5. 6. 2013

Neopomenutelný dědic a nepominutelný dědic

Neopomenutelný dědic je institut, který nastává při dědění ze závěti – zůstavitel nesmí opomenout svého potomka. Nový občanský zákoník použil termín nepominutelný dědic a stanovil,  že nepominutelný dědic má nárok na povinný díl pozůstalosti.
Podle současné právní úpravy platné do 31.12.2013 jsou za neopomenutelné dědice považováni v souladu s ustanovením § 479 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, potomci zůstavitele (dítě, vnuk, pravnuk, atd.), přičemž platí, že bližší potomek vylučuje potomka vzdálenějšího. Neopomenutelnými jsou výše zmínění dědici označováni proto, že zůstavitel nesmí v závěti opomenout jejich dědický podíl určený v ustanovení § 479 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se musí nezletilým potomkům (osobám mladším 18 let) dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Právo neopomenutelných dědiců ve své podstatě omezuje zůstavitelovu pořizovací svobodu. V případě, že má zůstavitel jen nezletilého potomka, nemá možnost odkázat, byť nepatrnou část svého majetku, komukoliv jinému než tomuto potomkovi.

Praktický příklad:

Má-li zůstavitel jednoho syna a tento syn má dceru, je neopomenutelným dědicem pouze syn, nikoliv vnučka. Kdyby syn zůstavitele již nežil, pak neopomenutelným dědicem by byla jeho dcera – vnučka zůstavitele.

Nepominutelný dědic

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od 1.1.2014 používá termín nepominutelný dědic. Nepominutelnými dědici jsou dle NOZ (§ 1643 odst. 1) děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nová úprava přináší posílení pořizovací svobody zůstavitele, jelikož se snižuje rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka jsou to 3/4 jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak 1/4 zákonného dědického podílu.

Praktický příklad:

Jestliže má zůstavitel manželku a dva syny, přičemž jeden je v okamžiku zůstavitelovy smrti nezletilý a druhý zletilý, bude rozsah nároku synů tento: nezletilý syn musí získat alespoň ¾ jeho zákonného dědického podílu – tj. ¾ z jedné třetiny pozůstalosti (ve výsledku ¼ z pozůstalosti)  a zletilý syn alespoň ¼  z  jedné třetiny pozůstalosti (ve výsledku 1/12 z pozůstalosti).

Pominutí nepominutelného dědice v závěti již nezpůsobuje její neplatnost, byť relativní, ale pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu (§ 1654 odst. 1 NOZ).

Kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, kdo je nezpůsobilý dědit nebo kdo byl zůstavitelem vyděděn, právo na povinný díl nemá, ale při výpočtu povinných dílů ostatních dědiců se k němu hledí právě tak, jako by z dědického práva nebyl vyloučen.

Autor příspěvku:       JUDr. Hana KantorováZ uvedeného výkladu je zřejmé, že NOZ posiluje vůli zůstavitele vůči nepominutelným dědicům. Často lidé řeší majetkové poměry ještě za svého života darovací smlouvou. Vždy je vhodné se obrátit na notáře a s jeho pomocí najít takové řešení, které zamezí nechtěnému dědění a zároveň ošetří možná rizika převodu majetku. K vyhledání notáře můžete použít tyto  KONTAKTY.

Pokud uvažujete o sepsání závěti nebo darovací smlouvy, pak použijte naši bezplatnou poradnu, kde můžete položit dotaz prostřednictvím webového formuláře a podívat se na odpovědi k podobným otázkám.

 POLOŽIT DOTAZ


34 komentářů:

 1. dobry den mam dcera zdedila 1.16 z domu dum se prodava dcera jhe nezletila jsem soudem ustanovena jako zakonny zastupce kdy muzeme disponovat s penezi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako zákonný zástupce můžete nakládat s penězi ve prospěch dítěte ihned, jak je z prodeje zděděného podílu na nemovitosti obdržíte.

   Smazat
 2. Dobry den,řešíme pozůstalost,hledáme člena rodiny,který má také nárok na podíl. Přímí dědicové již zemřeli a je to velmi zdlouhavé.Pozůstalostí je byt,nikdo v něm nebydlí,jen platíme nájem.Jakou lhůtu má notář,na hledání?Máme pocit,že už přestal hledat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář žádnou lhůtu nemá, ale vyrozumění dědiců neznámého pobytu se řeší vyhláškou a to je nejméně na tři měsíce.

