7. 12. 2012

Spolubydlící osoba čelí exekuci

Pokud žijete v manželství a Váš partner má nesplacené závazky, které vyústily v hrozbu exekuce majetku, pak tuto nepříjemnou situaci musíte s partnerem vyřešit společně a nepomůže Vám ani zúžení SJM ani rozvod manželství.  Jiná situace nastává v případě, kdy exekuce směřuje proti Vašim rodičům nebo zletilým dětem žijícím s Vámi na stejné adrese a nebo když tuto adresu z nějakého důvodu používá jako adresu trvalého bydliště cizí osoba.
V tomto případě je třeba se účinně bráni hrozbě zabavení Vašich věcí. Naše legislativa je postavena tak, že nahrává exekutorovi a nedostatečně chrání Vaše práva. Pokud nechcete o movité věci v domácnosti přijít, musíte exekutorovi prokázat, že věci jsou výlučně Vašim vlastnictvím a nepatří povinnému. Prokázání vlastnictví je možné doložením nabývacích dokumentů, které ovšem ne vždy máme k dispozici. Alternativou může být svědecká výpověď někoho ze sousedů. Často se stává, že vlastník věcí je zaskočen tím, že se včas nebrání a exekutor mu věci odveze. Pak je nutno podávat vylučovací žalobu a vznikají další zbytečné náklady - mimo jiné s přepravou zabavených věcí. Řešením je notářský zápis, kde notář osvědčí Vaše prohlášení, že ty a ty věci jsou Vaše a nikoliv povinného. Exekutor musí vycházet z tohoto notářského zápisu, neboť takový notářský zápis je veřejnou listinou.. Sice to neznamená, že tím prokážete vlastnictví věci, ale na druhé straně exekutor nemůže dále tvrdit, že má za to, že věci jsou povinného. Jinými slovy nemůže věci odvézt bez toho, aniž by Vám dal šanci vlastnictví doložit. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o osvědčení prohlášení je upravena vyhláškou a začíná na částce 800,- Kč. Pokud se na internetu dočtete, že stačí sepsat seznam věcí a nechat si na tomto seznamu ověřit Váš podpis, pak vězte, že takový dokument je ve vztahu k exekuci bezcenný. Veřejné listiny mohou sepisovat jen notáři, advokát tuto možnost nemá. Pokud pronajímáte dům nebo byt a Váš nájemník představuje určité riziko návštěvy exekutora, pak vždy doplňte nájemní smlouvu o podrobný soupis vybavení. Podpisy na nájemní smlouvě v tomto případě doporučujeme ověřit u notáře. Na notáře se můžete obrátit i s požadavkem na osvědčení stavu věcí. V notářském zápisu notář osvědčí skutečnosti, které bylo možno na místě samém vidět nebo jinak doložit. Notářský zápis jako veřejná listina je nadán veřejnou vírou v to, že skutečnosti v něm uvedené jsou pravdivé, pokud ten, kdo je zpochybňuje, neprokáže opak. 

Možná Vás bude také zajímat,  jak objednat notáře a ušetřit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.