dílem. Má partnerka jako vlastník pozemku v KN se stala po kolaudaci vlastníkem RD. Nyní, po splacení úvěru, je čas, aby formální stav v KN byl "srovnán" s faktickým stavem (vlastnictví 50% já, 50% partnerka). Levnější a prozatím jediná varianta (zatím nejsme manželé), jak jsem pochopil, je darování ideální poloviny nemovitosti. Je to však jediná možnost, vzhledem k tomu, že reálně/fakticky jsem 50% nákladů na pořízení nemovitosti zajistil sám? Neexistuje nějaká právní cesta, která by vhodněji řešila skutečnost?
  Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mohli jste na pozemku partnerky stavět jako stavebníci společně a takto nechat stavbu zkolaudovat. Pak by při zápisu do KN nebyla stavba součástí pozemku. Zvrátit zápis v KN s odůvodněním, že neodpovídá realitě financování, se Vám zřejmě nepodaří. Náprava je možná třemi způsoby: 1) darováním podílu na pozemku, jehož součástí je stavba, 2) rozšířením SJM po svatbě, 3) úplatným převodem podílu při započtení Vámi realizovaného finančního plnění - pak ale počítejte s povinností k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí (vycházet se bude z ceny obvyklé podílu na nemovité věci).

   Vymazat
 64. Děkuji za promptní odpověď. Ad 1) - darováním pozemku jehož součástí je stavba vzniká automaticky i darování samotné stavby? Je možno v prvním kroku darovat ideální polovinu a následně (v případě úspěšného sezdání) převést obě ideální poloviny do SJM?
  Předpokládám že v případě postupu dle 3) bych musel vynaložené náklady prokazatelně doložit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darováním podílu na pozemku, jehož součástí je rodinný dům, získáte samozřejmě i příslušný podíl na rodinném domě. Podíly lze po uzavření manželství vložit do SJM. Pokud byste řešili převod podílu na nemovitosti kupní smlouvou, pak kupní cena i případné započtení Vašeho finančního vkladu je věcí dohody mezi Vámi a partnerkou.

   Vymazat
 65. DOBRÝ DEN.tatínek měl dědické řízení kde byl byt v os. vlastnictví a auto.Jeho manželka měla z prvníko manželství 4 děti.3 z dětí se nechalo vyplatit a jedna z dcer si ponechala podíl na bytě.Múže tatínek svoji čast bytu darovat svoji dceři z prvního manželství a musí žádat o její souhlas?Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od 1.1.2018 opět platí předkupní právo spoluvlastníků, nicméně § 1124 občanského zákoníku zní takto:„Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké". Otec tedy může darovat podíl na bytové jednotce své dceři a souhlas spoluvlastníků k tomu nepotřebuje.

   Vymazat
 66. Dobrý den,
  kupujeme s partnerem byt v rámci developerského projektu. Nyní uzavíráme smlouvu o smlouvě budoucí s podílovým vlastnictvím - já 75 %, partner 25 %.
  Příští léto plánujeme svatbu, kupní smlouva se bude uzavírat ale až později. Bude nemovitost v tomto případě součástí SJM? Popř. je nutné již teď podniknout nějaké kroky, aby se nemovitost součástí SJM v budoucnu nestala?
  Předem moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nabytí majetku nastane vkladem práva do katastru nemovitostí. Stane-li se tak za trvání manželství, bude majetek v SJM. Aby tomu tak nebylo, lze to ošetřit předmanželskou smlouvou.

   Vymazat
 67. Dobry den,
  chtel bych se zeptat jak osetrit nasledujici situaci: muz si vzal hypoteku pouze na sebe a slozil v hotovosti z vlastniho napr 1 milion Kc. Po cca 2 letech nasledovala svatba a nastehovani s manzelkou do dokonceneho bytu. Splatky hypoteky novomanzele plati rovnym dilem, manzelka pujde brzy na materskou, takze manzel bude splacet hypoteku opet sam. Byt je tedy stale ve vylucnem vlastnictvi manzela, manzelka se vsak nyni dozaduje prevedeni polovinu bytu, nejspise do SJM. Je nutno ve smlouve o rozsireni SJM osetrit onen 1 mil. Kc nebo je jiz automaticky bran pri pripadnem rozvodu jako vylucne vlastnictvi, a delila by se pouze hodnota bytu bez teto castky? Nebo je vhodny nejaky jiny postup nez smlouva o rozsireni SJM? Dekuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při vypořádání SJM by se zohlednilo, co bylo použito ze SJM na Váš výlučný majetek. Chcete-li zajistit manželce podíl na bytě, je možné darovat manželce adekvátní podíl na nemovitosti. Je třeba ale prostudovat úvěrovou smlouvu a zástavní smlouvu, neboť s největší pravděpodobností tak nemůžete učinit bez souhlasu banky. Lepším řešením je asi rozšíření SJM manželskou smlouvou. Budete mít byt společný, nepotřebujete k tomu souhlas banky (nejde o nakládání s nemovitostí) a v případě rozvodu uplatníte kompenzaci na majetek, který jste jako výlučný vložil do SJM.