   Smazat
 3. Jsme s manželkou v druhém manželství. Každý máme s prvního manželství dvě děti našem manželství je veškerý majetek v společném jmění manželu. Jak by vypadalo dědění po úmrtí jednoho z nás.Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů - určí se, co patří pozůstalému manželovi a co bude zařazeno do pozůstalosti. Pozůstalost se rozdělí mezi dědice rovným dílem, přičemž dědí pozůstalý manžel a děti zůstavitele (tedy ty z prvního manželství).

   Smazat
 4. Dobrý den, když je v společném jmění byt,chata.Jak se určí co patří manželovy a co pude do dědictví.Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na vypořádání zaniklého SJM se dohodne pozůstalý manžel s ostatními dědici, jinak platí, že do pozůstalosti jde podíl 1/2.

   Smazat
 5. Dobrý den, zdědili jsme ve třech lidech na základě závěti majetek po zemřelém strýci. Jeho zákonní dědicové, dvě zletilé děti, které chtěl vydědit, vyhráli soudní spor o přiznání povinného dílu, který pro každého činí 1/4 z jejich zákonného podílu. Z čeho se vypočítá jejich zákonný podíl?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zákonný podíl je to, co by dědili dědicové podle zákonné dědické posloupnosti - t.j. při dědění bez závěti. Dvě zletilé děti by dědily každé 1/2 pozůstalosti a proto jim bude vyplacen každému povinný díl v hodnotě 1/8 pozůstalosti, přičemž se vychází z čisté hodnoty t.j. hodnoty aktiv po odečtení pasiv. Povinný díl vyplatí nepominutelným dědicům v penězích dědicové ze závěti. Nepominutelní dědicové se v tomto případě nepodílejí na úhradě odměny notáře.

   Smazat
  2. Velmi děkuji za rychlou odpověď.

   Smazat
  3. Můžu požádat paní notářku o upřesnění věty : "Nepominutelní dědicové se v tomto případě nepodílejí na úhradě odměny notáře" chápu to dobře ze odměna notáři se neplatí pokud povinný díl vyplácí v penězích hlavní dědic. Pokud je povinný díl nepominutelnemu dědici řešený majetkem po zustaviteli tak se odměna platí ? Děkuji za upřesnění

   Smazat
 6. Dobrý den, mám ještě doplňující dotazy. Má vliv na určení zákonného podílu fakt, že zůstavitel žil 12 let ve společné domácnosti se svou družkou? Pokud budeme nuceni prodat nemovitost ihned za účelem vyplacení dědiců, zaplatíme na dani z příjmů 15 procent z ceny? Musíme prodat nemovitost za odhadní cenu, která sloužila ke stanovení podílu zákonných dědiců nebo i za cenu vyšší? Děkuji za odpověd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud měl zůstavitel děti, pak se dědí v první třídě dědiců a spolužijící osoba do kruhu dědiců nepatří. Zděděnou nemovitost můžete prodat za jakoukoliv cenu, daň z příjmů 15% zaplatíte z částky, o kterou bude převyšovat prodejní cena hodnotu nemovitosti uvedenou v dědickém usnesení.

   Smazat
 7. Dobry den,rada bych se zeptala zda-li je mozne,kdyz ma ctyrleta dcera je jediny zakony dedic po svem otci. Nebyli jsme manzele ani spolu nezili,nemel jine deti,ani nebyl zenaty,ani nema sourozence. Problem tkvi v tom ze byvala tchyne chce po male 30000 pohrebne,ikdyz jsme nemohli vystavit pohreb ani do toho mluvit. U dedickeho rizeni nepriznala ani veskery majetek motocykly v hodnote cca 200000. Zajima me zda-li se da branit nejak proti tomu pohrebnemu protoze mi prijde nemoralni aby ji ctyrlete dite platilo,nebo jestli je moznost aby dluh byl preveden na me a ja ho splacela? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud nezletilý dědic, jako jediný dědic ze zákona, dědictví přijal a neodmítl (respektive tak učinil za něj jeho zákonný zástupce), pak také odpovídá za náklady pohřbu. U nezletilého platí automaticky výhrada soupisu a odpovídá tedy jen do výše ceny nabytého dědictví.

