4. 8. 2016

Manželská smlouva - vzor

Nejčastějším případem manželských smluv je situace, kdy manželé plánují koupi nemovitosti, přičemž existuje důvod (může to například souviset s podmínkami banky ke schválení hypotéky), aby nemovitost byla ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů a rovněž tak odpovědnost za přijaté závazky byla toho z manželů, kdo závazek přijme. Pro takovou úpravu majetkových poměrů manželů zákon vyžaduje veřejnou listinu – notářský zápis.     Pokud by se týkal notářský zápis konkrétní nemovitosti, pak kupní cena by určovala tarifní hodnotu a z té by se odvozovala odměna notáře. Proto obvykle žadatelé o sepis notářského zápisu volí variantu obecnou, kdy se zúžení SJM týká všech v budoucnu nakupovaných nemovitých věcí a přijímaných závazků, přičemž se tímto nevylučuje, že si manželé pořídí nemovitý majetek, případně závazek do podílového spoluvlastnictví. Pak nelze tarifní hodnotu určit a vyhláška, jíž se stanoví notářský sazebník, určuje v takovém případě notáři odměnu za sepis notářského zápisu ve výši 5.000 Kč.

Příklad notářského zápisu o zúžení SJM do budoucna:    
 V úvodu notářského zápisu je určení osoby notáře (respektive notářského úřadu) a místa a času sepisu notářského zápisu. Dále následuje text, že se dostavili účastníci, kteří prohlašují, že jsou plně svéprávní a jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis sepsán, a jejichž totožnost byla zjištěna z platných úředních průkazů, přičemž jsou uvedeny nacionále manželů.

     Před notářem tito uzavírají smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle ust. § 716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


     Následuje údaj o termínu a místě uzavření sňatku s odkazem na zápis v knize manželství příslušného matričního úřadu.

     Dále notářský zápis obsahuje pasáž o tom, že nebylo společné jmění manželů vzniklé ze zákona uzavřením manželství zúženo rozhodnutím soudu, ani si manželé smlouvou uzavřenou podle § 143a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. ani podle § 716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nevyhradili zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, ani si nesjednali režim oddělených jmění dle § 729 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ani neuzavřeli smlouvu o změně rozsahu společného jmění manželů podle ust. § 143a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. nebo podle § 716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

     Zúžení společného jmění manželů je vyjádřeno těmito formulacemi:

Manželé se ve smyslu ust. § 716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodli, že mění rozsah společného jmění týkající se majetku nabytého v budoucnu po okamžiku uzavření této smlouvy tak, že předmětem výlučného majetku každého z manželů budou: 

1/ Nemovité věci nabyté některým z manželů za trvání manželství.

Manželé se dohodli, že nemovité věci nabude za trvání jejich manželství do výlučného vlastnictví ten z manželů, který učiní právní jednání, směřující k nabytí tohoto majetku.

Učiní-li takové právní jednání oba manželé, platí, že nemovité věci nabývají do podílového spoluvlastnictví, a to v podílech, které budou patrné z právního jednání, směřujícího k nabytí tohoto majetku. 

2/ Zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. 


Zisk z majetku, který není společným jměním manželů, bude náležet výhradně tomu z manželů, který takový majetek vlastní. 

Manželé se dohodli, že touto smlouvou mění i rozsah společného jmění týkající se závazků vzniklých v budoucnu po okamžiku uzavření této smlouvy, takto:

Závazky, které vzniknou v budoucnu za trvání manželství některému z manželů, budou zavazovat pouze toho z manželů, který bude účastníkem příslušného právního jednání, na jehož základě závazek vznikne, resp. na jehož straně závazek vznikne z jakéhokoli zavazovacího důvodu, a nebudou tvořit předmět společného jmění manželů. 

Učiní-li právní jednání směřující ke vzniku závazku oba manželé společně, platí, že jsou z tohoto závazku zavázáni poměrně, jak vyplývá z obsahu právního jednání nebo z obecně závazného právního předpisu.
  
     Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů musí ošetřit i případné vzájemné majetkové vypořádání manželů vyplývající z dopadů této smlouvy. Zpravidla se použijí tyto formulace:


Manželé se dohodli, že ten z manželů, který v budoucnu s ohledem na obsah této smlouvy nabude nemovitý majetek do svého výlučného vlastnictví, není povinen nahrazovat to, o co se v souvislosti s nabytím nemovitého majetku do výlučného vlastnictví zmenšilo jejich společné jmění manželů. Manželé se dohodli, že při nabytí majetku podle ustanovení této smlouvy si nebudou vzájemně ničeho vyplácet na vypořádání. Při nakládání s majetkem, který i po uzavření této smlouvy bude nadále společným jměním manželů, je třeba postupovat dle ust. § 714 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  


     V závěru se uvede požadavek manželů, aby v souladu s § 721 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla tato smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů zapsána do veřejného seznamu, a to do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

     Tím se zajistí, že smlouva bude účinná vůči třetí straně, aniž by měli manželé povinnost třetí stranu s obsahem smlouvy seznámit.

     Poté následuje vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle §70 a §70a notářského řádu, podpisy manželů a podpis + kulaté razítko notáře.
     Účastníkům se vydává stejnopis notářského zápisu a do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu je založen elektronický stejnopis notářského zápisu. Originál je pak uložen u notáře. 

Máte-li k manželským nebo předmanželským smlouvám dotaz, rádi Vám odpovíme. Je to nezávazné a zdarma.


63 komentářů:

 1. Dobrý den,
  vlastníme spolu s manželkou rodinný dům na který platím hypotéku (pouze já už přes 10let). Manželka si našla přítele a vypadá to že již brzy budou bydlet společně. Dohodli jsme se že dům se prodávat nebude kvůli vypořádání a že budu hypotéční úvěr platit nadále s tím, že se dům poté co bude splacen , přepíše rovným dílem na děti. