14. 12. 2012

Zastupování na schůzi SVJ

Zastupování vlastníka na schůzi společenství vlastníků jednotek na základě plné moci je možné jen tehdy, pokud to povolují stanovy společenství. 
Plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění vlastníků není ve smyslu zákona plnou mocí k uskutečnění právního úkonu a právo vlastníka nechat se na shromáždění vlastníků zastoupit nelze dovozovat z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů a ust. § 31 odst. 1 občanského zákoníku. Právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit mohou založit jen stanovy společenství v souladu s ustanovením § 9 odst. 14 písm. d) zákona o vlastnictví bytů. Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění zastoupit pouze jiným vlastníkem jednotky ( jiným členem společenství ). Podrobně to upravuje usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.5.2012, sp. Zn. 29 Cdo 3399/2010.

Možná Vás také bude zajímat,   jak objednat notáře a ušetřit náklady.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.