1. 6. 2016

Dědické řízení a dědické poplatky

Jako dědické poplatky lidé chápou odměnu notáři v dědickém řízení. Státu se žádné poplatky neodvádějí (kromě toho, že notář musí ke své odměně účtovat DPH). Dědická daň byla zrušena.

     Notář vyřizuje dědictví z pověření soudu a odměna notáře jako soudního komisaře za vyřízení pozůstalosti je stanovena vyhláškou.

Odměna notáře vychází z hodnoty majetku zůstavitele

    
     Základem výpočtu odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena zůstavitelova majetku (suma aktiv), který se stal předmětem řízení o pozůstalosti. Vyhláška stanovila, že odměna notáře činí nejméně 600,- Kč. Z prvních 100.000 Kč činí odměna notáře 2%, od 100.000 Kč do 0,5 mil. Kč 1,2 % a se zvyšující se částkou dále procento klesá.  Pokud notář zastavil dědické řízení z důvodu, že majetek v dědictví je jen nepatrné hodnoty, pak odměna notáře činila 400,- Kč (tuto odměnu platí notáři soud). 
Pro dědická řízení zahájená v roce 2021 platí novela vyhlášky, která stanoví odměnu notáře jako soudního komisaře tak,  že minimální částka odměny činí 2.000 Kč, z prvních 500.000 Kč činí odměna notáře 2%, z přebývající částky až do 1.000.000 Kč základu činí odměna notáře 0,9 % a se zvyšující se částkou dále procento klesá.
Za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí činí odměna notáře 1 000 Kč,  předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, je základem odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.
Není-li řízení zastaveno, náleží notáři vedle náhrady hotových výdajů také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč.
Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.
Odměnu notáře jako soudního komisaře dle shora uvedeného výpočtu  lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci.
Na odměně notáři se dědicové podílejí v poměru majetku, který zdědili. Pokud někdo z dědiců odmítnul dědictví a nebo v dědické dohodě nic z dědictví nepožadoval, odměnu notáři platit nebude.
K odměně notáře je nutno připočíst  DPH (notáři jsou povětšinou plátci DPH).

Hotové výdaje notáře v dědickém řízení

    
     Kromě odměny dle vyhlášky notář účtuje ještě tzv. "hotové výdaje". Jde například o poplatky notářské komoře za zjištění v centrální evidenci závětí - zda je či není evidována závěť a zda je či není evidována listina o správě dědictví  ( 2 x 50,- Kč ). Pokud je lustrování pozitivní, pak příslušný notář, který má závěť nebo listinu o správě dědictví ve své úschově, provede "prohlášení závěti" případně "prohlášení listiny o správě dědictví". Tyto úkony uhradí notář, který vyřizuje pozůstalost a účtuje je jako své hotové výdaje. 

Na obvyklé ceně majetku se lze dohodnout s notářem    


     Ke zjištění obvyklé ceny zůstavitelova majetku bude potřeba znalecký posudek tehdy, pokud se dědicové na ocenění aktiv pozůstalosti neshodnou. V takovém případě ustanoví notář znalce na náklady dědiců. Je-li mezi dědici shoda, je možno stanovit hodnotu aktiv souhlasným prohlášením dědiců, přičemž se použijí podpůrné nástroje - posudek realitní kanceláře, porovnání nabídek na realitních serverech atp.

Pro prvotní orientaci poslouží tabulka odměny notáře (platí do 31.12.2020):Řízení o pozůstalosti

   
     Dědické řízení podrobně popisujeme v samostatných příspěvcích. Kliknutím na odkaz můžete přejít k některému z těchto témat:


Daně při prodeji pozůstalosti268 komentářů:

 1. Prosím o info, 1: zda je povinnost platit notářský poplatek hotově před řízením, aniž bychom znali rozpis poplatků
  2. jestli se k tomu připočítává ještě 21% DPH
  díky Lada

  OdpovědětVymazat
 2. Praxe je různá, obvykle notáři vyžadují od dědiců zálohu na úhradu odměny notáře za vyřízení pozůstalosti s doplatkem při ukončení dědického řízeni a jeho vyúčtování. K cenám dle vyhlášky je připočtena DPH, kterou musí notář odvádět finančnímu úřadu.

  OdpovědětVymazat
 3. Co se stane když se s placením odměny za dědické řízení zpozdím? Vím že se má zaplatit do tří dnů po nabytí právní moci usnesení, ale co když to zaplatím až za 14 dní jelikož na to nemám dokud nebudu mít peníze z toho dědictví?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrně se nestane nic. Bylo by ale vhodné informovat notáře a požádat ho, aby tolerovat prodlení v úhradě. Většinou notáři požadují zálohu, aby této situaci předcházeli.

   Vymazat
 4. Dobrý den, byla jsem obeslána se SR od notáře ve věci úmrtí mého otce. Kdy je notář mě informovat že dědictví je nepatrné nebo jeho výše je nižší než dluhy? V listě jen napsal, poplatek za konání děditství se hradí v hotovosti, proto si jí sebou vezměte. Bez udání nominálu i její výše.

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud měl otec obvyklý pobyt v době úmrtí na Slovensku, pak bude dědické řízení probíhat podle slovenské legislativy. S dotazy se tedy prosím obracejte na slovenského notáře.

  OdpovědětVymazat
 6. dobry den,mam dotaz,jak je mozne ze dedictvi po otci je ukonceno aniz bych se ho zúčastnila?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud bylo dědické řízení zastaveno z důvodu, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, pak takový nepatrný majetek byl vydán vypraviteli pohřbu a dědicové se k jednání nesvolávali.

   Vymazat
 7. Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda lze u notáře odmítnout dědictví,dědíme po zemřelém dědovi,protože jsme nejbližší příbuzní jelikož jeho syn\náš otec\taky již nežije,je možné se tam vzdát veškerých pozemků děkuji za odpověd

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V řízení o pozůstalosti po dědečkovi zastupujete zemřelého otce jako jeho právní nástupci. Můžete za něj dědictví odmítnout. V takovém případě přechází dědický podíl rovným dílem na děti dědice, který dědictví odmítl. Ti mohou samozřejmě také dědictví odmítnout.

   Vymazat
 8. dobrý den Chci se zeptat za jakou dobu po umrti manzela se ozvou zene zemreleho. je to pul roku co zname umrel manzel a jeste se ji nikdo neozva. dekuji cadaN

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář zve vypravitele pohřbu a to cca za 2 měsíce od úmrtí. Další jednání a to již za účasti všech dědiců, se nařizuje za několik dalších měsíců.

   Vymazat
 9. Dobrý den. Chci se Vás zeptat jaké náklady dědiců a pozůstalých (kromě pohřbu) lze zahrnout do dědického řízení? Tzn. např. pohřební hostina, výdaje spojené s cestou (druhá strana republiky, cizina..), přeplatky za služby...atd.

  děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědicové odpovídají za náklady pohřbu, nikoliv však za pohoštění hostů a cestovné.

   Vymazat
 10. Dobrý den , přišlo nám předvolání ohledně dědického řízení po babičce ....Tím,že náš otec už nežije a má 4 děti,kteří jsou v dědickém řízení. Můžu se zeptat,proč každý z nás má platit rovným dílem 2400 notáři ? Co z toho vyplývá na co se máme připravit. V předvolánce je,že jde o finanční pozůstalost . Otec pochází ze 7 děti . Děkuji Š.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměnu notáře stanoví vyhláška a počítá se z hodnoty aktiv pozůstalosti. Za úhradu odměny notáře odpovídají dědicové v poměru majetku, který zdědili. Pokud dědili rovným dílem, tak také rovným dílem odpovídají za úhradu této odměny. Výpočet odměny notáře bude uveden v dědickém usnesení.

   Vymazat
 11. Dobry den, zajimalo by mne pokud zemre muj manzel drive nez jeho matka kdo bude v pripade nasledneho umrti jeho matky dedit? Jsme bezdetni, manzel je jedinacek. Jeho matka ma sourozence a zije ve spolecne domacnosti s druhem. Mame s manzelem firmu, jejiz polovina je psana prave na jeho matku.
  Dekuji predem za Vasi odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by Váš manžel již nežil a následně zemřela jeho matka, pak v řízení o pozůstalosti po matce by se uplatnila třetí třída dědiců:

   (1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

   (2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

   Vymazat
 12. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli se do plusových čísel počítá, když můj táta, který umřel, půjčil nějaké paní peníze, má to podloženo, paní 7x zamítli insolvenci. Jedná se o částku 100tis. Jde mi o to, jestli budu platit větší částku notářovi.
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do aktiv pozůstalosti se oceňuje jen nesporný majetek - u pohledávky by muselo být k dispozici rozhodnutí soudu nebo uznání dluhu.

   Vymazat
  2. pokud uznání dluhu mám, tak se částka bude započítávat do aktiv?

   Vymazat
  3. Ano a to v plné výši. Bylo by ale možné pohledávku ocenit znalcem. Znalecký posudek by hradili dědicové.

   Vymazat
 13. Dobrý den,
  naše notářka nás požádala o zajištění ocenění - zjištění tržní hodnoty - majetku na Slovensku (les, orná půda, zahrada), které může provést soudní znalec nebo realitní kancelář. Je možné se na obvyklé ceně majetku dohodnout s notářem?, aniž bychom museli shánět nějakou realitku na Slovensku? Na netu jsem našla toto: "Je-li mezi dědici shoda, je možno stanovit hodnotu aktiv souhlasným prohlášení dědiců, přičemž se použijí podpůrné nástroje, např. porovnání nabídek na realitních servrech".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto je na domluvě s notářem. Pokud se dědicové na hodnotě aktiv pozůstalosti neshodnou, pak je vždy vyžadován znalecký posudek. Pokud mezi dědici panuje shoda, pak by mělo stačit hodnověrným způsobem doložit, jaká je v místě obvyklá cena nemovitých věcí. Záleží ovšem na stanovisku toho kterého notáře.