   Smazat
 8. Dobrý den. Mám pouze sestru rodiče zemřeli a teď nám zemřela i babička. Po babičce zůstal byt na který má sestra darovací smlouvu. Mám já nárok na svůj dědický podíl nebo na základě darovací smlouvy je byt pouze sestry?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předmětem dědění bude jen majetek, který vlastnila babička ke dni úmrtí. Jestliže stačila vše rozdat, pak ani nepominutelný dědic nic nedědí, protože není co dědit.

   Smazat
 9. Dobry den, rad bych se zeptal na situaci: matka umrela v roce 2014, pred smrti ji sestra presvedcila odkazat vsechen majetek prave ni. K dedickemu rizeni me nikdo nikdy neprizval. Sestra slibovala mimosoudni vyrovnani, ke kteremu vsak nikdy nedoslo. Dedicke rizeni uz bude jiste ukonceno. Myslite si, ze budu mit jeste moznost se odvolat, pripadne podat rozpor s dedickym rizenim. Dekuji za odpoved.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dale bych se rad zeptal, jestli nemel notar povinnost sezvat vsechny zakone dedice(i ty opomenute) k dedickenu rizeni? Dekuji za odpoved.

   Smazat
 10. Dobrý den,ráda bych se zeptala jak postupovat. Vlastním byt a dům. Mám nezletilou dceru, rozvedená. Byt by dědila dcera, ale dům bratr. Mohu sepsat závěť v takovém znění? Nebo musí část domu také dědit dcera? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepominutelným dědicem je Vaše nezletilá dcera, které by se mělo dostat alespoň povinného dílu. Ten představuje u nezletilého 3/4 hodnoty majetku v pozůstalosti.

   Smazat
 11. Dobry den babicka vlastni 3/4 domu se zahradou a jeji dcera 1/4 babi zepsala zavet kde me odkazuje svoje 3/4 majetku kolik vlastne podedim ja a jeji dcera dekuji za odpoved

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdědíte majetek tak, jak babička stanovila ve své závěti. Nepominutelný dědic může, ale nemusí uplatnit svůj nárok na povinný díl. Ten se vyplácí jako finanční kompenzace v penězích a hodnotově je to u zletilých 1/4 toho, co by dědili podle zákonné dědické posloupnosti (bez závěti).

   Smazat
 12. Jeste dosatek vsichni jsme plnoleti

  OdpovědětSmazat
 13. Dobrý den. Moje tchýně má dvě děti, mého muže a dceru. Před rokem darovala manželovi zahradu, na které chce náš syn stavět dům. Tchýne bydlí v bytě, který má ve vlastnictví a dědili by ho oba sourozenci. Měla by sestra manžela nárok na zahradu a jak by vypadalo případné vyrovnání. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý může se svým majetkem za svého života libovolně nakládat - tedy i ho darovat, přičemž předmětem řízení o pozůstalosti bude jen takový majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí. Darování zahrady jednomu z dětí tedy neznamená žádnou povinnost k finanční kompenzaci druhému dítěti, ani obdarovaný není k ničemu takovému povinován, ledaže by se chtěl se sourozencem vyrovnat dobrovolně.

   Smazat
 14. Dobrý den, mám manžela a 3 děti. Dá se manžel vyloučit z případného dědictví sepsáním závěti u notáře? Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, manžel není nepominutelný dědic a tak na něj v závěti nemusíte pamatovat, případně ho můžete vyloučit "negativní závětí". Manželovi ale v každém případě bude náležet příslušná část z vypořádání majetku ve společném jmění manželů.

   Smazat
 15. Dobrý den,
  patří do dědického řízení po úmrtí manžela byt, který je v mém vlastnictví, nabytý již za manželství.
  Zesnulý manžel má dva dospělé syny z předchozího manželství.
  děkuji Alena

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Váš výlučný majetek do pozůstalosti po zesnulém manželovi nepatří. Otázkou je, zda je byt opravdu Váš výlučný když byl pořízen za trvání manželství. Aby tomu tak bylo, musela byste doložit, že k jeho pořízení jste použila výlučné finanční prostředky nepatřící do SJM - například peníze zděděné nebo získané darem, peníze, které jste měla již při vstupu do manželství, případně peníze získané prodejem vlastního výlučného majetku.

   Smazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.