7. 8. 2013

Notářská poradna zdarma

Notářská poradna zdarma je tu proto, aby pomohla zvýšit úroveň právního vědomí v oblasti občanského práva a přiblížila široké veřejnosti dědické právo, průběh dědického řízení a také notářské úkony, kterými občané řeší své životní situace.


Jak to funguje ?


Notářská poradna si klade za cíl poskytovat informace přehlednou formou. Na základě dotazů budou zpracovány nové příspěvky notářů a stávající doplněny. Po zapracování odpovědi do témat poradny budou dotaz i odpověď vymazány.

Kde mohu položit dotaz ?


 • Ke každému zpracovanému tématu najdete v zápatí článku možnost vložit komentář. Toho prosím využijte, pokud Vám v článku něco chybí a nebo máte konkrétní dotaz k tam uvedené problematice.

 • Pokud máte dotaz na téma, které jsme dosud nezpracovali, využijte možnosti vložit komentář dole na této stránce. Pomůžete tak budovat tento portál. Děkujeme !

 • Dotaz notáři můžete položit též online. Použijte tento
     KONTAKTNÍ FORMULÁŘ      Odpověď obdržíte bezplatně e-mailem.

Kde najdu přehled zpracovaných témat ?


Zde jsou jednotlivá témata zařazena přehledně ve skupinách: 

Dědické řízení, dědická smlouva, závěť a listina o vydědění

Dědění ze zákona
Odmítnutí dědictví
Neopomenutelný dědic a nepominutelný dědic
Závěť podle nového občanského zákoníku
Započtení daru v dědickém řízení
Důvody vydědění musí být dány
Dědická smlouva
Dodatečné projednání dědictví

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Ukončení nájmu nemovitosti a vyklizení

Osvědčení prohlášení a skutkových dějů


Kupní a darovací smlouvy

Notářská úschova kupní ceny

Manželské smlouvy

Ochrana společného majetku při podnikání jednoho z manželů
Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil

Ostatní notářské úkony

Odměna notáře, jak objednat notáře

Dědické řízení a dědické poplatky

84 komentářů:

 1. Dobrý den. Rád bych daroval nemovitost člověkovi, který není můj příbuzný. Musel by teda platit darovací daň. Šlo by napsat kupní smlouvu a v ní napsat, že peníze byly zaplaceny a přitom bych od něj žádné nechtěl ? Na dani z převodu nemovitosti bysme se domluvili. Jak mám postupovat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak, jak to popisujete, by šlo o předstíraný právní úkon a bylo by ho možné napadnout pro neplatnost. Nic Vám ovšem nebrání prodat nemovitost za jakoukoliv částku - např za 1,- Kč. Budete ovšem muset podat přiznání k dani z převodu nemovitostí a ta bude činit 4 % z ceny nemovitosti zjištěné podle znaleckého posudku. Můžete si tedy nejprve na základě znaleckého posudku spočítat, kolik budete muset zaplatit na dani a za tuto částku nemovitost prodáte. Pokud kupující nemovitost následně prodá, může se ho týkat i daň z příjmů fyzických osob.

   Vymazat
 2. Dobry den, chcem sa opytat ci overena kopia originalu notarom ma rovnaku pravnu silu ako original? a ako dlho plati? dakujem

  OdpovědětVymazat
 3. Ověřená kopie listiny má stejnou právní sílu jako originál listiny a samotný fakt, že byla provedena vidimace, nezakládá žádnou změnu časové platnosti listiny. V některých případech zákon vidimaci nepřipouští.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den,chtěla bych se zeptat,protože někdo mi toto tvrdil,zda mám v mém případě nárok na notáře zdarma.Jsem v současné době nezaměstnaná a budu si vyřizovat péči o mou sestru,která prodělala těžkou mozkovou mrtvici. Ona bydlí v Příboře a já jsem si ji nechala převést na LDNku v Orlové.Tam pobyt končí a já musím udělat kroky k tomu,aby mohla být u mně.Vzhledem k tomu,že není schopná cokoliv rozhodovat,budu potřebovat její podpisový sohlas,či jak se to správně nazývá.Má rodinu,ale ta není schopna se o ni starat,manžel,děti.Rodina souhlasí.Vzhledem k finanční situaci a situaci vůbec,bych chtěla poprosit o radu.Předem děkuji.

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud sestra nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, může učinit "Předběžné prohlášení" a tak určit, abyste se stala jejím opatrovníkem. Toto prohlášení musí být písemné a musí být opatřeno datem a potvrzeno dvěma svědky; svědek o sobě uvede v potvrzení údaje, podle nichž ho lze zjistit. Svědky mohou být jen osoby, které na prohlášení a jeho obsahu nemají zájem a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědci musí prohlášení podepsat a být schopni potvrdit schopnost prohlašujícího jednat a obsah jeho prohlášení.