   Vymazat
 14. Dobrý den , po smrti mého otce se bohužel domnívám že dědictví bude předlužené.Mohu si tedy vyhradít takzvaný soupis dědictví a tím si zajistit že výše dluhu bude uhrazena pouze do výše dědictví a tím pádem nebudu zbytek dluhu platit ja? Pokud to udělám výše zmíněným způsobem , zůstanou mi po mém otci takzvaná majetková autorská práva?Otec byl v devadesatých letech profesionální fotograf.

  Děkuji za odpovědˇ

  Martin B.

  OdpovědětVymazat
 15. Pokud dědictví neodmítnete, zdědíte i autorská práva. Výhradou soupisu můžete limitovat odpovědnost za dluhy zůstavitele. Pro uspokojování věřitelů platí zákonné pořadí a proto je potřeba požádat notáře o konvokaci věřitelů. Dále je třeba dbát na to, aby soupis majetku byl úplný.

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den, zapomela jsem zaplatit odměnu notáře za dědické řízení 1300kč, dědické řízení bylo v roce 2013.Co se může stát? Je tím dědické řízení neplatné? Dedila jsem jednu pětinu podílu.Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neplatnost řízení ani neplatnost dědického usnesení nezaplacením odměny notáře nevznikla. Může to ale mít pro Vás jiné nepříjemné důsledky. Dědické usnesení je usnesení soudu a proto částka odměny notáře tam uvedená je přímo vymahatelná exekučně.

   Vymazat
 17. Dobrý den,
  v pozůstalosti po zemřelé je byt, za který se po dobu dědického řízení platí nájem vč.energií. Lze tyto zaplacené částky odečíst z aktiv pozůstalosti pro výpočet notářského poplatku ? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti. Pasiva se neodečítají.

   Vymazat
 18. Dobrý den,
  proč musím platit desetitisícové částky za službu, kterou jsem si neobjednal, kterou nepotřebuji, bez možnosti vybrat si advokáta atd.??? Všichni dědici z první linie (manželka zemřelého a dvě děti) jsme se shodli, že vše bude předáno manželce. Nezajímá nás cena bytu, přesto musíme běhat po nějaké realitce a shánět jeho tržní cenu, jen proto, aby si státní komisař přišel na své peníze... Přitom notář provede: 2 dotazy do registrů (neexistence závěti) a dotaz do banky (účet) a dotaz na bytové družstvo (byt). Na závěr vyhotoví rozhodnutí, ve kterém stojí, že se dědicové dohodli (tak, jak mu nadiktujeme).... Za co (a komu) tedy zaplatíme 20000 Kč??? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve všech okolních státech i dalších zemích Evropy se při dědění majetku neobejdete bez notáře nebo soudního úředníka. Finanční zátěž dědiců v ČR je jedna z nejnižších v Evropě. Pro zajímavost si nastudujte situaci v Německu nebo v Belgii. Pokud si pořídíte byt za 2 mil. Kč, zaplatíte daň z nabytí nemovitých věcí 80 tis. Kč. Pokud pak tento byt zdědí Váš potomek, pak uhradí oněch Vámi zmiňovaných 20 tis. Kč, z čehož je 16.300 Kč odměna notáři, 200 Kč odměna notářské komoře a 3.465 Kč DPH. V současné době je vysoký podíl předlužených dědictví, jejichž projednání je velmi komplikované a odměna notáře zdaleka nepokryje jeho náklady. Jen výjimečně se dědicové na prvním nařízeném jednání na všem shodnou. Kdyby notář byl živ pouze z dědické agendy, pak by asi byl problém vůbec nějaké zájemce o tuto profesi sehnat.

   Vymazat
  2. Nerozporuji platit daň (stát musí z něčeho žít), rozporuji platbu soukromé osobě za něco, co nechci, nepotřebuji a nemohl jsem si ani určit, komu to zaplatím. A nezlobte se - ať si chudák notář vydělává na komplikovaných předlužených dědictvích, kde odvede nějakou práci, ale v mém případě celé kauze věnoval maximálně 3 hodiny práce, včetně dvou krátkých jednání se mnou (byl jsem zplnomocněn ostatními dědici). Přitom jeho snaha "vyšroubovat" hodnotu dědictví co nejvíce nahoru byla zřejmá (nás jako dědice tento údaj navíc vůbec nezajímal, jen jsem platil další zcela zbytečné poplatky realitce za odhad). Notářovo jednání považuji za neetické, i když samozřejmě zcela v souladu se zákony a vyhláškami, podle nichž to tak ten chudák udělat "musí" - a tudíž s případnou stížností na výši odměny notáři nemám šanci uspět ...

   Vymazat
  3. Notář se snaží zjistit hodnotu aktiv pozůstalosti způsobem, který je pro dědice co nejméně nákladný. U realitní kanceláře stojí odhad ceny bytu do 500 Kč. Hodnota zděděného bytu je pro dědice údajem velmi důležitým, protože se na jejím základě počítá vypořádání dědiců, když byt zdědí jen jeden z nich, a dále v případě, kdy se rozhodnete zděděný byt prodat - pak se Vás může týkat daň z příjmů ve výši 15% z rozdílu mezi cenou kupní (prodejní) a cenou dle dědického usnesení.

   Vymazat
 19. Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik bude činit notářský poplatek, když jsme s manželem vlastnili byt v hodnotě cca 1300000 Kč. Manžel v listopadu zemřel a naše 2 dcery se zřekly dědictví v můj prospěch. Mám od obou plnou moc ověřenou úředně. Děškuji

  OdpovědětVymazat
 20. Přesněji jde o odměnu notáře za vyřízení pozůstalosti. Jako tarifní hodnota bude polovina ceny bytu (na základě vypořádání zaniklého SJM)- tedy 650.000 Kč. Odměna notáře bude činit 8.150 Kč + hotové výdaje + DPH.

  OdpovědětVymazat
 21. Dobrý den,chci se zeptat co se mi může stát když jsem opomela zaplatit odměnu notáře v roce 2013 a teď jsem to při stěhování zjistila. Byla to částka 1300,- Mám zavolat ihned notarce?Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte volat, stačí zaplatit. Odměna notáře je uvedena v dědickém usnesení. Protože jde o usnesení soudu, nezaplacená odměna notáře by se promlčela až za 10 let a je vymahatelná exekutorem (t.j. je to exekuční titul).

   Vymazat
 22. Dobrý den, pokud je majetek vyšší hodnoty, téměř dvacetimilionu korun, lze se s notářem dohodnout na zaplecení odměny notáři na několik splátek při složení zálohy. Děkuji za odpověd
  Martin Čermák

  OdpovědětVymazat
 23. Vyhláška žádný splátkový kalendář nepředpokládá, je věcí notáře, zda Vám v tomto vyhoví. Oficiálně je odměna notáře splatná až v den, kdy dědické usnesení nabude právní moci.

  OdpovědětVymazat
 24. Dobry den. Prvni stani za pritomnosti vystavitele pohrbu probeho,ted bude stani se vsemi dedici. Chci se zeptat,kdy dedici dostanou penize,ktere byli na ucte(jiny majetek nebyl).
  Dostanou ho,v den kdy sou pozvani k rizeni? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Peníze vydá dědicům banka na základě dědického usnesení, které nabylo právní moci. Pokud notář stihne již na prvním nařízeném jednání vydat dědické usnesení a Vy se na místě vzdáte možnosti odvolání, pak bude na dědickém usnesení vyznačeno nabytí právní moci a můžete vyrazit do banky.

   Vymazat
 25. Dobry den, matka zjistila, ze jeji otec, který s ni nebyl nikdy ve styku zemrel, ale uz davno. Ona nebyla zharnuta do dedickeho konani. Otec mel dve deti z dalšího manzelstvi. Nevime cas umrti otce ani kde a jak zemrel. Da se ve veci dedictvi ještě nec podniknout? Proc by mela byt matka kterou otec cely život opomijel ještě kracena na dedictvi? Dekuji,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrně půjde o případ, kdy bylo dědické řízení zastaveno z důvodu, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. V této situaci se dědicové nesvolávají. Dědický spis je uložen na soudě příslušném dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí.

   Vymazat
 26. Dobrý den, je prosím možné společné dědické řízení v případě, že manželé zemřeli v rozmezí několika hodin, neměli děti, tedy nejprve automaticky vše zdědil druhý z manželů a ten měl závěť = obsahově to nebude složitá věc...je možné, aby to bylo přiděleno pouze jednomu notáři v rámci společného řízení? děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědický rozvrh je postaven buď na územním principu dle místa bydliště zůstavitele ke dni úmrtí a nebo na principu časovém, kdy jsou notáři přidělovány dědické spisy tak, že datum úmrtí připadá na konkrétní dny v roce. Z toho vyplývá, že pokud manželé zemřeli týž den, budou obě řízení o pozůstalosti přidělena stejnému notáři.

   Vymazat
  2. bylo to pár hodin, ale dva různé dny

   Vymazat
  3. Pak doporučujeme požádat soud příslušný dle bydliště zůstavitele, aby pověřil jednoho notáře k projednání obou pozůstalostí.

   Vymazat
  4. Notář v Praze - nemáte pravdu. Notáři jsou přidělovány spisy dle místa bydliště zemřelého a jeho data narození, nikoliv data úmrtí.

   Vymazat
  5. Všechny soudy v ČR odvíjí dědický rozvrh od data úmrtí zůstavitele, nicméně Městský soud v Praze to má jinak a skutečně opírá dědický rozvrh o datum narození.

   Vymazat
 27. dobry den ,prislo mi vyrozumeni o dedictvi,je nas tam uvedeno 28 dedicu a kazdy ma zaplatit 4300kc , a to je dokupy 120 tisic ,zaco mame platit nekomu takovou palku .dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tato informace nemůže být pravdivá. Zřejmě jde o nějaké nedopatření. Maximální možná odměna notáře za projednání dědictví je 38.300 Kč. To vychází při hodnotě aktiv pozůstalosti 20 mil. Kč. Každý z 28 dědiců by dědil cca 714 tis. Kč a asi by neměl problém zaplatit notáři 1.368 Kč. Nejspíš to bude tak, že oněch 4.300 Kč máte zaplatit dohromady.