   Vymazat
 68. Dobrý den. Chci manželovi darovat svůj byt (je mimo SJM). Můžu si v rámci darovací smlouvy zřídit předkupní právo? Pokud ano, je toto právo převoditelné či dědičné - např. pokud manžel daruje tento byt svému synovi nebo pokud tento byt zdědí jeho syn (nejde o našeho společného syna) mám potom já předkupní právo vůči tomuto synovi? A budou mít toto právo i moji dědici?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zřídit smluvní předkupní právo je možné, můžete si ve smlouvě ošetřit i přechod předkupního práva na dědice oprávněného.

   Vymazat
  2. Dobrý den
   Mám dotaz,za svobodna jsem si koupila dům,mezitim jsem se vdala, na katastru jsem vlastnik poouze já a teď chceme dům prodat a koupit družstevni byt.
   Jak máme postupovat aby to nebylo SJM?Děkuji za radu,přeji hezký den

   Vymazat
  3. Postačí, když v kupní smlouvě bude uvedeno, že družstevní podíl kupujete za své výlučné finanční prostředky získané prodejem výlučného majetku a manžel ve smlouvě toto potvrdí a vyjádří svůj souhlas - respektive uvedete dohodu manželů o tom, aby členství v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu bylo zapsáno jako výlučné.

   Vymazat
 69. Dobrý den,
  s manželem vlastníme pozemek na půl, koupili jsme jej před manželstvím a nezahrnuli jej ani později do SJM. Nyní by mi manžel chtěl svoji polovinu darovat.
  Při případném prodeji do 5ti let by se počítala doba, kdy vlastnil svoji půlku manžel, nebo by se musela z manželovi půlky platit daň z prodeje?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Příjem z prodeje pozemku by byl předmětem daně z příjmů, ale jen v rozsahu jedné poloviny, přičemž do výdajů byste uvedla hodnotu této poloviny pozemku dle ocenění pozemku znalcem ke dni nabytí darem od manžela.

   Vymazat
 70. Dobrý den, prosím o radu. Vlastním dva rodinné domy ve výlučném vlastnictví. Manžel tak nemá vůbec nic. Na obou nemovitostech vázne zástavní právo, velmi nevýhodných nebankovnich úvěru. Lze jeden dům prodat manželovi, s tím, ze by si na ten dům vzal hypotéku? Je to reálné? Velmi předem děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možné to je, ale nejprve je třeba uzavřít manželskou smlouvu, podle které si zúžíte společné jmění manželů do budoucna o nabývané nemovitosti, příjmy a závazky.

   Vymazat
 71. Dobrý den, prosím o radu. Před manželstvím jsem dostal od rodičů RD s tím, že 1/2RD a 1/2 pozemku mají na dožití. S manželkou jsme spolu 20 let a máme 2 děti, myslíme si že by žena měla také něco vlastnit Chtěl bych na ženu nějakou část přepsat. Jak mohu postupovat i vůči případnému rozvodu Děkuji za odpověď Dan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud manželskou smlouvou rozšíříte společné jmění manželů a ve smlouvě nebude uvedeno, že jste si mezi sebou již vypořádali to, oč se zvětšilo společné jmění manželů na úkor Vašeho výlučného majetku, pak při případném rozvodu a vypořádání SJM můžete požadovat kompenzaci toho, co jste ze svého výlučného majetku do SJM vložil.

