11. 1. 2013

Proč ověření podpisu u notáře

Proč ověření podpisu u notáře ? Budete-li chtít listinu s ověřeným podpisem použít pro zahraničí, musíte k notáři vždy. Jsou ale i další důvody, proč raději k notáři, než na poštu.
     Ověřit podpis do zahraničí je možné pouze u notáře. Je třeba, abyste notáři předem oznámili skutečnost, že ověřování bude do zahraničí, protože v takovém případě musí podpis ověřit přímo notář, případně notářský kandidát pověřený notářem k zastupování a nebo k ověřování do zahraničí ( nikoliv koncipient či notářská tajemnice ). Ověření podpisu do zahraničí vyžaduje následnou apostilaci. Apostilaci listin vydaných nebo ověřených notářem a dále listin vydaných justičními orgány České republiky provádí Ministerstvo spravedlnosti - mezinárodní odbor civilní, který sídlí na adrese: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2. Apostilaci lze vyřídit na počkání návštěvou uvedeného úřadu a nebo poštou. Poplatek za jednu apostilu je 100,- Kč a hradí se kolkem.
     Při ověření podpisu k užití listiiny v zahraničí je tedy návštěva notáře nutná. Lze však doporučit ověření podpisu notářem i v případech, kdy sice nejde o užití v zahraničí, ale jde o důležité listiny. V řadě zemí podléhá ověření podpisu centrální evidenci, u nás tomu tak není. Tato služba je v ČR snadno dostupná a často se objevují případy zfalšovaných podpisů a jednání na základě plné moci, kde zmocnitel netuší, že někoho zmocnil k právním úkonům. Můžete tak přijít i o střechu nad hlavou. Notář působí nestranně a preventivně proti možným budoucím sporům a pokud povaha právního úkonu navozuje možné podezření na podvržení podpisu, ověří si pravost podpisu dotazem u notáře, který provedl legalizaci (ověření) podpisu. Jde o kolegiální spolupráci notářů, povinnost sdělovat informace z ověřovací knihy není. V tomto smyslu ověření podpisu u notáře dává větší jistotu. Je nepatrně dražší - na poště zaplatíte 30,- Kč, u notáře se částka zvyšuje o DPH 21 %. Plná moc může být i sepsána formou notářského zápisu. Pak jde o veřejnou listinu a její pravost je zaručena. Odměna notáři podle notářského tarifu činí 1.000,- Kč.
     Pro srovnání na Slovensku notáři vedou ověřovací knihu v elektronické podobě, přičemž pořadové číslo pro ověření podpisu přidělí notáři centrální registr ověřených podpisů vedený komorou. Toto číslo je součástí ověřovací doložky a lze  ke každému podpisu z centrální evidence kdykoliv zjistit, kdy a u kterého notáře byla legalizace provedena. Ověření jednoho podpisu stojí 1,99 EUR.

Pokud potřebujete další informace k tématu ověřování a osvědčování,  bezplatně Vám odpovíme na Váš dotaz, který nám prosím zašlete prostřednictvím
kontaktního formuláře.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.