   Vymazat
 28. Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda odhad majetku vypracovaný realit. kanceláří (příp. jinou institucí) je podmínkou v pokračování dědického řízení, když se zůstavitelé již dohodli na rozdělení majetku. Je z toho pohledu rozdíl, zda je 1 dědic nebo 2 dědici(pokud jsou ve shodě), tzn. v případě 1 dědice není vypracování odhadu nutné?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždy musí být určena hodnota aktiv pozůstalosti - nezávisle na tom, kolik je dědiců. Majetek lze ocenit i souhlasným prohlášením dědiců.

   Vymazat
 29. Dobrý den, zemřela mi manželka a máme byt ve společném vlastnictví. Z jaké částky se bude vypočítávat odměna pro notáře? Ze 100% a nebo z 50% ceny bytu. Jiří W.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů. Pokud nedojde k jiné dohodě s dědici, bude do pozůstalosti zařazen podíl 1/2 bytu a tomu bude také odpovídat hodnota aktiv pozůstalosti, ze které se počítá odměna notáře. Jinými slovy: odměna notáře se vypočte z 50 % ceny bytu.

   Vymazat
 30. Dobrý den,v červenci proběhne dědické řízení po mém otci který zemřel v září.Na dědickém řízení budu já,má matka a sestra.Matku jsem informovala že budu chtít vyplatit 1/3 z bytu po otci a že peníze budu chtít hotové a co nejdříve.Matka začala že na to nemá aby mě vyplatila a bude mi to splácet po minimálních částkách,ale to já nechci peníze chci hotově jak se toto prosím bude řešit.A další otázka je sestra mu volala že notářka požaduje od každého z nás částku 5000,- ale myslím že je to docela dost
  protoze má čtvrtka z bytu by činila nějakých 300000,- děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se dědicové nedohodnou, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů, které vyplývají ze zákona. Dědicové odpovídají za úhradu odměny notáře v poměru hodnoty zděděného majetku. Protože notář nemůže vědět, jak se dědicové dohodnou na rozdělení pozůstalosti, informuje dědice před nařízeným jednáním o celkové výši odměny notáře.

   Vymazat
 31. Dobrý den.Prosím vás,jedná se o dědické řízení,kde dědí matka a bratr zemřelého,protože zemřelí z matkou nebyli oddání.Začalo dědické řízení.Matka ale než začalo hradila věci za nevlastního otce např,vracela kauce z pronájmu,pojištění na auto.Má nějakým způsobem u notáře nárok na proplacení těchto plateb?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení se týká majetku včetně pohledávek a závazků ke dni úmrtí zůstavitele. V řízení o pozůstalosti lze uplatnit náklady pohřbu. Jiné finanční transakce, které proběhly až po smrti zůstavitele, je třeba uplatnit vůči dědicům samostatně mimo dědické řízení.

   Vymazat
 32. Dobrý den,mam prosim dotaz k dedeni ze závěti,kde zůstavitel uvedl "uvedenou pozůstalost nechť převezmou,spravují a mezi sebou a členy svých rodin dle svého uvážení rozdělí..."všech pět dědiců by chtělo uzavrit dohodu i vypořádání přímo u notáře tak,aby se k nemovitosti vkladal do katastru vkládal pouze jeden vlastník s ostatni se zavazal vyplatit...notář to nechce umoznit a tvra na tom,ze se do katastru musí vložit vsech pet osob...je to spravny postup?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nový občanský zákoník preferuje vůli zůstavitele a v případě dědění ze závěti nepřipouští dohodu dědiců, ledaže by zůstavitel v závěti přímo uvedl, že souhlasí, aby se dědicové dohodli na rozdělení pozůstalosti. Jakmile bude proveden zápis do katastru nemovitostí, můžete následně uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

   Vymazat
 33. Dobry den,ale tak přesně je tu závěť nutne vykládat,on chtel,abychom se dohodli

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K výkladu závěti je kompetentní notář jako soudní komisař, který byl pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Opravným prostředkem je odvolání proti dědickému usnesení.

   Vymazat
 34. Dobrý den chtěla jsem se zeptat v úterý 11.7. se má konat dědické řízení po mém zemřelém otci a potenciální dědici je má matka, já a má sestra.S matkou a sestrou nemám dobrý vztah ale sestra mi jen oznámila datum a hodinu konání ale mě zatím nepřišel žádný dopis od notářský že bude probíhat dědické řízení je to v poradku,určitě by měla nějaká obsílka přijít.Sestra mi jméno notarky nechce sdělit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jméno notáře Vám sdělí na soudě, který je příslušný dle trvalého bydliště zůstavitele ke dni úmrtí. K nařízenému jednání byste měl být notářem pozván.

   Vymazat
 35. Dobrý den chtěla jsem se zeptat jsme předvolani na dědické řízení (3 dedici) hodnota projednavaneho dědictví je necelých 1700000,- a chtěla bych vědět jestli odměnu notáři budu muset platit i v případě že nic nezdědím a když budu dědit tak jestli odměnu notáři zaplatím jen z te sve zděděné hodnoty což je asi 300000,-

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z celkové hodnoty aktiv pozůstalosti. Za úhradu této odměny odpovídají dědicové v poměru hodnoty majetku, který zdědili. Odměna notáře je z prvních 100.000 Kč 2%, poté 1,2% do 500.000 Kč a tak dále stále procento klesá. Kdyby se každému počítala odměna notáře z jeho dědického podílu, ve výsledku byste zaplatili mnohem více (protože jak výše uvedeno, výpočet není lineární závislostí). Když nic nezdědíte, tak samozřejmě nic platit nebudete.

   Vymazat
 36. Pokud otec nesepsal závěť, tak budou dědit v první třídě dědiců jen děti otce. Přítelkyně do okruhu dědiců nepatří.

  OdpovědětVymazat
 37. Předmětem dědění je jen majetek zůstavitele, který vlastnil ke dni úmrtí. Pokud otec stačil byt darovat, pak byt předmětem dědění nebude.

  OdpovědětVymazat
 38. Pokud otec zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, bude dědické řízení zastaveno. V takovém případě jedná notář jen s vypravitelem pohřbu.

  OdpovědětVymazat
 39. Dobrý den, začátkem července proběhlo dědické řízení kde jsem s matkou sepsat dohodu o finančním vypořádání.27.7 jsem obdržela usnesení od obvodního soudu a nyní mi běží 15 denní lhůta na odvolání (odvolávat se nebudu) a po nabytí právní moci musím do 14 dnů poslat odměnu notáři a matka mi musí do 14 dnů poslat větší finanční hotovost a chtěla bych se zeptat jestli techto 14 dnů je pracovních nebo i s víkendy děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud je uvedeno 14 dnů, pak je tím míněno 14 kalendářních dnů.

   Vymazat
 40. Dobrý večer, z čeho se počítá odměna notáře, když dědické usnesení obsahuje a)obvyklou cenu majetku a jiných aktiv, b) výši dluhů a dalších pasiv, c) čistou hodnotu pozůstalosti. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se počítá z obvyklé ceny majetku a jiných aktiv. Notář má dále nárok na úhradu hotových výdajů a k celkové částce je účtováno DPH. Toto vše je uvedeno v dědickém usnesení.

   Vymazat
 41. Dobrý den, zda při dodatečném projednání dědictví, kdy původní dědic zemřel a já jsem jeho dědičkou platí, že pokud se vzdal na podíl na dědictví při původním projednávání, pak toto platí i při dodatečně objeveném majetku. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V dodatečném projednání dědictví nemůže dědit dědic, který dědictví odmítl. Rovněž tak platí, že dědic, který dědictví přijal, nemůže v dodatečném projednání dědictví odmítnout. O rozdělení dodatečně zjištěného majetku ovšem mohou dědicové uzavřít dohodu zcela svobodně, t.j. bez ohledu na to, jak si majetek rozdělili v hlavním řízení.

   Vymazat
  2. Totéž samozřejmě platí pro právního nástupce již zemřelého dědice.

   Vymazat
 42. Dobrý den, chtel bych se zeptat na par veci, asi pred rokem a pul otviral muj otec dedicke rizeni na slovensku kde se jedna o dedictvi po pra pra pradedovi z roku 1830. Dedi se 1/3 vesnice a okolnich pozemku a prijezdovych cest vcetne lesu atd. Jelikoz byl pradeda spoluzakladatel vesnice. Rizeni stale pokracuje a jiz zname 90% dedicu kteri se kontaktuji atd. Muj otec ktery dedictvi otevrel je po tezkych operacich srdce a zhorsuje se mu stav. Muj dotaz zni, jak bude probihat dedictvi dal pokud muj otec zemre driv, nez se dokonci dedictvi? Mam narok pokracovat v dedickem rizeni i bez zplnomocneni. Jelikoz je muj otec velky optimista za coz jsem velice rad tak me uklidnuje ze neplanuje odchod na lepsi misto, bohuzel jeho srdce pracuje pouze na 25% a ja se obavam, se to nestihne dokoncit. Jak to tedy bude po jeho smrti? Jsme tri bratri a mamka. Mam narok pokracovat nebo jeho podil zanikne a pripadne to statu Slovenske Republiky? Dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědic zemře v průběhu dědického řízení, pak řízení pokračuje dále a místo zemřelého dědice jednají jeho právní nástupci (tj. jeho dědicové). Ve výsledku tedy dědí i zemřelý a tento majetek se dostane jeho dědicům až na základě dalšího dědického řízení.

   Vymazat
 43. Jeste bych se chtel dodatecne zeptat: Pokud na jednom z pozemku byla postavena firma spolecnosti Agropodnik, lze neco zpetne pozadovat za pronajem pozemku i kdyz to zpravoval pozemkovy fond? Pokud ne, mohu pozastavit cinnost firmy na mem pozemku i kdyz ma smlouvu s pozemkovym fondem?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zda můžete uplatnit nějaký nárok by bylo možno zjistit až na základě prostudování nabývací listiny a současné právní situace na předmětných pozemcích.