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den, rozhodla jsem se založit společnost s ručením omezeným a nyní připravuji podklady pro notáře k zakladatelské listině. Řeším teď otázku sídla společnosti. Jsem projektantka na živnost a chci přejít na s. r. o. společnost budu provozovat z domu. Bydlím ovšem u rodičů a zanedlouho se budu v rámci jedné vesnice stěhovat. Proto se chci informovat: musí být sídlo společnosti konkrétní adresa? Pokud si budu chtít napsat sídlo dům který vlastní rodiče, budu potřebovat jejich písemný souhlas k uvedení sídla na obchodní rejstřík? děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 7. Sídlo společnosti v zakladatelské listině stačí vymezit názvem obce. K zápisu do obchodního rejstříku ovšem už musí být sídlo konkrétní a musíte doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem a nebo nájemní smlouvu (u nájemní smlouvy se ověřený podpis nevyžaduje).

  OdpovědětVymazat
 8. Dobrý den chci se zeptat jestly se může darovat zastaveny dum

  OdpovědětVymazat
 9. Pokud takový zákaz neobsahuje zástavní smlouva (zákaz zcizení), pak zastavenou nemovitost můžete darovat.

  OdpovědětVymazat
 10. Dobrý den, když jsou některé nemovitosti postaveny na černo, dělí se mezi dědice podle dědického práva, nebo se musí dědicové dohodnout mezi sebou. Máma má dědit 2/3 a teta 1/3. Teta chce polovinu ze všeho, co je na černo postavené.
  Jsou přípojky vody, plynu a el. součástí nemovitosti, nebo je odhadce může počítat zvlášť? Může si teta nárokovat podíl z bazénu, který je v dezolátním stavu, špatný beton, který se sype a musí se odstranit? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 11. I když máte různé názory, je třeba hledat kompromis a dojít k dohodě dědiců. Jinak řešení problémů jen oddálíte - notář vydá dědické usnesení, ve kterém potvrdí nabytí dědických podílů ze zákona a jako spoluvlastníci budete těžko hledat shodu, kterou jste nenašli nyní v dědickém řízení. Proto je lepším řešením uzavřít před notářem do protokolu dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti, která bude poté obsažena v dědickém usnesení. Nemovitost se dědí se všemi součástmi a příslušenstvím.

  OdpovědětVymazat
 12. Dobrý den, mám dotaz ohledně cenných papírů. Nechci aby po úmrtí cenné papíry spadly do dědického řízení a tak bych chtěla vypracovat závěť, ve které bude uvedena osoba, které cenné papíry po úmrtí odkáži. Jak tuto závěť vypracovat a je nutné jí mít notářsky ověřenou? Prosím o radu, jak by toto mělo být ošetřeno. Děkuji za radu a přeji hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odkaz je novinkou v novém občanském zákoníku. Nelze ho zřídit samostatným pořízením pro případ smrti, můžete ho zakotvit v závěti nebo v dědické smlouvě. Notář sepíše závěť ve formě notářského zápisu, ale můžete ji sepsat i sama vlastní rukou a vlastnoručně podepsat.

   Vymazat
 13. Dobrý den, ráda bych se zeptala. Manžel si před svatbou postavil dům, jehož je jediným vlastníkem. Já jsem během manželství dostala domek po rodičích. Spolu máme syna a já mám dceru z prvního manželství. Když by došlo k úmrtí jednoho z nás, jak by tyto děti dědily.

  OdpovědětVymazat
 14. Dodatek - a žijící manžel, nebo manželka ,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by zemřel Váš manžel, pak byste jeho dům ve výlučném vlastnictví dědila rovným dílem s Vaším synem. Pokud byste jako první zemřela Vy, pak by manžel dědil Váš domek darovaný Vašimi rodiči spolu s Vaším synem a Vaší dcerou - každý rovným dílem - tedy každý 1/3.

   Vymazat
 15. Dobrý den, chtěla bych vzdát dědictví ve prospěch matky. Ta s tím souhlasí. V dědictví jsou nějaké dluhy, budu mít po vzdání se před věřiteli postaví dědice, který má povinnost hradit dluhy? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědictví odmítnete, pak se na Vás bude pohlížet jako kdybyste dědicem nikdy nebyla a za dluhy zůstavitele odpovídat nebudete. Pokud ovšem neodmítnete a svého dědického podílu se vzdáte ve prospěch jiného dědice, pak odpovídáte solidárně s ostatními dědici za dluhy zůstavitele.

