4. 12. 2012

Jak ušetřit za právníky

Právní služby nabízí celá řada právních profesí a cena za tentýž právní úkon může být značně rozdílná. Obráceně platí, že za stejnou výši zaplacené úhrady můžeme obdržet různou kvalitu poskytovaných právních služeb, přičemž špatná kvalita může mít přímo fatální následky – nedomůžeme se svých práv, vynaložíme zbytečné náklady.
 Ve slevomatu určitě nenajdete balíček právních služeb, přesto něco jako „balíčky“ existuje. Je třeba o tom vědět. Takovým příkladem může být notářský tarif, který stanoví odměnu za notářskou úschovu výrazně levněji, pokud notář přijme notářskou úschovu v souvislosti se sepsáním kupní smlouvy. V řadě případů Vás bude tak stát notářská úschova jen pár stokorun, zatímco samostatná notářská úschova by vyšla na několik tisíc.

Právní služby zdarma


          Nejpříjemnější variantou je získat právní služby zdarma. Můžeme navštívit různé právní poradny na internetu a hledat podobný problém a nebo si stáhnout vzor nějakého právního podání či smlouvy. Má to ale háček – nikdo nám neposkytne záruku, že si využitím této služby nepřivodíme další problémy a náklady. Nejlépe je proto hledat právní služby zdarma a se zárukou. Notářský tarif, který upravuje odměny notářů, řeší případ, kdy notář provádí jiné právní úkony než notářskou činnost. Může pak postupovat podle advokátního tarifu, nicméně pokud notář poskytuje právní poradu v souvislosti s notářským úkonem, pak tuto právní poradu neúčtuje. Notář Vám může jako bonus nabídnout i další právní služby k již vyhotovenému notářskému úkonu. U převodu nemovitostí notář sepíše kupní smlouvu notářským zápisem a kromě toho Vám může vyhotovit i návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, vyplnit přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zastupovat Vás v řízení před katastrálním úřadem. Sepsání notářského zápisu a přijetí peněz do notářské úschovy je co do výše úhrady notáři upraveno vyhláškou, u ostatních souvisejících právních služeb má notář smluvní volnost. Bude-li Vám chtít notář maximálně vyhovět, nabídne tyto další právní služby zdarma. Zde je třeba připomenout, že notář je notářským tarifem vázán a nemůže Vám účtovat odměnu vyšší, ale ani nižší. 

Notář je v mnoha případech jednoznačnou volbou


Pokud už musíme za právní služby platit, pak je třeba jako v každé jiné činnosti hledat variantu, kdy poměr kvality a ceny bude ten nejlepší. Jestliže potřebujeme právní úkony, kde zákon upravuje nutnost notářského zápisu, pak je volba jednoznačná. Nemá smysl hledat advokáta, aby nám vše připravil a pouze notářský zápis zajistil u notáře. Platili bychom úkony dvakrát – smluvně u advokáta a podle notářského tarifu u notáře. Konkrétním příkladem může být sepsání manželské smlouvy, jíž se rozšiřuje nebo naopak zužuje společné jmění manželů. Tato manželská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Notář Vám vše vysvětlí, připraví potřebné výpisy z katastru nemovitostí a celou záležitost vyřídíte v rámci jednoho právního úkonu. Kromě odměny notáře dle vyhlášky zaplatíte případně jen za vydání dalších stejnopisů notářského zápisu a nebo za výpisy z katastru  ( stejně jako kdybyste je pořídili kdekoliv na katastru nebo kontaktním místě CzechPoint ). Žádné další náklady !

Notář a nebo advokát ?


Ne vždy potřebujeme ze zákona notáře. Například u sepsání kupní smlouvy se forma notářského zápisu nevyžaduje. Nabídka právních služeb je  vysoká a Vy z ní můžete těžit. Specificky u tohoto případu zjistíte, že smlouvu Vám sepíše mnohdy i člověk bez právnického vzdělání a to za pár korun, cenově se Vám bude podbízet i nejeden advokát a naproti tomu jiný advokát Vám sepíše kupní smlouvu za násobek toho, co byste platili u notáře. Zase platí to, že u notáře je odměna pevně stanovena a smlouva sepsaná notářem formou notářského zápisu je veřejnou listinou a jako taková je „nadána“ veřejnou vírou v to, že všechny skutečnosti v ní uvedené jsou pravdivé – jinými slovy smlouva od notáře má vyšší právní sílu. Budeme-li mít štěstí, najdeme si levného advokáta, neboť advokátní tarif nabízí možnost sjednat cenu dohodou. Chceme-li mít jistotu, zajdeme k notáři. Pokud zaplatíme advokátovi více než notáři, pak jsme udělali evidentně chybu, protože ani renomovaná advokátní kancelář nemůže sepsat kupní smlouvu notářským zápisem.

Kde hledat advokáty 


Při výběru advokáta buďme obezřetní. Advokátů je více než deset tisíc a jsou sdruženi v advokátní komoře. Advokáta si můžete vyhledat v seznamu advokátů, který vede komora. Důležité jsou reference, neboť existují velké rozdíly v kvalitě i cenách právních služeb.

Kde hledat notáře


 U notářů platí numerus clausus - jejich počet je omezen na notářské obvody. Na každý uvolněný notářský obvod jmenuje ministr spravedlnosti notáře, který byl vybrán jako nejlepší v konkurzním řízení. Odborná úroveň je velmi vyrovnaná a ceny jsou vázány notářským tarifem.

Můžete využít služby našeho informačního portálu a notáře nemusíte hledat. Stačí vyplnit kontakt na Vás a notář Vám nabídne svůj první volný termín. Použijte tento  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Službou plánujeme pokrýt celou ČR, zatím je funkční v Praze, v Brně a na Vysočině. Ke spolupráci hledáme notáře, kteří jsou ochotni zpracovat odborná témata dostupnou formu pro laickou veřejnost a jsou flexibilní vůči potřebám klientů.

Nejvíce úspor zajistí prevence


Další dobrou metodou, jak ušetřit za právníky, je právníky nepotřebovat. K tomu slouží právní prevence, jíž posilujeme své právní jistoty. Jako každá prevence znamená to vynaložit určité přiměřené náklady k tomu, abychom se uchránili před nebezpečím budoucích finančně a časově náročných sporů. Praktickým příkladem může být třeba situace, kdy někomu půjčujeme peníze. Zde by si každý měl uvědomit, jak má vrácení peněz zajištěno. Pokud se v této situaci obrátíte na notáře a necháte si sepsat notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, ušetří si peníze a běhání po soudech při vymáhání dluhu. Takový notářský zápis je přímo exekučním titulem. Podobná prevence je vhodná při podnikání jednoho z manželů, bydlení s osobou, proti níž je vedeno exekuční řízení atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.