   Vymazat
 44. Dobry vecer, je mozne vas kontaktovat emailem? Potreboval bych vysvetlit jeden dokument z vypisu katastru. Jedna se o pozemky kde je vice lidi rozdeleny nejakym podilem ale nevim o jaky podil nebo m2 se jedna dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S listinou se obraťte prosím na kteréhokoliv notáře ve Vaší lokalitě. Kontakty najdete na stránkách notářské komory www.nkcr.cz

   Vymazat
 45. Dobrý den....jsme 3 dědicové a máme donést paní notarce celkem 22 tisíc jako odměnu. Jsem bohužel matka samozivitelka, 7000 je pro mne velmi mnoho. Pokud k jednání obnos nedonesu,jak je to postižitelné a jak to bude dal pokračovat? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Povinnost k úhradě odměny notáře vznikne v okamžiku, kdy dědické usnesení nabude právní moci. Pokud by nebyla poté odměna notáře uhrazena řádně a včas, je pro případné vymáhání dlužné částky dědické usnesení exekučním titulem.

   Vymazat
 46. Dobrý den, prosím o radu. Se sestrou jsme zdědily byt po otci rovným dílem. Od této doby uplynulo 2,5 roku. Sestra se nepodílí na vyklizení bytu ani na nákladech (pojištění domu, různé revize hromosvodů atd.). My samozřejmě chceme byt prodat a nemít tak další výdaje. Ona s prodejem nemá problém, ale nehodlá pro něj nic udělat. Zajímalo by mě jestli je možné po ní požadovat náhradu - za již vzniklé náklady, za vyklizení bytu a uvedení jej do stavu k prodeji. Domluva není možná. Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za náklady spojené s vlastnictvím bytové jednotky odpovídá sestra spolu s Vámi rovným dílem. Na provedení úprav bytu, aby byl lépe prodejný, by se měli spoluvlastníci domluvit - pokud se neshodli, pak se budě těžko vymáhat finanční spoluúčast na těchto úpravách.

   Vymazat
  2. Hraje roli předchozí ústní domluva, že byt společně vyklidíme a vymalujeme? Dohoda pak z její strany plněna není. Děkuji.

   Vymazat
  3. Smlouvu je možno uzavřít i ústně. Problém ale je v tom, že se velmi obtížně prokazuje, co bylo ujednáno.

   Vymazat
 47. Dobry den, na 1.nim a jedinem jednani chtel notar uz jednani ukoncit, pritom pry nezjistil ani jednu banku zesnuleho
  1.
  presto, ze ji lustroval a az na 2hy pokus tam udajne byly penize, to same se stalo i s pojistenim, neni to divne?),
  ani se nijak nezabyval seznamem aktiv nad ramec nemovitosti.
  2.
  pudu, kterou mel zesnuly dedit po sve babicce, ale uz asi nededil, ani se nevi, zda uz je v jeho jmene nebo jeste jeho babicky...chtel tam jet to vyridit, takze to urcite nekde visi-kde vsude to muze byt?
  Krom archivu na katastru a v archivu u soudu?
  Da se hledat jeste nekde?
  3.
  Jsem ted na rok v cizine diky odroceni.
  A mam dat plnou moc na notarstvi pro pravniho zastupce, chci tam byt osobne- ale ja ted hned jen tak prijet nemohu, navic se mi zda jednani zcela zbytecne, kdyz jeste nebyl zjisten ani vsechen majetek zesnuleho!
  4.
  Zadam ted notare o vyzadani si rocnich vypisu z te jedne banky, aby se daly zjistit dalsi banky, jelikoz castka by mela byt o dost vyssi, dle slov zesnuleho.
  5.
  Notar zaslal dost divny dopis, ve kterem me varuje, ze pry zbytecne proces protahuji, nechce schvalit dalsi odroceni na nalezeni pudy a financi a rika, ze protahovanim procesu vyrazne navysuji naklady, ale nerika o kolik, ani co by vyhledani stalo!?
  Proces trva od umrti cca 3,5roku a pry je uz mezi nedodelky a
  6.
  odrocovat se uz neda kv.vyssi kontrole nad nedodelky-ani kdyz resim vytopeni v cizine a pravniho zastupce si nemohu dovolit+navic je treba zjistit kde je ta puda a dalsi nemale penize v jine bance?
  7.
  Je nejaka max lhuta na ukonceni?
  Navic nas ani neupozornil na to, ze druhy dedic nedodal znalecke posudky k ohodnoceni nemovitosti a cekal na ne skoro 3roky, nez je naridil sam a vubec nas neupozornil, ze je mame dodat (lhuta na ne byla hned na zacatku!), mohlo se to vyresit odhadem realitkou misto zbytecnych 15tis.

  Cely proces je dost zvlastni.
  Dekuji za pomoc!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte-li výhrady k průběhu dědického řízení, obraťte se na soud, který notáře jako soudního komisaře k vyřízení pozůstalosti pověřil.

   Vymazat
 48. Dobrý den, chci se zeptat, zda se dá odmítnout dlužné dědictví, když je jedním z dluhů zastavěna má nemovitost? Lze odmítnout zbylé dluhy a nebo je kvůli tomuto jednomu dluhu musím přijmout všechny? Děkuji Vám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědictví můžete odmítnout. Pokud se banka nedomůže od dědiců úhrady dluhu, který je zajištěn zástavní smlouvou, pak se může banka uspokojit prodejem zastavené nemovitosti.

   Vymazat
  2. Takže můžeme odmítnout zbytek dluhů, které nejsou zajištěné a tento zajištěný hradit v měsíčních splátkách?
   Děkuji Vám.

   Vymazat
  3. Jak bude splacen dluh zajištěný zástavní smlouvou, je třeba vyřešit s bankou. Když odmítnete dědictví, pak nejste právním nástupcem zůstavitele a nevstupujete tedy do práv a povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy.

   Vymazat
 49. Dobrý den,

  bydlíme s manželem v RD s mými rodiči. Moji rodiče před lety u notáře sepsali závěť, ve které tento RD odkazují mě, popřípadě mým dětem. Zároveň při tom můj bratr (jediný sourozenec) podepsal, že se zříká svého dědického podílu na této nemovitosti, protože svůj podíl už dostal. To vše je zapsáno u notáře.

  Nyní mi ale rodiče chtějí tuto nemovitost darovat ještě za života. Je třeba nějak řešit onu závěť? Nebo prostě jen pozbyde smyslu?

  Děkuji

  Lydie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K části závěti, která se týká majetku, který zůstavitel ke dni úmrtí již neměl, se nebude přihlížet.

   Vymazat
 50. Dobrý den,

  i já bych měl dotaz (můj profil:0):
  Mě a mojí sestře naše maminka předběžně ústně odkázala 2 byty rozdílné hodnoty. Souhlasím s tím, že já si nechám ten menší 2+1 a sestra větší 3+1. Stačí, když bych v případném dědickém řízení souhlasil, že si nechám menší byt a sestra větší, nebo toto dělení může v řízení představovat nějaký problém? (teoreticky bychom se sestrou mohli dědit každý polovinu většího i polovinu menšího bytu, což nechceme)

  Děkuji

  Jarek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud maminka nezanechá písemnou závěť a nebo v závěti uvede, že souhlasí, aby dědicové uzavřeli dohodu o rozdělení pozůstalosti, pak si můžete pozůstalost rozdělit jakkoliv, pokud se shodnete a uzavřete před notářem dohodu dědiců.

   Vymazat
 51. Jeden z dědiců má opatrovníka. Může opatrovník přistoupit na dohodu s ostatními dědici o ceně majetku a nebo musí být majetek vždy oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem dle zákona?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opatrovník může uzavřít dohodu dědiců, ale následně musí dohodu dědiců schválit opatrovnický soud.

   Vymazat
 52. U notáře jsme byli na jednání coby potenciální dědicové, kde bylo sděleno, jaké existují závěti. Teď se dlouho nic neděje (cca 4 měsíce). Dle notáře prý opatrovník dal žádost opatrovnickému soudu, že nebude závěti rozporovat. Je prosím takový postup běžný, že de facto každý úkon s notářem bude opatrovník si nechat schvalovat opatrovnickým soudem, takže při rychlosti vyřizování záležitostí přetížených op.soudů, řízení o dědictví může trvat několik let kvůli opatrovníkovi? Je nějaké řešení, jak dědické řízení urychlit, má opatrovnický soud vůbec nějaké lhůty pro schvalování úkonů opatrovníka? Opatrovníkem je městská část, tj. veřejný opatrovník.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opatrovnický soud by se dal vynechat jedině v případě dědění bez závěti, pokud by notář potvrdil nabytí dědických podílů podle zákonné dědické posloupnosti. Ve Vámi popsané situaci se to bohužel bez schválení opatrovnickým soudem neobejde. Vyřízení neurčují pevné lhůty, nýbrž nápad věcí, které musí soud řešit.

   Vymazat
  2. Zůstavitel postupně sepsal několik závětí, ale naposled napsal, že všechny předchozí závěti ruší. V tomto případě by se dědické podíly měly nabývat podle zákonné dědické posloupnosti, pokud někdo proti "zrušení závětí" nepodá žalobu. Dosud takové dědění však zřejmě notář posuzuje jako dědění se závětí. Např. notář musel přizvat k jednání všechny potenciální dědice uvedené v závětích, byť nakonec zrušených. Nicméně v tomto případě připadá vůbec v úvahu vynechat opatrovnický soud? Dokument zrušující předchozí závěti se tedy správně posuzuje jako další závěť, či nikoliv?

   Vymazat
  3. I odvolání závěti může být podvržený nebo neplatný dokument. Proto musí mít dědicové možnost se k němu vyjádřit.

   Vymazat
  4. To tedy znamená, že i nerozporné vyjádření opatrovníka ke zrušení závětí a tudíž tak předpokládané dědění podle zákonné posloupnosti musí schválit opatrovnický soud? Takový postup opatrovníka stanoví nějaký zákon, jaký? Či opatrovník koná dle svého uvážení? V daném případě, kdyby zrušení závětí neexistovalo, dědic zastupovaný opatrovníkem, kterým je manželka zůstavitele, by jinak téměř nic nedědil.