   Vymazat
 16. Nedávno jsem navštívil notáře za účelem uložení mé závěti. Navzdory tomu, že jsem byl objednán notář pouze převzal moji rukou psanou závěť a objednal mě za 2 dny. Mezitím napsal moji závěť na PC a dal mi podepsat pouze druhou stranu s jeho prohlášením. První strana kde je text mojí závěti je s jeho prohlášením pouze sepnuta obyčejnou sešívačkou a není podepsána.
  Asi za 2 dny jsem šel k notáři a žádal aby místo textu psaném na PC byla přiložena moje rukou psaná závěť, tedy vyměnit závěti - mají stejný text. Sekretářka mi řekla, že to už nejde. Obávám se manipulace, která se dá velmi lehce provést. Nemám sice velký majetek, ale to co mám jsem si musel tvrdě odpracovat a nechci aby se s tím někdy manipulovalo.
  Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 17. Podle toho, co píšete, nešlo o přijetí závěti do notářské úschovy, nýbrž o sepsání závěti ve formě notářského zápisu. Při jeho přípravě notář zřejmě vycházel z Vašeho textu a upravil formulace tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem. V takovém případě jste obdržel opis závěti. Originál je uložen u notáře a opatřen všemi náležitostmi, které vyžaduje notářský zápis. Manipulace je vyloučena. Kdyby šlo o uložení závěti do notářské úschovy, pak byste obdržel protokol o přijetí listiny do notářské úschovy a Vaše závěť by byla uložena u notáře v zapečetěné obálce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paní doktorka, velice Vám děkuji za odpověď, ještě k tomu rychlou. Myslel jsem že mi nejdříve za měsíc něco napíšete.
   Nyní k věci : Notář hned na začátku řekl, že závěť je v pořádku a nic na ni neupravoval. Sepsání jsem nepotřeboval. Prosím dá se to ještě změnit a to tak, aby moje rukou psaná závěť byla uložena do notářské úschovy ? Tedy bez toho abych to musel platit jak nový úkon.
   Tato závěť je druhá, je trošku změněná oproti původní a tehdy jsem neměl problém, notář mi uložil moji rukou psanou závěť bez problému. Nyní jsem mu řekl, že chci uložit trošku změněnou závěť a udělal to zcela jinak. Připadá mi to divné.
   Možná Vám upřesní celou záležitost, že notář mně informoval, že závěť bude zaregistrována v centrálním registru.
   Prosím pokud máte online poradnu i placenou, rád bych vám zavolal, protože mi na celé věci záleží.

   Vymazat
  2. Do centrální evidence pořízení pro případ smrti se zapisují jak závěti ve formě notářského zápisu, tak i informace o uložení vlastnoručně sepsané závěti u notáře. Nedorozumění u notáře těžko vyřešíte na internetu - domluvte se přímo s ním. Pokud chcete osobní konzultaci s jiným notářem, pak kontaktní informace na všechny notáře najdete na stránkách notářské komory www.nkcr.cz

   Vymazat
 18. Dobrý den, mám dotaz. S manželem vlastníme družstevní byt.Který jsme nabyly v manželství. Manžel má z předchozích vztahů 3 děti z toho dvě jsou ještě zletilé.Podotýkám, že 2 z nich jsou zletilé. S nejml.synem se od narození nestýká a s zbylými dvěmi to není o moc lepší. Můj dotaz je: Když dojde k úmrtí manžela tak děti mají nárok na jeho polovinu bytů? Tzn.že jeho polovina se bude dědit na jeho děti a mě? pokuď je budu muset vyplatit z jaké částky se vychází? Je možno, aby děti na ten byt neměli vůbec nároK? Slyšela jsem o zužení majetků co to znamená? Manžel má také účty v bance, spoření a důchodové z toho dostaneme každý stejnou částku? A co se týká jeho nejml.syna je možnost vydědění? Pokuď udá do závěti nezájem. Jak se to dokazuje, pokuď by to syn napadl? A jak je to s autem, to jde taky do dědického řízení?děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Družstevní podíl přechází ze zákona na pozůstalého manžela (manželku) a ostatním dědicům by se vyplácela finanční kompenzace. Dá se tomu předejít tak, že manželskou smlouvou o zúžení SJM si stanovíte, že družstevní podíl (a případně i jiný majetek) bude ve výlučném vlastnictví manželky. Vydědění je možné ze zákonných důvodů. Vyděděný se může v dědickém řízení bránit žalobou, že důvody vydědění nebyly dány. Peníze na účtech a auto patří do společného jmění manželů nezávisle na tom, na koho je toto vedeno. Prvním krokem v dědickém řízení je pak vypořádání zaniklého SJM.