   Vymazat
 72. Dobrý den,
  potřebovala bych poradit s touto situací:
  chceme s manželem koupit dům, např. za 3,2 mil. 2,5 mil by se hradilo z prodeje mého bytu, který je v mém vlastnictví ještě před uzavřením manželství a na zbylou částku (např. 700 tis či více) bychom si museli vzít hypotéku (já, manžel, oba? - záleží dle dalších souvislostí).
  Jde mi ošetření mého vkladu (2,5 mil) - předpokládám, že při rozvodu by se to zohledňovalo a nepřišla bych o to. Ale mám zásadní problém s tím, že kdyby se manželovi něco stalo, tak že by po něm dědili jeho 2 nezletilé děti z prvního manželství a já bych je neměla ani jak vyplatit (vše co mám vložím do domu) a byly by to i obrovské částky, nebo bych musela nemovitost vlastnit s nimi apod, což je také dost špatný scénář.
  Manžel je zdravý:-), ale takhle otázka mě pronásleduje a chci zjistit, jak je možné ji ošetřit dopředu. Když to shrnu, nemám problém, že by byl dům byl v sjm a byl "náš" s manželem, mám problém se situací, kdyby se mu něco stalo, tak co mohu udělat dopředu, abych nepřišla o svůj zásadní vklad (2,5 mil) nebo o střechu nad hlavou. A jak to souvisí např. s plánovanou hypotékou (jestli je lepší jí vzít na sebe, na manžela, nebo společně).
  Moc děkuji za váš čas, hezký den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řešením by patrně bylo koupit dům do podílového spoluvlastnictví, kde Váš podíl na domě by byl oproti manželovi vyšší s ohledem na vložení Vašeho výlučného majetku (např. manžel 1/3 a Vy 2/3). Aby to bylo možné, je třeba před koupí domu uzavřít manželskou smlouvu o zúžení SJM do budoucna o nabývané nemovitosti. Jakmile se stanete spoluvlastníky, můžete s manželem sepsat darovací smlouvu darování pro případ smrti, kdy Vám manžel daruje svůj podíl na nemovitosti, přičemž smlouva nabude účinnosti až smrtí manžela. Hypotéku můžete uzavřít společně a hradit ji ze SJM.

   Vymazat
  2. Moc vám děkuji za váš čas a vaši odpověd.

   Vymazat
 73. Dobrý den, prosím o radu - jak správně převést pozemek, zakoupený během manželství, na manžela (z jeho prostředků), když ve smlouvě a tudíž v KN je nesprávně uvedena pouze manželka?
  Když majetek, který si manželé pořídili za trvání manželství, patří do SJM, tak zápis v KN není směrodatný a pozemek je tudíž automaticky ve SJM? - resp.: Lze manželovi v této situaci pozemek darovat nebo je třeba nejprve zapsat v KN změnu na SJM a poté zúžit SJM ve prospěch manžela? (z hlediska správnosti např. kvůli pozdějšímu zkoumání při rozvodovému řízení, případně zamezení odvolání daru) Jsou třeba ve druhém případě dva samostatné vklady do KN? Děkuji, V.

  OdpovědětVymazat
 74. Pokud smlouva správně označila osobu kupujícího a také skutečnost, že nemovitou věc kupuje z výlučných finančních prostředků a šlo tedy opravdu o chybný zápis do katastru nemovitostí, pak proti nesprávnému zápisu v katastru nemovitostí se může dotčená osoba bránit u příslušného soudu podáním určovací žaloby na určení vlastnického práva ke sporné nemovitosti, případně by to šlo napravit i na základě souhlasného prohlášení manželů.

  OdpovědětVymazat
 75. Dobry den, s manzelkou vlastnime pozemek a dum, kazdy ma 1/2 podil. Nemovitosti jsme nabyli pred manzelstvm a nyni chceme prevest jeden podil z manzelky na manzela darovaci smlouvou.
  Na dome je hypoteka ktera je psana na manzela a jim splacena a bude i nadale.
  Je treba do darovaci smlouvy uvest cast o zavazcich a dluzich, ale nevime jak tuto cast formulovat - mame ji vynechat? Ci zformulovat primo cislo hyp. smlouvy a na koho je napsana?
  Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve je třeba zjistit, zda darování připouští zástavní smlouva a úvěrová smlouva, případně zajistit souhlas banky. V darovací smlouvě je třeba uvést, že obdarovaný byl seznámen s tím, že na darovaných nemovitých věcech vázne zástavní právo ve prospěch úvěrující banky, přičemž podrobnosti k textu převezmete z výpisu z katastru nemovitostí.