   Vymazat
  5. Zákon stanoví, že právní jednání, které činí opatrovník, následně schvaluje opatrovnický soud. Obvykle se postupuje tak, že soudu se předkládá ke schválení až závěr dědického řízení a ne jednotlivé kroky. Praxe soudů ale může být různá. Notář vystupuje v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař.

   Vymazat
  6. Nějak Vám nerozumím, když píšete, že (opatrovnickému)soudu se předkládá až závěr dědického řízení. To pak už ale s dědickým řízením se nic nedá měnit, neb lhůty k podání žaloby pro neplatnost závětí, či jiný nesouhlas s notářem už nelze napadnout žalobou, když dědické řízení je ukončeno a nabyde právní moc rozdělení majetku mezi dědice. Nebo opatrovnický soud může nařídit, aby dědictví projednal notář znovu jinak?

   Vymazat
  7. Závěr = návrh ke schválení soudem, teprve následně po schválení soudem se vydává dědické usnesení.

   Vymazat
 53. Dobrý den, jakým způsobem se zjišťuje stav na účtech zemřelého člověka (v dnešní době mnoho bankovních ústavů,spořitelních družstev, spořitelen, možnosti platby penzij. pojištění, stavební spoření, životní pojistky...atd). V případě, že pozůstalí o stavu na účtech (kde jsou tyto účty..u kterých bank a spořitelen apod.) nemají ponětí. Existuje snad nějaký centrální registr? Děkuji za informaci. Vodičková

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Centrální registr zatím bohužel není. Notář se může sice banky dotázat, ale nemůže obesílat všechny instituce. Je tedy potřeba, aby dědicové v předběžném šetření uvedli, jaké finanční produkty zůstavitel používal.

   Vymazat
 54. Opatrovník matky, které zemřel manžel a majetek měli v SJM tvrdí, že přístup k majetkům bude mít až po ukončení dědického řízení. Současný stav je takový, že opatrovník nepřevzal do správy žádné peníze, které byly na účtech manželů z doby úmrtí, resp. v době vzniku funkce opatrovníka. Rovněž nemá opatrovník ani matka umožněn přístup do bytu matky (nikdo v něm nebydlí, matka je v pečovatelském zařízení), neboť dcera matky vyměnila zámky do bytu a opatrovníkovi je ani na výzvu nepředala. Notář nemůže projednat dědictví, neboť se neví, co je v bytě. Notář tvrdí, že nemá žádnou možnost, jak zjistit a ocenit věci movité v bytě, které mají být předmětem dědictví více osob. PČR oznámení odložila s tím, že se má řešit dědictví notářem, popř. soudem. Je nějaká možnost vůbec pokračovat jinak v dědictví, než prohlásit, ať si majetky v bytě dcera matky „sežere“?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář v takovém případě může jmenovat správce pozůstalosti. Ten pak může konat úkony k zajištění a soupisu majetku v pozůstalosti.

   Vymazat
  2. Matka zastupovaná opatrovníkem tedy smrtí manžela přišla i o disponování se svojí id.1/2 SJM vč. peněz na účtu, dokud nebude ukončeno dědické řízení? To je v pořádku? To může trvat i několik let. Pokud by v bytě bydlela, tak ani nemá mít najednou možnost vstupu do vlastního bytu?

   Vymazat
  3. Dědicové po dobu řízení o pozůstalosti spravují majetek společně. Pokud by byl účet u banky na jméno matky, nebyl by dědickým řízením účet blokován. Podobně by to bylo v situaci, kdyby k účtu manžela měla dispoziční právo a smlouva o vedení účtu takové nakládání po smrti majitele účtu nevylučovala. Matce nelze upírat právo užívat byt, který je v SJM. Váš dotaz směřoval na to, jak zajistit soupis majetku, když dědicové nejsou ve shodě. V tomto smyslu byla odpověď

   Vymazat
  4. Účet je na jméno matky, ale vzhledem k tomu, že obsahuje peníze, které jsou ve SJM, patří tudíž do dědického řízení, resp. polovina zůstatku ke dni úmrtí. Takže opatrovník matky to posuzuje tak, že peníze nejsou pro matku dostupné. Zřejmě se mýlí? Nebo se mýlím já? Jaké jsou prosím předpisy k této problematice?
   Nicméně ze spisu notáře je zřejmé, že mu banka odepsala, jaké byly zůstatky na účtech k datu, kdy psala odpověď a nikoliv k datu úmrtí. A dále uvedla sumu existujících kreditních a debetních pohybů na účtech za předchozí měsíc. Což zřejmě k dědickému řízení není potřeba vůbec znát. Už nám to vyřizuje postupně třetí notářská tajemnice, neb ty předchozí "umělkyně" přestaly v notářské kanceláři pracovat. Na námitky notářská kancelář nereaguje již cca 3 měsíce. Jaké další kroky můžete prosím doporučit, aby řízení pokračovalo a správně?

   Vymazat
  5. To co píšete, je neobvyklé. Nápravy se můžete domoci u soudu, který notáře k řízení o pozůstalosti pověřil.

   Vymazat
  6. V předchozí odpovědi jste uvedla, že "Dědicové po dobu řízení o pozůstalosti spravují majetek společně." Co je tím myšleno a je společná správa nějak právně vymožitelná? Jsme 3 potomci - sourozenci, ale např. bankovní účet se SJM pozůstalé vdovy (má veřejného opatrovníka) stále spravuje pouze 1 potomek, má k němu udělené dispoziční právo majitelky, za těžké duševní nemoci, je pro ostatní tzv. samozvaný hospodář. Co je myšleno společnou správou? Jakým způsobem je ji možné provádět? Jak donutit samozvaného hospodáře, aby alespoň poskytoval informace o majetku dosun nevypořádaného SJM? Doporučujete podat trestní oznámení, či jak postupovat, opatrovnický soud na námitky nic nekoná - jakoby námitky neexistovaly? Notář tvrdí, že s tímto stavem nic dělat nemůže.

   Vymazat
  7. Společná správa vykonávaná dědici znamená, že dědicové mohou společně vykonávat běžnou správu k zachování majetku v pozůstalosti - nemohou majetek ani zcizit ani zatížit, ledaže by k tomu získali předem souhlas soudu. Je třeba, aby dědicové byli ve shodě. Koná-li jeden z dědiců bez souhlasu ostatních dědiců tak, že vznikla na majetku v pozůstalosti škoda, pak se mohou ostatní dědicové bránit žalobou k soudu.

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 55. Notář vydal usnesení, že nemovitosti patřící do dědictví budou oceněni znalcem, neb to jeden z potenciálních dědiců požadoval, ostatním by stačil podstatně levnější odhad realitní kanceláří. Na to notář požaduje zaplatit zálohu na vypracovnání znaceckého posudku ocenění po všech potenciálních dědicích, přičemž jaké osoby budou dědit, nebylo dosud pravomocně určeno - příslušné usnesení o tom ještě nenabylo právní moc. Kdo z dědiců v konečném důsledku ponese náklady na posudek? Pokud by i nakonec nedědila osoba, která však ocenění znalcem požadovala, může takto vůbec zasahovat do dědického řízení, ještě v době, kdy není jasné, zda vůbec bude dědit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. když se dědicové neshodnou na ceně obvyklé nemovitosti v pozůstalosti, pak je nutné zajistit na náklady dědiců znalecký posudek. Účastníku, který zaplatil zálohu a nestal se dědicem, bude tato záloha vrácena.

   Vymazat
  2. Dědic zastupovaný veřejným opatrovníkem ze závěti nic dědit nebude, závěti nerozporuje, ale prohlásil, že požaduje znalecké posudky na ocenění nemovitostí, nikoliv ocenění realitní kanceláří. Dá se proti tomu nějak bránit, neb tuto jeho nelevnou objednávku budou muset zaplatit ostatní dědicové. Notář vydal usnesení ve smyslu objednávky opatrovníka. Má vůbec smysl podat odvolání proti takto vzešlému usnesení?

   Vymazat
  3. Veřejný opatrovník jinou možnost nemá, protože se musí postarat o to, aby nepominutelný dědic nebyl krácen na výši povinného dílu.

   Vymazat
  4. K předchozímu dotazu jsem neuvedl, že opatrovník nemá opatrovance, který je nepominutelným dědicem, ale manželku zůstavitele. Takže předpokládám, že odpovíte zcela jinak. Děkuji předem.

   Vymazat
  5. Situace je obdobná. Veřejný opatrovník jinou možnost nemá, protože se musí postarat o to, aby manželka zůstavitele nebyla krácena při vypořádání zaniklého společného jmění manželů.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 56. Byla-li nemovitost pořízena za trvání manželství a ze spoečných peněz, není jasné, jak by pozůstalá manželka žádný majetek nedědící mohla být krácena při vypořádání SJM, pokud by byla hodnota ocenění různá? Po vypořádání SJM bude mít manželka zapsáno na KÚ, že vlastní podíl 1/2, nikoliv tomu odpovídající peněžní hodnotu k datu úmrtí. Jakou roli pak hraje výše ocenění ke dni úmrtí není jasné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemůžete předjímat, jak bude zaniklé společné jmění manželů vypořádáno. Buď dojde k dohodě manželky (zastoupené veřejným opatrovníkem, přičemž dohoda podléhá schválení opatrovnickým soudem) s dědici a nebo o tom rozhodne soud (soudní komisař).

   Vymazat
  2. Není vůbec jasné, k jaké dohodě by vůbec mohlo dojít? Je tedy např. možné vypořádání SJM i tak, že ostatní dědici vyplatí manželku (zastoupenou veř. opatrovníkem) a po té nebude mít vůbec žádnou nemovitost ze SJM, ale jen peníze? Takto to může rozhodnout i soud, když k dohodě dědiců nedojde?

   Vymazat
  3. Ano, takovou variantu nelze vyloučit.