   Vymazat
 19. v případě, že budu muset manželovy děti vyplatit je moýná nějaká dohoda, že pokuď si nebudou nárokovat podíl na dr.byt. Že v případě mé smrti, byt zdědí ony? A co když budu později nucena byt prodat, můžou si dělat nároky na finanční kompenzaci? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manžel by mohl ve Váš prospěch sepsat závěť a povolal Vás za svého předního dědice. Zároveň by stanovil, že své děti určuje svěřenskými nástupci za podmínky, že v dědickém řízení po něm neuplatní svůj nárok na povinný díl. Pokud by děti toto akceptovaly, pak by po Vás dědily majetek Vámi zděděný po jejich otci. Pokud ne, dostaly by po otci jen povinný díl a po Vás už by nic nedědily.

   Vymazat
 20. Dobrý den, rok před smrtí na mě babička přepsala byt. Žila v něm sama bez věcného břemena až do své smrti. Nyní je to pár dní, co nás opustila. Já (po mém zesnulém tatínkovi) a teta jsme přímí dědici. Movitý majetek(osobní věci a nábytek) v bytě po babičce spadá do dědického řízení. Měl by se tedy podle zákona dělit mezi mne a tetu. Má otázka zní, zda mohu s vecmi (nabytkem, osobnimi vecmi babicky ) hýbat, tim myslim, slozit je do krabice a nabytek posunout do rohu, byt užívat a čekat na prubeh dědického řízeni? Nebo na věci sahat nesmim. Den po smrti babicky bez meho vedomi sla s pritelem do bytu, krom papiru potrebnych k zarizeni pohrbu (coz je pochopitelne) , byt prohledali,neco odnesli a nafotili. (Nahodou sme se tam potkali, kdyz jsem sla montovat pridavny zamek, aby tam nikdo bez meho vedomi nechodil ). Pote mi vyhrozovali, ze maji vse nafocene a ze me rozdupou. At si klidne odmontuje i zachodovou misu, spise mam ale obavy, abych nepodnikla neco, co se neslucuje s prubehem dedickeho rizeni. Dekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Výkon prosté správy pozůstalosti do ukončení dědického řízení provádějí dědicové. Měli by se tedy postarat o to, aby pozůstalostní majetek byl zachován t.j. aby nebyl poškozen, zcizen či jinak nedošlo ke ztrátě jeho hodnoty. Můžete také požádat notáře o provedení předběžného šetření na místě samém - do protokolu o předběžném dědickém šetření bude notářem zaznamenáno, jaký majetek se v bytě nachází.

   Vymazat
  2. Rozumím správně, že pokud všechen pozůstalostní majetek zůstane nepoškozen v bytě a bude složen do krabic, mohu v bytě bydlet a čekat na průběh řízení? Stačí před uložením do krabic vše nafotit a zaznamenat vše s notářem po uložení do krabic. Nebo nejprve provést záznam s notářem a poté teprve uložit do krabic? Děkuji mnohokrát

   Vymazat
 21. Dobrý den, rok před smrtí na mě babička přepsala byt. Žila v něm sama bez věcného břemena až do své smrti. Nyní je to pár dní, co nás opustila. Já (po mém zesnulém tatínkovi) a teta jsme přímí dědici. Movitý majetek(osobní věci a nábytek) v bytě po babičce spadá do dědického řízení. Měl by se tedy podle zákona dělit mezi mne a tetu. Má otázka zní, zda mohu s vecmi (nabytkem, osobnimi vecmi babicky ) hýbat, tim myslim, slozit je do krabice a nabytek posunout do rohu, byt užívat a čekat na prubeh dědického řízeni? Nebo na věci sahat nesmim. Den po smrti babicky bez meho vedomi sla s pritelem do bytu, krom papiru potrebnych k zarizeni pohrbu (coz je pochopitelne) , byt prohledali,neco odnesli a nafotili. (Nahodou sme se tam potkali, kdyz jsem sla montovat pridavny zamek, aby tam nikdo bez meho vedomi nechodil ). Pote mi vyhrozovali, ze maji vse nafocene a ze me rozdupou. At si klidne odmontuje i zachodovou misu, spise mam ale obavy, abych nepodnikla neco, co se neslucuje s prubehem dedickeho rizeni. Dekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 22. Dobry den,mam dotaz ohledne dedictvi..zdedila jsem po pratete byt,nejakou hotovost.nejdriv umrel stryc a tyden po nem prave i teta.. bratr stryce zaplatil pohreb jak bratrovi tak pak i tete.po tete dedim jen ja a ted po me bratr stryce chce zaplatit oba pohrby..jak to je?musim vazne oba? A pak prosim jeste umreli v r.2011.. zdedila jsem byt.. byl ohodnocen na nejakou castku.. jediny dluh po tete byl elektrika a plyn.. na byte za tech 6let nevznikl zadny dluh??? Nikde o tom neni ani slovo... abych nezdedila byt za 200tia.a oak nezjistila ze je tam dluh vyssi...dekuji moc za odepsani

