10. 12. 2012

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil. Na opravu použili společné finanční prostředky. V domě bydlí oba i se svými dětmi. V katastru nemovitostí je však zapsán jen jeden z manželů. Tuto situaci řeší manželská smlouva, jíž se rozšiřuje společné jmění manželů.
Rozšíření společného jmění manželů se řeší manželskou smlouvu. Zákon předepisuje, aby tento právní úkon měl podobu notářského zápisu. Smlouvu, kde se manželé dohodnou na rozšíření společného jmění manželů, může tedy sepsat pouze notář. Majetek, jehož byl výlučným vlastníkem jeden z manželů, se stává majetkem společným. Pokud předmětem majetkové úpravy je nemovitost, pak notář připraví souběžně s manželskou smlouvou i návrh na vklad vlastnického práva  do katastru nemovitostí. Notář také zajistí potřebné výpisy a může Vás i zastupovat v řízení před katastrálním úřadem. Pro stanovení odměny notáře se použije notářský tarif a jako tarifní hodnota se berou dvě třetiny hodnoty majetku, jehož se změna týkala. V odměně notáře je již zahrnuta i právní porada v souvislosti s notářským zápisem, který notář sepsal.

1 komentář:

  1. Chtěl bych smazat manželku s podílu na domu katastrálním uřadě.Jde to.Děkuji
    S pozdravem Pavel Vítek

    OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.