   Vymazat
 57. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na správnost postupu dědického řízení. V roce 2014 mi zemřel otec. V roce 2015 proběhlo dědické řízení kde jsem byla předvolána já a má sestra. Do dědictví byla zahrnuta chalupa,podklady o oceneni jsem dodala.Můj otec byl s matkou 23let rozvedený,ale neměly vypořádání majetku .V katastru je to zanesené jako SJM.Tudíž matka ma svou polovinu a já se sestrou dědíme z poloviny po otci.Dědictví bylo uzavřené a paní notářka odeslala podklady na příslušný katastr kde se nemovitost nachází.Poplatek byl notářce řádně zaplacen.Ale z KN přišlo zamítnutí,paní notařka nám poradila ať si zaneseni do KNzhotovime sami.Matka měla dodat potvrzení od soudu,že se s otcem o majetek (nepřetahovali).Což dodala,vyplnily jsme formulář pro KN,zaplatily sme kolek azadosto zapsanido KN odeslaly.Bylo opět zamítnuto. Byly jsme na daném katastru osobně všichni tři,ale bylo nám řečeno ze nejsou právní poradna a máme si formular vyplnit přes internet.Neměla toto uzavřít notářka která byla pověřena dědickém řízení? Do dnešního dne je zapsána v KN matka a náš zemřelý otec. A já se sestrou nikoliv. Prosim o radujak máme postupovat.Děkuji Jk.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželka zemřelého by měla podat návrh na vklad do katastru nemovitostí na zápis podílu 1/2 nemovitosti na její osobu. K návrhu přiloží rozsudek soudu o rozvodu manželství a potvrzení soudu o tom, že nebyl podán návrh na majetkové vypořádání manželů. Souběžně může být podán návrh na zápis vlastnického práva dědiců na druhou polovinu, kde přílohou bude dědické usnesení.

   Vymazat
 58. dobrý den, manžel je pozván k notáří ohleně dedictvý po babičce. Na slovensko.Můj dotaz je , můžu se ho zučastnít i ja jako jeho žena?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení na Slovensku se řídí slovenským právem. U nás je řízení neveřejné a mohou se zúčastnit jen dědicové a osoby, které dědic pověřil písemnou plnou mocí.

   Vymazat
 59. Kdo je prosím kompetentní ke zrušení odchozích plateb za konces.poplatky TV a rozhlas z bank.účtu - je to přes SIPO, který je předmětem dědictví a byl ve SJM, které dosud není vypořádáno a brzy nebude? Předmětné přijímače TV+R jsou rovněž předmětem dědického řízení, nemají tudíž legitimního vlastníka. Zrušení plateb a odhlášení povinnosti platiti poplatky na poště provede pozůstalá manželka (nemá a neměla však dispoziční právo k účtu), či notář? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědické řízení trvá dlouho, pak mohou dědicové požádat o ustanovení správce pozůstalosti, který kromě jiného může i zablokovat odchozí platby z účtu zůstavitele.

   Vymazat
 60. Notář vydal při dědickém řízení usnesení, že se nesmějí užívat nemovitosti, požadoval odevzdat i klíče od bytu. Bylo však za účasti notáře v bytě zjevné, že byt je užíván, exitují proto i některé neodevzdané klíče. Chtěl byt zapečetit, ale pak si to rozmyslel, že by to bylo označení pro zloděje, který byt v paneláku snadno vykrást. Po notáři bylo požadováno, aby se vyměnila vložka zámku, ale notář tvrdí, že to může udělat jenom, když s tím budou všichni potencionální dědici souhlasit. Jisté je, že by jeden z dědiců přišel o výhodu, tj. ten který vyměnil v době úmrtí poz. zámky u bytu a tudíž nemá důvod souhlasit. V bytě sice nebydlí, ale zjevně ho užívá. Pěstuje rostliny, spotřebovává vodu i elektřinu. Oznámeno bylo i PČR, ale prý oni s tím nic nemůžou dělat. Je prosím nějaké řešení? Nezávislého správce nemovitosti dědicové nepotřebují především z důvodu dalších neproduktivních nákladů, ale nezvaného tzv. popsaného nelegálního správce nechtěji dál tolerovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za správu majetku v pozůstalosti během dědického řízení odpovídají dědicové. Je třeba se dohodnout nebo požádat o ustanovení správce pozůstalosti.

   Vymazat
 61. Dobrý den.
  Můj otec před svou smrtí sepsal závěť, ve které odkázal peníze ze svého účtu v bance své neteři a jedné známé. Nyní mi notář zaslal návrh dědické dohody o rozdělení pozůstalosti, v němž je uvedeno, že mi můj zákonný podíl (nepominutelný dědic), má každá vyplatit ve lhůtě 1 měsíce od právní moci konečného rozhodnutí o dědictví. Jsem si téměř jist, že tak minimálně jedna neučiní se slovy, ať se klidně soudím. Mám nějakou možnost tomu předejít a požadovat výplatu mého podílu jiným způsobem, nejlépe převodem z účtu banky, na kterém děděné peníze jsou?
  Děkuji za odpověď, J.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení je exekuční titul - t.j. při marném uplynutí lhůty můžete věc předat rovnou exekutorovi.

   Vymazat
 62. Jakým způsobem se zdědí peníze, které byly v době úmrtí na bankovním účtu? Dědicové jsou tři, ale účet jeden a stav peněz na účtu nejspíš bude nižší než v době úmrtí. Dědicové navíc mezi s sebou odmítají komunikovat. Dědicové nemají výpisy z bankovního účtu od doby po smrti zůstavitele do současnosti, není jasné, na co se peníze spotřebovávaly (kdo se obohatil zřejmě na úkor ostatních dědiců) po smrti zůstavitele, doklady (výpisy z účtu) o tom notář odmítá zajistit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář vyžádá od banky zůstatek účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Dědic zdědí práva k účtu na základě dědického usnesení. Obrátí se na banku a požádá o výpisy z účtu. Na základě nich zjistí, jaké pohyby byly na účtu a pokud někdo čerpal peníze neoprávněně, může je na něm vymáhat (to už není předmětem dědického řízení).

   Vymazat
  2. Z Vaší odpovědi plyne, že kdo dědí takový účet, dědí vlastně "zajíce v pytli". A nebo před vydáním usnesení o dědictví majetku může dědic požádat notáře, aby zjistil stav na účtu, když od úmrtí zúsatvitele uplynulo několik let? Nenapsala jste však vůbec nic, jak to je v případě více dědiců. Účet musí dědit jen jeden z dědiců, či nikoliv? Co ale nastane, když ke zdědění nic jiného není? Pokud by notář určil, že každý z dědiců má stejný podíl ze zbylých peněz na účtu po letech probíhajícího dědického řízení, tak ani není jasné k jakému datu by to bylo? Kdo poslední si přijde pro peníze do banky, tak má prostě smůlu?

   Vymazat
  3. Dědic nabývá dědictví vždy zpětně ke dni úmrtí zůstavitele. Do aktiv pozůstalosti tedy patří stav účtu ke dni úmrtí. Dědicové se mohou dohodnout na rozdělení pozůstalosti. Pokud se nedohodnou, potvrdí notář nabytí dědických podílů podle zákonné dědické posloupnosti.

   Vymazat
 63. Marie 14.9.2018
  V dědickém řízení po babičce je 1/2 rodinného domu. Jsou 3 dědici, kteří nemají na vyplacení mezi sebou peníze. Dohoda mezi nimi není možná.Jak se bude celá záležitost řešit. Děkuji za odpověd´

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se dědicové nedohodnou a neuzavřou tedy dohodu dědiců, notář potvrdí nabytí dědických podílů podle zákonné dědické posloupnosti. To tedy znamená, že každý z dědiců zdědí podíl 1/6 rodinného domu.

   Vymazat
 64. Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat dne 5.9.2018 mi zemřel nevlastní děda (žil s mou babičkou když jsem se narodila) po jejich rozchodu byla má rodina s dědou pořád v kontaktu, brali jsne ho za vlastniho.Svou vlastní rodinu žádnou neměl, kromě nevlastního bratra z otcovi strany s kterým se netýkali. Vím že děda zanechal závěť u notáře ve které vše odkazuje mě, ale napadlo mě jestli se nějak nebude zařazovat do dědického řízení i ten nevlastní bratr...?? A ještě bych se chtěla zeptat jak dlouho může trvat než se nám ozve poprvé notář?? Vypravovatel pohřbu byla mamka, ale ji se také ještě nikdo neozval a už to bude za chvilku od úmrtí 2 měsíce??
  Děkuji za radu
  Síkorová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud zůstavitel sepsal závěť, pak bude dědit jen závětní dědic. Nejsou nepominutelní dědicové a proto také nikdo nemůže uplatnit nárok na povinný díl. Notář osloví vypravitele pohřbu zpravidla za dva až tři měsíce po pohřbu.

   Vymazat
 65. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, zda hradím poplatky notáři i při dědictví, kdy souhrn aktiv je cca 250tis a pasiv cca 1mil. Dědictví jsme se vzdali a předpokládám, že se ho vzdají i všichni další potenciální dědicové.
  Musíme přesto platit poplatky, nebo poplatky si strhne notář z prodeje aktiv?
  Děkuji za odpověď.
  Zbyněk Tvrdý

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při likvidaci předlužené pozůstalosti dědicové odměnu notáři neplatí.

   Vymazat
 66. Dobrý den,
  synovec zdědil 1/2 rodinného domu a do tří let musí vyplatit dědice. Dědictví nabylo právní moci. Co se prosím stane, když nevyplatí dědice. Děkuji za odpověd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení slouží i jako exekuční titul. Oprávnění dědicové po marném uplynutí lhůty k vyplacení předají dědické usnesení exekutorovi a ten zahájí exekuci na majetek povinného.