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prvně zemřel strýc a po něm dědila teta (byť se dědického řízení po manželovi nedožila), která tedy odpovídala i za náklady pohřbu svého zemřelého manžela. Vy jako dědic tety jste v řízení o pozůstalosti po strýci právním nástupcem tety. Abyste se chránila před neznámými dluhy tety, je třeba buď dědictví odmítnout nebo dědictví přijmout s výhradou soupisu. Pak můžete odpovídat za dluhy jen do výše hodnoty zděděného majetku.

   Vymazat
 23. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, kdo je odpovědný za zjištění veškerého majetku po zesnulém? Jde mi o to, že notářka v dědickém řízení před 20 lety nezaevidovala část nemovitosti, tak bychom chtěli obnovit dědické řízení. Co mi přijde zvláštní je, že bychom měli znovu platit za to dědické řízení, které už jednou proběhlo. Na čí straně je prosím povinnost zajistit veškerý majetek zesnulého? Děkuji mockrát za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář vychází z informací od dědiců, zejména z protokolu o předběžném šetření. Nyní může notář dohledat nemovitý majetek zůstavitele vzdáleným přístupem do katastru nemovitostí. Před 20 lety notář takovou možnost neměl. Odměna notáře se odvíjí z hodnoty projednávaného majetku - tedy jen toho nově zjištěného.

   Vymazat
 24. Dobrý den prosím co znamená-splátkový kalendář je možný, ale pouze formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Náklady na notáře si dlužník hradí sám – stejně tak si ho i zajistí.A jak mám dále postupovat.Děkuji za radu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obrátíte se na kteréhokoliv notáře a předložíte mu stanovisko věřitele. Doložka přímé vykonatelnosti znamená, že notářský zápis je exekučním titulem. Když nesplníte svůj závazek specifikovaný v notářském zápise, pak se může věřitel obrátit přímo na exekutora a nemusí se se s Vámi soudit o zaplacení dlužné částky.

   Vymazat
  2. děkuji za odpoved,takže k notáři si vzit nejakou smlouvu mnou sepsanou? nebo mi to tam sepisou?a asi budu pélatit za zhotoveni ze? nezlobte se slysim to prvne nevim jak na to vubec.

   Vymazat
  3. Nic nesepisujte, notář sám sepíše notářský zápis, jehož obsahem bude uznání dluhu a svolení k přímé vykonatelnosti. Za notářský zápis zaplatíte notáři odměnu, která se vypočte z tarifní hodnoty - výše dluhu.
   Nejmenší možná odměna notáře je 2.000 Kč + DPH, což nastává v případech, kdy dluh nepřevýší cca 185.000 Kč.

   Vymazat
 25. Dobry den, mam par dotazu.
  Manzel a jeho sestra meli spolecnou maminku, ktera zemrela pred 10 lety. Manzelova sestra ma v rodnem liste sveho praveho otce. Manzeluv otec je vychovaval stejne. Sestra se se svym pravym otcem styka vic nez rok. Manzeluv otec zemrel, ma jeho sestra narok na dedictvi po otci od manzela kdyz neni zavet? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodující je, koho má sestra Vašeho manžela jako otce v rodném listě. Má-li tedy jiného otce než její bratr, pak po otci bratra dědit nebude.

   Vymazat
  2. Děkuji za Vaši rychlou odpověď. Jeho sestra si vše zjišťovala. Platila pohřeb apod. U notáře ji uvedli jako jeho dceru. Přišlo mi to divné, když Má svého pravého otce. Mysleli jsmez že si to zjišťují na matrice. Dohodli se tedy u notáře že jí půlku z prodeje vyplatí. Měla i úmrtni list a řešila vše ona. Příslo mi tedy divné, že je uvedena jako vlastní dcera. 🤔

   Vymazat
  3. Není to tedy podvod? Dá se s tím něco dělat, kdyby sestra dělala nějaké problémy? Jak je možné, že si to notář nezjisťoval na matrice a připravil to takhle? Může to být i tím, že tam má sestra známou? Děkuji a přeji pěkný den

   Vymazat
  4. Doporučujeme si vzít advokáta, který jako zástupce dědice prostuduje dědický spis a zjistí, jak k dané situaci došlo.