   Vymazat
 76. Dobrý den,
  byt ve kterém bydlíme,jsme získali v dražbě.Jelikož jsme v té době nebyli ještě manželé,je dražební listina(?) napsána pouze na manžela a teď bychom chtěli být společnými vlastníky. Z předchozích odpovědí jsem pochopila,že by pro mně byla výhodnější manželská smlouva,než darovací.Je to tak? A mohl by být problém,že nemáme klasickou smlouvu o koupi bytu,při sepisování manželské smlouvy?Také nevím,jaký je rozdíl v tom,kdo manželskou smlouvu sepíše,včetně návrhu na vklad atd. Notář,nebo advokát? Nebo je to jedno? Moc děkuji za Vaši odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakým právním titulem nabyl manžel nemovitost před vstupem do manželství není důležité. I po uzavření sňatku jde o jeho výlučný majetek. Rozhodnete-li se mít tento majetek ve společném jmění manželů, pak se musíte obrátit na notáře, protože jde o změnu zákonného manželského majetkového režimu a tu lze učinit jedině ve formě notářského zápisu - t.j. před notářem. Pokud se jde někdo napřed poradit s advokátem, pak zbytečně platí za něco, co by měl u notáře zdarma - porada ve spojení s notářským úkonem se neplatí.

   Vymazat
 77. Dobrý den, s manželkou bydlíme v RD, který vlastní z poloviny manželka a z poloviny její teta. Jedná se o ideální poloviny. Nyní jsme dojednyli odkup tetina podílu.Nevíme ale, jak to udělat, aby to bylo právně v pořádku.Kupující bych mohl být pouze já a tak bychom ve finále měli oda ideální polovinu RD, nebo kupující budeme oba jako manželé a manželka se poté se mnou podělí i o tu svoji polovinu? Kupujeme za peníze, které jsem dostal darem od mých rodičů. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buď si manželskou smlouvou předem sjednáte, že kupovaný podíl 1/2 RD nebude patřit do SJM - koupíte si ho sám a budete s manželkou rovnodílnými spoluvlastníky, a nebo si podíl 1/2 RD koupíte s manželkou společně a budete ho mít v SJM, a poté uzavřete manželskou smlouvu, podle které do SJM zařadíte i podíl manželky - ve výsledku bude celý RD ve společném jmění manželů.

   Vymazat
 78. Dobrý den,
  Bude osvobozeno od daně přijmu i nasledovné darovaní nemovitosti ?


  Matka se svým novým manželem má byt v OV………. Chtějí darovat 8/10 bytu dvěm dcerám matky ( biologický otec se davno s matkou rozvedl) , 2/10 bytu si chtěji nechat ve svém SJM.

  Je tedy od daní osvobozeno ( nepřímá linie) , když daruje manžel nevlastním dětem své manželky ??
  Děkuji
  Janíček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle zákona o dani z příjmů jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

   Vymazat
 79. Dobry den,
  mame ponekud opacny problem, za svobodna jsme koupily s partnerkou pozemek tak ze mame oba 1/2, ted jsme manzele a radi by jsme zmenily formu vlastnictvi na SJM. Mame k tomu duvody ale operace pro nas neznamena fakticky zadnou zmenu z hlediska vlastnictvi a asi nema smysl pokud by se platila dan. Jak by jsme mely postupovat aby to nestalo zbytecne penize navic ? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do společného jmění manželů zařadíte pozemek manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Žádná daň s tím spojena není, pouze správní poplatek 1.000 Kč na katastru nemovitostí.

   Vymazat
 80. Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu. S manželem máme rodinný dům v SJM, ovšem pozemek na kterém dům stojí je ve výlučném vlastnictví manžela. Tento stav trvá již asi 30, co jsme RD postavili, ale až nyní jsme, v souvilosti s rekonstrukcí RD zjistili, že pozemek pod RD je výlučným majetkem manžela. Je možné aby mi nyní manžel daroval podíl o velikosti 1/2 pozemku a pozemek, na kterém stojí rodinný dům, byl v našem podílovém spoluvlastnictví? Či je lepší do toho nijak nezasahovat a ponechal RD v SJM a pozemek ve výlučném vlastnictví manžela? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je vhodné, aby vlastnictví pozemku a rodinného domu bylo shodné, t.j. je třeba vložit manželův pozemek do SJM. Pak bude rodinný dům zapsán v katastru nemovitostí jako součást pozemku. Dosáhnete toho manželskou smlouvou o rozšíření SJM o předmětný pozemek.