   Vymazat
 67. Dobrý den,
  prosím Vás o radu. Budu psát poslední vůli formulace bude takto:´´ První syn zdědí byt včetně movitého vybavení (nyní v něm žije) a dva pozemky, druhý syn zdědí dům včetně movitého vybavení (bude tam v budoucnu bydlet) včetně pozemku na kterém dům stojí. Manželka zdědí veškerý zbylý nerozdělený movitý i nemovitý majetek´´ (polovina bytu ve kterém žijeme, auto, garáž, účty a akcie).
  U synů budu mít řádně napsané čísla nemovitostí, parcel s odkazem na data z katastru. U manželky bych to nerozepisoval když se jedná o zbytek. Mohu to takto nechat nebo by la závěť neplatná.
  Děkuji
  Novák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědicové po Vás mohou dědit Váš výlučný majetek a dále to, co bude zařazeno do pozůstalosti z vypořádání zaniklého společného jmění manželů. K sepsání závěti je vhodné obrátit se na notáře.

   Vymazat
 68. Dobrý den,
  na konci listopadu mi zemřel otec. Dověděla sem se to po telefonu od jeho přítelkyně se slovy že pohřeb nebude že si ho otec nepřál a že rozloučení proběhne v kruhu rodinném, ale beze mě a bratra. Je pravda, že sem tátu několik let neviděla a byli jsme v kontaku jen přes sms (narozeniny, vánoce atd.) Vím že po revoluci podnikal a nedopadlo to moc dobře a vznikli z toho dluhy. Jen nevím v jaké výšši(je to cca 23 let).Trvalý pobyt u své přítelkyně neměl, i když s ní celých cca 23 let žil v jedné domáctnosti( bála se exekutorů a kdykoli k ní přišli zapřela ho že tam u ní nebydlí). Jak zjistím výšši dluhů(pokud nějaké ještě jsou a nejsou promlčené)? Vím že žádný majetek mít asi nebude vše bylo psáno na přítelkyni, ačkoli vše využíval.Bydlel u ní na baráku, který svépomocí opravoval. Obávám se že pak nedostanu ani jeho osobní věci. Podle toho co čtu bude asi pozůstalost tak malá že to připadne zřizovali pohřbu, ačkoli žádný nebude.
  Bratr akorát našel při vytváření rodinného rodokmenu, že by měli být nějaké pozemky a nemovitosti po předcích táty, které má v majetku stát. Bude nás notář oslovovat i když by bylo přímé a prokazatelné dědictví zanedbatelné částky a převládali by jen dluhy? A na koho se máme prosím obrátit s nálezy pozemku a nemovitostí co objevil bratr? Snad sem to napsala srozumitelně. Děkuji za odpověď Wisniewská

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, pak bude dědické řízení zastaveno a nepatrný majetek bude vydán vypraviteli pohřbu. Za dluhy v takovém případě nikdo neodpovídá a nebudou ani zjišťovány. Pokud jste objevili nějaký dosud neprojednaný nemovitý majetek, je možno podat na příslušném soudu podnět k dodatečnému projednání.

   Vymazat
  2. Takže pokud notář dědické řízení zastaví a mi zjistíme, že neprojednaný majetek by byl opravdu naší rodiny, tak se dědické řízení znovu otevře? A předpokládám, že pokud vydá nepatrný majetek vypraviteli pohřbu, už se na tátovo osobní věci nedostaneme je to tak?

   Vymazat
  3. Pokud bylo dědické řízení zastaveno a poté se zjistí, že zůstavitel má nějaký majetek, který nebyl projednán, pak se dědické řízení znovu otevře a buď bude znovu zastaveno a nebo proběhne od začátku - t.j. bude se zjišťovat, kdo jsou dědicové a bude nařízeno jednání před notářem za účasti dědiců. Může se stát, že majetek nabude zůstavitel děděním nově objeveného majetku po jeho předcích. V takovém případě zůstavitele v dědickém řízení zastupují jeho právní nástupci - t.j. jeho dědicové. Vydání nepatrného majetku vypraviteli pohřbu nevylučuje, aby tento se s Vámi podělil o rodinné fotografie a podobné věci, jejichž hodnota je jiná než materiální.

   Vymazat
 69. Dobrý den,v dědickém usnesení zdědil známý 1/2 rodinného domu .Do tří let musím vyplatit dědice, jedná se o částku skoro milion korun, kterou bohužel nemá , asi ten závazek nesplní. Dnes jsme se dozvěděli že kromě toho je na něho zahájená exekuce kvůli pohledávce na částku 280000Kč. Může majitel druhé poloviny domu zažádat o prodej jeho poloviny a celý dům by tak měl pouze jednoho vlastníka a tím by se všechny dluhy a exekuce uhradili? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prodej majetku povinného (dlužníka) je řešením, jak uspokojit věřitele. Druhý ze spoluvlastníků má ze zákona předkupní právo.

   Vymazat
 70. Dobry den.
  Jak spravne postupovat pri dedickem rizeni v pripade, ze tesne pred smrti byl ucet zemreleho vytunelovan pomoci platebni karty jednim z potencionalnich dedicu (cca 350000Kc). Celou vec nyni setri policie jako kradez a neopravnene uziti PK. Je treba takove dedicke rizeni pozastavit a pockat az dude skoda vracena zpet na ucet? ppr nechat o dedictvi rozhodnout soud?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář bude vycházet ze zůstatku účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Pozastavovat řízení nebude. Dědicové by museli prokázat zcizení peněz za života zůstavitele a vymáhat je civilní žalobou mimo dědické řízení.

   Vymazat
 71. Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o následující. V usnesení o pozůstalosti notářka uvedla: 1)"obvyklou cenu majetku a aktiv pozůstalosti", dále 2) "výši dluhů a dalších pasiv" 3) rozdíl výše uvedených částek jako "čistá hodnota pozůstalosti".
  Moje otázka zní, jaká částka je podkladem pro stanovení notářských poplatků?. Paní notářka nám vypočítala poplatky z ceny 1), tedy bez odečtu pasiv. Je to správné, a pokud ne, mohu toto rozporovat, pokud usnesení již nabylo právní moci (poplatky byly vyúčtovány až ve zmíněném rozhodnutí - zaplaceny pochopitelně ale již při jednání)??
  Velice děkuji za odpovéď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyúčtování odměny notáře je součástí dědického usnesení. Notář si nemůže dovolit účtovat jinak než stanoví vyhláška, kde § 12 odst. (1) zní: "Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení
   o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti."

   Vymazat
  2. Dobrý den, děkuji za odpověď. Jedná se mi o to, že v aktivech pozůstalosti je započtena i částka, která byla na účet zemřelé maminky poukázána pro jejího manžela (dědictví po bratrovi otce, dědictví bylo zasláno na účet maminky, protože jiný účet rodiče nevlastní a částka nebyla z účtu vybrána). Tuto částku započetla notářka do pasiv jako dluh maminky vůči otci. Poplatek byl vyměřen z aktiv, tedy i z této finanční částky, která náleží výlučně otci (tento fakt, že se jedná o tatínkovo dědictví byl v dědickém řízení po mamince doložen a je i v usnesení odcitován). Proto mne překvapilo, že poplatek není vyměřen z částky aktiva-pasiva ale z částky aktiva, která peníze z dědictví otce zahrnuje.
   A ještě, pokud mohu poprosit, ještě jednu informaci. Při zrušení tohoto účtu musí disponent předložit bance usnesení o pozůstalosti. Banka žádá ověřenou kopii tohoto dokumentu. Nelíbí se nám, že usnesení obsahuje i informace a údaje o třetích osobách, které nemají se zrušením účtu co do činění. Máme právo tyto informace týkající se třetích osob (jména, adresy, atd.) z dokumentu před pořízením kopie „zaslepit“??
   Nepodařilo se mi nikde zcela nezávisle zjistit, co může banka tzv. oprávněně požadovat a co už je jaksi nad rámec platného zákona či vyhlášek.
   Velice předem děkuji za odpověď

   Vymazat
  3. Práva k účtu vedeného na jméno zůstavitele jsou předmětem aktiv pozůstalosti. Nic na tom nezmění fakt, že na tomto účtu byly peníze patřící jiné osobě. Bylo-li to doloženo, že na účtu jsou i peníze patřící někomu jinému, pak do pasiv pozůstalosti byla správně zařazena pohledávka osoby, které tyto peníze náleží. Bance musíte doložit dědické usnesení. Nechcete-li předat celou listinu, je možné pořídit vidimaci jen některých stran, pokud to Váš problém vyřeší a budete moci doložit, kdo práva k účtu nabyl. Listinu, která byla jakkoliv upravována, banka akceptovat nebude.

   Vymazat
 72. Zůstavitel zanechal více závětí, ale v poslední závěti uvedl, že jeho potomci budou dědit všechen majetek stejnými díly. Majetkem jsou především nemovitosti a peníze. Musí notář každému dědici z každého majetku určit ideální podíl a nebo se dědicové mohou dohodnout i jinak?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Závětní dědicové se mohou dohodnout na rozdělení pozůstalosti jen tehdy, pokud k uzavření dohody dědiců dal zůstavitel v závěti souhlas.

   Vymazat
 73. Dobry den, chci se zeptat jak se postupuje v pripade kdyz mi dedici odmitli zaplatit vydaje za pohreb.Byla sem pouze druzka ale pohreb sem zaplatila a dedici mi odmitli proplatit phreb z dedictvi,dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jste přihlásila náklady pohřbu jako pohledávku v řízení o pozůstalosti, pak je Váš nárok uveden v dědickém usnesení. Dědické usnesení je exekuční titul a můžete se k vymáhání dlužné částky obrátit na exekutora. Jestli jste svůj nárok v řízení o pozůstalosti neuplatnila, pak se budete muset zaplacení pohřbu domáhat vůči dědicům žalobou k soudu.

   Vymazat
 74. Dobry den,
  zdedila jsem byt po matce. Byt byl dlouhe roky druztevni a pred tremi roky byl preveden do jejiho osobniho vlastnictví. Budu platit dan z prijmu, kdyz ted byt prodam? Jde mi o to, zda se k tem trem rokum vlastnictvi dají pricist i roky podilu v druztvu.
  Dekuji Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeste dodavam,ze matka v byte vice jak 30 let bydlela a mela v nem trvale bydliště.

   Vymazat
  2. Podíl v bytovém družstvu neznamená vlastnictví bytové jednotky - tu vlastní bytové družstvo. Pro účely časového testu k osvobození od daně z příjmů lze započítat jen dobu, kdy zůstavitelka jednotku vlastnila.