   Vymazat
  5. Děkuji moc. Ještě se zeptám na poslední dotaz. Kdybychom si vzali advokáta, pozastavilo by se tím to rozhodnutí které nabylo právní moci? Manžel by nemohl dát třeba byt k prodeji?a neměla by pak jeho sestra nějaké problémy? Ještě jednou moc děkuji

   Vymazat
  6. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, už nejde zvrátit ani pozastavit, nicméně žalobou vůči nepravému dědici můžete dosáhnout vydání majetku.

   Vymazat
  7. A kdyby to manžel nechal jak to je, dal třeba sestře míň peněz než má uvedeno v rozhodnutí. Mohla by žalovat manžela, že ji nevyplatil částku co mají uvedenou v rozhodnutí? Měl by z toho problém manžel? On se soudit nechce, přeci jen je to jeho sestra u ní ale člověk nikdy neví. Omlouvám se za tolik otázek. Přeji pěkný den a děkuji mnohokrát

   Vymazat
  8. Dědické usnesení je exekuční titul. Pokud by povinný dědic nesplnil řádně a včas, může se oprávněný dědic obrátit rovnou na exekutora.

   Vymazat
  9. I když ze zákona nemá sestra nárok na žádný majetek?

   Vymazat
  10. Jak již bylo uvedeno, to je třeba prokázat soudní cestou. Podání žaloby nemá vliv na platnost dědického usnesení.

   Vymazat
 26. Dobrý deň, obraciam sa na Vás s pár dotazmi. Môj priateľ je Čech, ja som Slovenka. Čakáme spolu dieťa (nie sme manželia) a potrebujem ho zmocniť, aby po pôrode mohol vybaviť všetky papiere v SR aj v ČR. Chcem sa opýtať, či je potrebné vybavovať splnomocnenie v oboch krajinách, či ho treba notársky overiť, príp. stačí overenie podpisov na pošte a či generálna plná moc slúži k všetkým úkonom (napríklad vyradanie z úradu práce - ktoré inak musí byť vlastnoručne osobne podpísané). A posledný dotaz, či existuje splnomocnenie, ktoré by ho oprávňovalo prevziať moju poštu do vlastných rúk. Ďakujem vopred za odpoveď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česká a Slovenská republika si vzájemně listiny uznávají, není tedy třeba vyhotovovat plnou moc ve dvou jazycích. Na některé úkony generální plná moc nestačí a je třeba plná moc speciální (poradíte se tam, kde chcete plnou moc použít). Pro užití v zahraničí je nutné ověření podpisu notářem.

   Vymazat
 27. Dobrý den,
  prosím o radu. Na začátku října jsem zapůjčila 10 tis.Kč jednomu známému (dříve byl obchodním partnerem firmy, kde pracuji, takže jsem s důvěrou tuto akci uskutečnila). Napsal mi potvrzení o převzetí uvedené částky s tím, že do 3 dnů od převzetí peníze vrátí. Do dnešního dne peníze nemám, na mé telefonické dotazy dostávám odpovědi, které protahují celou záležitost - neustálé výmluvy - banka nepřevedla peníze atd. Poraďte, prosím, jak se bránit a co mám dělat. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud půjčujete peníze, můžete se chránit směnkou, zástavní smlouvou nebo uznáním závazku ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu exekucí. Nemáte-li žádné zajištění, bude vymáhání složité. Můžete se obrátit žalobou k soudu.

   Vymazat
 28. Dobrý den,chtěla bych se informovat ohledně zúžení SJM. Bohužel nás manžel zadlužil,sází,souvisí s tím i vyhazov z práce zpronevěra peněz. Již jsem se byla informovat u právníka navrhl právě to zúžení,máme ve společném vlastníctví byt,ten bohužel asi úplně neochráním pokud by došlo k exekuci,jak jsem se dozvěděla. Ale spíše mi jde o to,kdyby si vzal manžel nějakou další půjčku,zda jsem tímto chráněna,dočetla jsem se totiž,že když tato skutečnost není oznámena třetím stranám,že se na případné půjčky vytvořené manželem zúžení nevztahuje. V tom případě by tedy tento úkon asi byl bezpředmětný. Předem moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do budoucna se můžete chránit manželskou smlouvou o zúžení SJM, podle které si do budoucna každý z manželů bude odpovídat za své závazky sám. Je třeba, aby tato smlouva byla zveřejněna v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Pak se jí můžete dovolávat vůči třetím stranám a to i tehdy, když jste je o zúžení SJM neinformovali. Dluhy již vzniklé se tím bohužel neošetří a tak dále doporučujeme notářský zápis osvědčení prohlášení manžela, že si půjčky uzavřel bez Vašeho vědomí a že tyto půjčky nesloužily k obstarávání běžných potřeb rodiny. Toto prohlášení pak zašlete věřitelům.