   Vymazat
 81. Dobrý den, matka přepsala rodinný dům na dceru, tj. mou sestru. Sestra si vzala úvěr, ze kterého dům zrekonstruovala, ale po rekonstrukci se rozhodla, odstehovat do ciziny za prací a aby dům zustal v rodině nabídla ho mě. Já tedy dům dostal od sestry opět darovací smlouvou. Dům jsem převzal i s úvěrem, ze kteteho se dům opravil. Sestra má syna, a zajímalo by mě,zda si nemůže dům nárokovat pokud by se, nedej bože něco sestře stalo. Díky za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majetek jste nabyl darovací smlouvou. Případní dědicové dárkyně nemohou po Vás nic požadovat. Vaše sestra by mohla za svého života svůj dar odvolat pro nevděk obdarovaného nebo pro vlastní nouzi. Pokud tak neučiní, toto právo dárce na dědice nepřejde, neboť je spojeno s osobou dárce.

   Vymazat
 82. Dobrý den, manžel koupil nedávno v exekutorské dražbě nemovitost. Jelikož se do dražby přihlásil jako samostatná osoba, nikoliv jako osoba žijící v manželství, exekutorský úřad nechal nabytou nemovitost zapsal do jeho výlučného vlastnictví. Jakým způsobem (prohlášením vlastníka ?)lze zápis v KN opravit na vlastnictví v SJM. Je případně toto prohlášení potřeba sepsat u notáře, nebo by měl stačit jen ověřený podpis na prohlášení, které si sepíšeme sami? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí písemné prohlášení manželů s úředně ověřenými podpisy o tom, že je mezi manželi nesporné, že nemovitost byla zakoupena za trvání manželství z prostředků v SJM a jde tedy o nemovitou věc ve společném jmění manželů. S návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předložíte příslušnému katastrálnímu úřadu.

   Vymazat
 83. Zdravím prosím o radu.Po svatbě jseme si koupili rodinných domek.S přibývajícím věkem přemýšlím o závěti nebo přepisu.Z prvního manželství mám 1 dceru kteoru jsem neviděl 20 let.Manželka ma taky z prvního manželství 1 syna s kterym se pravidelně navštěvuje a hlavně nam pomohl koupi nemovitostí.Tak bych si přál po mé smrti aby tato nemovitost byla onoho syna manželky.Tim bych chtěl poradit jak vydědit dceru.
  Dekuji za radu Poles.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je otázka, zda jsou důvody vydědění dcery dány. V dané situaci by bylo vhodné povolat závětí manželku za svého předního dědice a jejího syna za svěřenského nástupce. Další možností by bylo uzavřít manželskou smlouvu o zúžení společného jmění manželů, podle které by dům vlastnila výlučně manželka. Současně byste uzavřeli dohodu o majetkovém vypořádání pro případ rozvodu, kde byste si zajistil, abyste rozvodem nebyl majetkově poškozen.

   Vymazat
 84. Dobrý den,prosím o radu jak postupovat, před svatbou jsme pořídili s přítelkyní RD kde každý vlastní 1/2. Aktuálně jsme rozvedení v RD bydlím a hypo platím sám. Bývalá manželka mi chce svoji 1/2 darovat(prodat) za námi domluvenou sumu. Jak to provést nejlepší(nejlevnější) cestou.Vyčetl jsem, že mi ji nemůže darovat jelikož už nejsme vlastně příbuzní a tím pádem se na to váží poplatky daň z nabití atd. Moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majetek jste si měli vypořádat již před rozvodem. Nyní jste z pohledu daní cizí lidé a proto darování s daní z příjmů 15 % nelze doporučit. Řešením je úplatný převod, kterého se však týká daň z nabytí nemovitých věcí z ceny obvyklé nebo ceny dohodnuté - z té, která je vyšší ( 4 % ).

   Vymazat
 85. Díky za odpověď. Jedna, možná hloupá otázka co kdyby svoji 1/2 darovala našemu synovi(nezletilý) a pak by se udělal převod na mě? Děkuji Vám za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tuto "fintu" lze použít jen u zletilého společného potomka (ovšem s tím, že předstíraný právní úkon je neplatný). Právní jednání za nezletilého schvaluje opatrovnický soud a ten by k takovému postupu souhlas nedal.