   Vymazat
  3. Dekuji. Nekde se uvadi, ze staci, aby tam dva roky bydlela. Nebo to do časového testu nepatri a musela bych tam dva roky bydlet ja?

   Vymazat
  4. Dekuji. Nekde se uvadi, ze staci, aby tam dva roky bydlela. Nebo to do časového testu nepatri a musela bych tam dva roky bydlet ja?

   Vymazat
  5. Zákon o dani z příjmů upravuje osvobození od daně z příjmů ve svém § 4 takto:
   a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby;
   b) příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

   Vymazat
 75. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 76. Dobrý den, asi 10 let po smrti otce mi přišla pozvánka na dědické řízení. Naši byli rozvedení, neměl o mne zájem za života. Teď se řeší nějaký podíl na nemovitém majetku (asi nějaké bývalé JZD). Chci se dědictví vzdát. Musím platit notáři nějaké poplatky, když se vzdám? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z hodnoty aktiv pozůstalosti a za úhradu této odměny odpovídají dědicové v poměru hodnot zděděného majetku. Pokud nic nezdědíte, tak také nebudete nikterak přispívat na odměnu notáře.

   Vymazat
 77. Zdravím
  Když zemře člověk.
  Platí se dědická daň ?
  Totiž teď se to jmenuje poplatek za pozůstalost.
  Přijde odhadce ten odhadne majetek co mu patřilo a řekne jsi placnu 5 litrů
  Majetek co měl placnu 1,7 mil KČ
  Odhadce to takhle odhad
  A dál se to dá na notář/ka a řekne jsi placnu 18 litrů
  A co se dal platí ?
  Ještě dědická daň,ale byla zrušena
  Tak dál nevím ( poplatek za pozůstalost )

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Znalecký posudek k vyřízení pozůstalosti obvykle není nutný. Dědická daň byla zrušena. Dědicové zaplatí jen odměnu notáře za projednání pozůstalosti. Notář ke své odměně účtuje DPH 21%, kterou odvede státu.

   Vymazat
 78. Okay
  Takže se zaplatí ten odhadce a notář/ka
  To dělá třeba 23 tisíc celkem a potom papíry sepíše a pošle těm pozůstalým že ten zdědený majetek patří těm pozůstalým a to je všechno ?
  Dál se už nic neplatí
  Já že se musí zaplatit odhadce a notář/ka a ještě dědická daň teda místo toho je poplatek za pozůstalost a to je všechno když teda nemá dluhy hypotéku a ještě něco

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pozůstalost je možno ocenit shodným prohlášením dědiců. Je-li hodnota aktiv pozůstalosti do 340 tis. Kč, činí odměna notáře do 5 tis. Kč, při hodnotě aktiv do 840 tis. Kč je odměna notáře do 10 tis. Kč, při hodnotě aktiv do 2,7 mil. Kč je odměna notáře do 20 tis. Kč a při hodnotě aktiv do 11,5 mil. Kč je odměna notáře do 30 tis. Kč. Dále se účtují "hotové" výdaje a DPH. Hodnota pasiv pozůstalosti na výši odměny notáře nemá vliv. Notář vyhotoví dědické usnesení, které vydá dědicům. Poté, co dědické usnesení nabude právní moci, dokládá nabytí zděděného majetku.

   Vymazat
 79. Dobrý den, jaká je promlčecí doba odměny notáře za vyřízení dědictví?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře je uvedena v dědickém usnesení. Jde o usnesení soudu, promlčecí lhůta je 10 let. Zároveň je třeba upozornit, že dědické usnesení je též exekuční titul, notář může neuhrazenou odměnu vymáhat přímo prostřednictvím exekutora (t.j. není třeba žaloby k soudu). Celková částka k úhradě pak bude zvýšena o náklady exekučního řízení.

   Vymazat
 80. Jaký mý být prosím správný postup notáře za situace, když vypravitel pohřbu, kterým je dcera zústavitele, sice předložil fakturu za pohřeb, kde je uvedeno ("ZAPLACENO a datum několik dní po vystavení faktury"), že sice byla uhrazena k pozdějšímu datu, než byla vystavena, ale nepředložil již žádný doklad o úhradě pohřbu (ani po výzvě notáře). Vypravitel pohřbu zřejmě nechce předložit doklad o bezhotovostní úhradě pohřbu, protože zřejmě úhrada nebyla provedena z jeho peněz. Důvodně spekuluji, že úhrada byla provedena z dosud nevypořádaného SJM, a to z bankovního účtu vedeného na manželku zesnulého, se kterým disponoval vypravitel pohřbu, neboť majitel účtu nebyl schopen v duševní nemoci nejen s penězi disponovat. V současné době dědicové vzájemně nekomunikují, výpis z bankovního účtu nemocné manželky zústavitele není k dispozici ve spisu notáře, notář ho vyžadoval pouze od vypravitele pohřbu, nikoliv např. od banky, či pohřební služby, či manželky zústavitele, ze kterého by mohl zjistit, z jakých peněz byl pohřeb uhrazen. Notář pouze tvrdí, že když faktura zní na vypravitele pohřbu, tak ji uhradil on. Nicméně takovou fakturu může samozřejmě uhradit kdokoliv jiný, např. i ten kdo není dědicem. Podle popsaného jednání vypravitele pohřbu, lze proto mít důvodné podezření na to, že peníze na úhradu pohřbu ukradl a chce se neoprávněně obohatit?

  OdpovědětVymazat
 81. Dobrý den,moje máma má vyplatit jejiho bratra a on s ní nechce komunikovat,neodpovídá jí na telefonáty apd.Jakým způsobem mu to může předat,předvolat před notáře?Dĕkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Většinou bývá uvedeno v dědickém usnesení, na jaký účet má být úhrada provedena. Pokud tomu tak není, je třeba bratra vyzvat písemně (na doručenku) k součinnosti - poskytnutí čísla účtu. Nebude-li bratr reagovat, je možno složit peníze do soudní úschovy.

   Vymazat
 82. Dobrý den, jsou-li předmětem dědictví jen nemovitosti a coby dědicové jsme se dohodli, že ostatní dědicové mě vyplatí (nebudu vlastnit žádnou děděnou nemovitost)- obdržím jen od nich peníze, tak notáři nezaplatím žádnou odměnu či poplatek? Obdržené peníze za toto finanční vyrovnání v tomto případě jsou osvobozeny od daní či poplatků?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z hodnoty aktiv pozůstalosti. Za úhradu odměny notáře odpovídají dědicové v poměru hodnot majetku, který děděním nabyli. Pokud byla v pozůstalosti nemovitost a dědicové se dohodli tak, že jeden si ji ponechá a polovinu hodnoty nemovitosti vyplatí druhému dědici, pak ve výsledku nabyli stejné hodnoty a budou tedy hradit odměnu notáři rovným dílem - každý polovinu. Majetek nabytý děděním (tedy i výplata peněz) se nedaní.

   Vymazat
 83. Prosím ještě o upřesnění výše Vaší uvedené odpovědi z 19. listopadu 2019 10:15, neboť moje situace je odlišná. Jako příklad uvedu, že nemovitost byla oceněna v době úmrtí na 1 mil. Kč. Dohoda mezi dědici nastala až po několika letech, neboť stále probíhalo řízení u soudu ohledně neplatnosti závětí. Za tu dobu má nemovitost aktuální hodnotu 3 mil. Kč. Pokud tedy ten, koho bude v době vydání dědického usnesení nemovitost celá a má vyplatit druhého dědice dohodnutou částkou 1,2 mil. Kč, tak není jasné, z jakých hodnot notář bude vycházet u každého dědice pro výpočet odměny notáři. Předpokládám, že notář vždy vychází z aktiv pozůstalosti, která zjistil k datu úmrtí a nová aktiva pozůstalosti již nezjišťuje, byť existuje inflace?

  OdpovědětVymazat
 84. Moje situace je odlišná. Jako příklad uvedu, že nemovitost byla oceněna v době úmrtí na 1 mil. Kč. Dohoda mezi dědici nastala až po několika letech, neboť stále probíhalo řízení u soudu ohledně neplatnosti závětí, než byla žaloba ukončena. Za tu dobu má nemovitost aktuální hodnotu 3 mil. Kč. Pokud tedy ten, koho bude v době vydání dědického usnesení nemovitost celá a má vyplatit druhého dědice dohodnutou částkou 1,2 mil. Kč (v dědickém usnesení nebude uvedeno jaké % části nemovitosti odpovídá vyplacení hodnoty 1,2 mil. Kč), pak není jasné, z jakých hodnot notář bude vycházet u každého dědice pro výpočet odměny notáři??? Do hodnoty aktiv pozůstalosti v tomto případě přibude i cizí majetek (peníze), aby transakce mohla proběhnout a pozůstalost zároveň nabyla na hodnotě, ale aktiva k datu úmrtí nikoliv. Transakce tak ve skutečnosti je zřejmě kombinována s prodejem části hodnoty druhému dědici. Toto může mít i nějaký daňový dopad? Předpokládám, že notář vždy vychází z aktiv pozůstalosti, která zjistil k datu úmrtí a nová aktiva pozůstalosti již nezjišťuje, byť existuje inflace?

  OdpovědětVymazat
 85. Bratrovo manželství bylo rozvedeno 5.9.2019 a 13.11.zemrel.Rozvod proběhl aniž by bylo provedeno majetkové vypořádání mezi bývalými manžely. Děti nebyly. Je tre třeba se obrátit na soud nebo vše zajistí notář?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud od okamžiku rozvodu do smrti jednoho z rozvedených manželů nebyla podána žaloba na vypořádání SJM, tak by notář měl zjistit rozsah nevypořádaného SJM a do aktiv pozůstalosti zařadit pohledávku z takto nevypořádaného SJM ve výši poloviny hodnoty SJM. Dědicové by se následně měli s manželkou dohodnout či soudit. Pokud by se řízení táhlo déle než tři roky, tak nastane vypořádání uplynutím doby.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.