   Vymazat
  2. Dobrý den,mnohokrát děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat ohledně bytu jak se počítá cena notářského zápisu z hodnoty bytu? Máme 3+1 tyto byty se prodávají kolem 3 500 000 zda se počítá z tého ceny? A kolik by tedy notářský zápis zhruba stál? Děkuji mockrát za odpověď.

   Vymazat
  3. Zúžení SJM o závazky do budoucna se netýká stávajícího majetku a proto tarifní hodnotu nelze určit. Odměna notáře v takovém případě činí 3.000 Kč a hradí se ještě poplatek 200 Kč, který notář odvádí notářské komoře. K cenám se účtuje DPH.

   Vymazat
 29. Dobrý den, mám otce, o kterého se starám, nyní jsem si zažádala o příspěvek na automobil, s tím, že úřad práce - Sociální služby, příspěvek na péči, na něj dá podíl a já zbylou část doplatím. Tam mi bylo také sděleno, že automobil bude ve vlastnictví otce a po úmrtí otce bude v dědickém řízení jako jeho majetek. Otec má krom mě ještě dva syny a žije ve společné domácnosti s manželkou. Jiný majetek nemá, jelikož zbylý majetek již daroval synům (sourozenců). Prosím o sdělením jak postupovat, aby tento automobil nemusel jít do dědického řízení nebo abych o doplacené peníze nepřišla, jelikož vím, že existuje zákonný podíl pro nepominutelného dědice. Moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otec by mohl manželskou smlouvou vyjmout automobil ze společného jmění manželů a tento automobil Vám pak darovat smlouvou "darování pro případ smrti". Další možností je smlouva, podle které otci peníze na auto půjčujete. Pak byste uplatnila pohledávku do dědického řízení.

   Vymazat
 30. Dobry den. Mam 3leteho syna z prvniho manzelstvi a mam obavy, ze pokud by se mi neco stalo, tak by jeho cast dedictvi spravoval jeho zakonny zastupce-exmanzel. A to bych velmi nerada, protoze to by synovi do dospelosti moc nezustalo. Jde to nejak osetrit, aby se predeslo naslednym tahanicim o spravcovstvi? Je nutna zavet? Ze si preju, aby syn dedil jak ma, ale majetek spravovali napr.moji rodice?
  Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve věci nezletilého rozhodne opatrovnický soud, který přihlédne k Vašemu přání. Forma, jak vyjádřit Vaše přání, je stejná jako u závěti.

   Vymazat
 31. Dobrý den, mám dotaz, 7 let jsem byla v pěstounské péči babičky, tzn. jako její dítě. Do důchodu se jí jako dítě též započítávám. Můj dotaz zní, jeslti mám ze zákona stejná pravá na dědění majetku jako její vlastní děti? děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Abyste měla stejná práva jako děti zůstavitele, musela byste být osvojena.

   Vymazat
 32. Dobry den, chtela bych se zeptat ohledne dluhu pred manzelstvim, muj soucasny pritel a budouci manzel si nadelal v minulem manzelstvi dluhy, vetsinu z nich zaplatil,ale jeste se sem tam stane, ze se neco vynori, co bylo nezaplaceno. Pokud se vezmeme, bude pro me ochrana, pokud sepiseme spolu u notare predmanzelskou smlouvu o rezimu oddelenych jmeni? Nejde ani tak o veci movite, ale spise o zablokovani uctu v pripade jeho exekuci. A budu za techto okolnosti, tedy pri rezimu oddelenych jmeni, chranena i pred dluhy, ktere si nadelal pred manzelstvim? Nemohou mi exekutori obstavit ucet, popr. Penzijni pripojisteni
  nebo stavebni ci jine sporeni, ktere mam zalozeny jiz spoustu let, jeste nez jsem se s pritelem seznamila? Bude na toto stacit tento rezim oddelenych jmeni? Dekuji moc za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Režim oddělených jmění Vás ochrání - jste prakticky ve stejné situaci, jako kdybyste žili spolu nesezdaní. Je ovšem třeba nechat zapsat předmanželskou smlouvu do seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

   Vymazat
 33. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat. Zemřel mi otec a je na něho napsané auto se, kterým jezdí jeho bývalá přítelkyně. Má ona na něj nárok? Může s ním vůbec jezdit? A já jako dědic, je povinná mi ho vydat na mé požádání kdykoliv budu chtít?
  Děkuji moc za odpovědi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Auto by mělo být projednáno v řízení o pozůstalosti. Na základě dědického usnesení může dědic zděděnou věc převzít. Pokud byste chtěl auto zajistit dříve, je třeba požádat notáře o ustanovení správce pozůstalosti.