   Vymazat
 86. Dobry den, mam byt, ktery jsem vlastnil pred uzavrenim manzelstvi a nyni bych chtel pridat manzelku jako spolumajitelku. Predpokladam ze s ohledem na hypoteku je nejlepsim resenim manzelska smlouva. Lisi se nejak postup pokud mazelka je cizinka a neovlada cestinu? Dekuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud Vaše manželka nerozumí česky, je třeba k jednání u notáře zajistit soudního tlumočníka. Přítomnost soudního tlumočníka uvede notář v notářském zápise. Žádný jiný dopad na manželskou smlouvu to ale nemá.

   Vymazat
  2. Mockrat dekuji. Nesel by tento ukon vyridit na dalku nebo je potreba osobni ucast s tlumocnikem a vlastnorucni podpis u notare?

   Vymazat
  3. K podpisu notářského zápisu se musí manželka dostavit osobně. Na území ČR by bylo možné řešit podpis manželky i tak, že manželé nebudou přítomni současně - manželka s tlumočníkem podepíše pokračování v notářském zápise (lze i v jiném městě - t.j. u jiného notáře).

   Vymazat
 87. Dobrý den, za svého manželství jsme si postavili dům, který je ve společném jmění manželů. S manželkou máme dvě společné dospělé děti. Z dávného prvního manželství mám také uuž dospělou dceru, se kterou neudržuji kontakt. Jak zařídit v případě mé smrti, aby moje polovina domu připadla mým dětem a ty se nemusely dělit s dalším třetím? Neboli, mohu se za života zbavit tohoto majetku a zůstat např. jako věcné břemeno? Děkuji za radu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete uzavřít manželskou smlouvu o zúžení společného jmění manželů, podle které bude výlučným vlastníkem domu manželka. Abyste nebyl tímto poškozen při případném rozvodu, můžete zároveň s manželkou uzavřít smlouvu o uspořádání majetkových poměrů pro případ zániku manželství rozvodem podle § 718 odst. 2) občanského zákoníku. Chránit se můžete též věcným břemenem - služebností bytu, které bude jako věcné právo zapsáno v katastru nemovitostí. Další možností by bylo možné zúžit SJM a stanovit si vlastnictví v podílech - například manželka 7/8 a Vy 1/8. Tím by se částka k výplatě dcery z prvního manželství snížila a měl byste veškerá práva spoluvlastníka. Uzavřel byste dále s manželkou shora zmiňovanou smlouvu o uspořádání majetkových poměrů pro případ zániku manželství rozvodem a zároveň byste sepsal závěť, kde byste na dceru z prvního manželství nepamatoval a její nárok tak snížil na pouhý povinný díl nepominutelného dědice.

   Vymazat
  2. Děkuji za fundovanou odpověď!

   Vymazat
 88. Dobrý den, chceme s manzelem darovat byt ve SJM jeho bratrovi, bude po jeho nabyti muset dar priznat v danovem priznani? Predem dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, darování švagrovi podléhá dani z příjmů. Je proto výhodnější nejprve manželskou smlouvou o zúžení společného jmění manželů zařídit, aby byl byt ve výlučném vlastnictví Vašeho manžela.

   Vymazat
 89. Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda je možné, aby jeden z manželů, který je výlučným vlastníkem nemovitosti, daroval nemovitost do SJM (tedy aby nevzniklo podílové spoluvlastnictví)? Pokud to možné není, mohu se prosím zeptat proč? Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že jedinou možností jak dostat nemovitost do SJM je přes notáře (rozšířením SJM). Také bych se chtěla prosím zeptat, zda v případě, že je manžel vlastníkem pozemku (nabyl před vznikem manželství) a dům se postavil za trvání manželství, tak i dům vlastní pouze manžel nebo je dům součástí SJM. V katastru je uveden pouze manžel, ale nevím, zda fakticky nejsme vlastníky oba manželé a zda by nestačilo pouze upravit vlastnictví pozemku (ať notářským zápisem nebo darovací smlouvou) a požádat na katastru o úpravu vlastníků domu s tím, že k domu by nebyla třeba dokládat smlouva ani rozšiřovat SJM, ale pouze doložit souhlasné prohlášení manželů. Děkuji Vám mnohokrát za odpověď a zdravím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Třetí osoba může manželům darovat majetek do jejich společného jmění manželů. Manželé si mohou svůj výlučný majetek nebo jeho část vzájemně darovat. Má-li se stát výlučný majetek jednoho z manželů majetkem společným, pak jde o změnu zákonného manželského majetkového režimu, na které se mohou manželé dohodnout. Zákon pro takovou změnu vyžaduje formu notářského zápisu. Ke druhému dotazu: Jestliže jste postavili stavbu započatou za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů na pozemku manžela, pak taková stavba patří do společného jmění manželů. Bylo by vhodné, aby vlastnictví pozemku i stavby bylo shodné. Pak by se stavba stala součástí pozemku. Bylo by proto vhodné, abyste si manželskou smlouvou rozšířili společné jmění manželů o pozemek manžela. Jestliže již byla v rozporu se skutečností stavba zapsána jako součást pozemku ve vlastnictví manžela a přejete si, aby pozemek byl nadále manžela, pak předložíte katastrálnímu úřadu návrh na vklad se souhlasným prohlášením manželů ohledně dokončené stavby s úředně ověřenými podpisy. Zápis v katastru nemovitostí bude proveden tak, že stavba v SJM stojí na pozemku manžela (není součástí pozemku).