   Vymazat
 34. S manželem se budeme rozvádět, majetek jsme si rozdělili,sepsali a ověřili podpisem na městském úřadě.Teď manželem tvrdr, že je to neplatné,když to není notářsky ověřeno.Děkuji za odpověd.Bohunová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Úřední ověření podpisu může být provedeno i matrikou nebo na poště. Pouze při užití v zahraničí je nutné ověřit podpis u notáře. Listina o rozdělení majetku ovšem nabude účinnosti až dnem, kdy nabude účinnosti rozsudek o rozvodu manželství. Proto je praktičtější si majetek vypořádat notářským zápisem a sjednat si režim oddělených jmění. To nabude účinnosti hned - tedy okamžikem podpisu.

   Vymazat
 35. Dobrý den ! Můžu ověřit diplom a diplom supplemnt zadarmo ? Předem děkuji za odpověď! A přeji hezký den!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notářské úkony zdarma poskytovat nelze. Notář je povinen se řídit vyhláškou č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb., č. 432/2013 Sb., č. 162/2016 Sb. a č. 338/2016 Sb.

   Vymazat
  2. dobrý den chci se zeptat kdo bude dědí být který jsem koupil za svobodná jsem podruhé ženatý s prvního manželství mám jedno dítě ze současnou manželkou nemáme žádné dítě chci aby být dedil jen syn a manželku tam nechal na dožití jak to mám udělat děkuji za odpověď

   Vymazat
 36. dobrý den chci se zeptat kdo bude dědít být který jsem koupil za svobodná jsem podruhé ženatý a s prvního manželství mám jedno dítě ze současnou manželkou nemáme žádné dítě chci aby být dedil jen syn a a manželku tam nechal na dožití jak to mám udělat děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Váš byt by podle zákonné dědické posloupnosti dědil Váš syn a Vaše manželka - každý 1/2. Můžete sepsat závěť, kde za dědice bytu povoláte syna a dáte mu v závěti příkaz, aby Vaši manželku nechal v bytě bydlet na dožití (případně s podmínkou "pokud tato bude ke dni Vašeho úmrtí stále Vaší manželkou".

   Vymazat
 37. mám být který jsem koupil za svobodná a jsem podruhé ženatý s prvního manželství mám jedno dítě ze současnou manželkou nemáme žádné dítě ale manželka má taky s prvního manželství dvě děti měli by její děti nárok na půlku bytu kdyby manželka umřela dřív než já

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by manželka zemřela, vypořádalo by se zaniklé společné jmění manželů, kde by se určilo, co náleží ze SJM Vám jako pozůstalému manželovi a co bude zařazeno do pozůstalosti po manželce. Předmětem dědění by byl dále výlučný majetek manželky. Vašeho výlučného majetku (např. Vašeho bytu) se dědění po manželce nikterak netýká. Dědil byste spolu s dětmi manželky - všichni rovným dílem.

   Vymazat
 38. Dobrý den, mám dotaz, týkající se předmanželské smlouvy. Budeme se brát a přítel by chtěl do předmanželské smlouvy uvést, že v případě rozpadu manželství, bude jeho dům, kde bydlíme s jeho otcem. Dům na něho zatím ale není napsané. Bude možné to nějak uvést do předmanželské smlouvy ? Já bych tam ráda dala, že v případě dědictví po někom z mé rodiny, on nic z dědictví mít nebude, abych byla krytá, když bychom někdy šli od sebe a taky měla nějaké peníze. Moc děkuji za Vaší odpověd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majetek získaný darem nebo děděním za trvání manželství nepatří do společného jmění manželů - je majetkem výlučným.
   Není tedy třeba řešit předmanželskou smlouvou, že bude výlučně Vaše to, co zdědíte a rovněž tak není třeba řešit,
   že dům bude výlučně manžela, pokud ho dostane od otce darem.

   Vymazat
  2. Děkuji moc za rychlou odpověd. Jak by to bylo v případě, že by nyní přítelův otec přepsal dům na přítele? V tom případě by byla předmanželská smlouva potřeba, aby dům zůstal pouze přítele?

   Vymazat
  3. Majetek, který byl nabyt před vstupem do manželství, je rovněž výlučný - nepatří do SJM. Pokud tedy přítel obdrží dům darem před svatbou, bude i po svatbě jeho výlučný a opět tedy není důvod k předmanželské smlouvě.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.