   Vymazat
 90. Dobrý den, mám prosím tento dotaz. Před manželstvím jsem vlastnil práva k bytu v bytovém družstvu. Za manželství jsem práva převedl i na manželku, tedy do SJM a to pouze zápisem v sídle bytového družstva. Misií mít tento převod formu notářského zápisu ve formě manželské smlouvy, či nikoliv. A dále, je možné tento převod považovat za vnos do SJM z mého výlučného majetku? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bez ohledu na to, co zapsalo družstvo do své evidence, je Vámi popsaný právní úkon neplatný. Manžel nemůže svůj výlučný majetek darovat do společného jmění manželů. Taková situace se řeší smlouvou o změně zákonného manželského režimu, kde se manželé dohodnou na tom, že rozšíří své společné jmění manželů o výlučný majetek manžela. Vyžaduje se forma notářského zápisu. Pokud není v notářském zápise uvedeno jinak, bude při případném vypořádání SJM zohledněn tento vnos výlučného majetku.

   Vymazat
  2. Díky moc za odpověď. S pozdravem Dembovský.

   Vymazat
 91. Dobrý den, prosím o radu. Než jsme se s mým manželem vzali, bydleli jsme v domě, kde měl můj manžel podíl 1/4, jeho bratr 1/4 a jejich maminka 1/2 (dědictví po jejich tatínkovi). Rozhodli jsme se s manželem vyplatit jeho bratra a on svou 1/4 převedl na mě. Letos jsme se vzali a manželova maminka nám daruje svoji 1/2 do společného jmění manželů. Tedy výsledek bude - 1/4 vlastním já, 1/4 vlastní manžel a 1/2 bude v SJM. Prosím Vás poradila byste mi, jak poté pokračovat, abychom měli celý dům i s pozemkem v SJM? Mnohokrát děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řeší se to manželskou smlouvou o rozšíření SJM, kterou vložíte každý svůj výlučný podíl na domě do SJM. Katastrální úřad na základě této skutečnosti zapíše vlastnictví domu jako SJM. Vyžaduje se forma notářského zápisu.

   Vymazat
 92. Dobrý den,

  s přítelem plánujeme účast na dražbě domu, který se draží ve dvou oddělených elektronických dražbách - nejprve podíl ve výši 14/25 domu a následně podíl 11/25 domu. Druhou dražbu není možné dražit do podílového spoluvlastnictví, tudíž nás napadlo, že bychom se každý pokusil vydražit jeden podíl. Nicméně následně chceme mít rovný podíl. Za několik měsíců plánujeme svatbu. Jaký je prosím nejsnazší způsob "vyrovnání" majetku? Darovací smlouva/rozšíření SJM po svatbě/předmanželská smlouva? Je možné změnu podílu reflektovat hned po vydražení při zápisu do katastru?

  Předem moc děkuji za odpověď

  Soňa Bicanová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele; přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Jde-li o nemovitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, zašle dražebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví. Není tedy možné, aby v katastru nemovitostí byl jako vlastník zapsán někdo jiný než vydražitel. Logickým řešením by byla předmanželská smlouva. Uzavřením manželství by se oba podíly na nemovitosti staly součástí společného jmění manželů. Z pohledu nákladů na právní služby je nejlevnějším řešením darování. Lze i po svatbě.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.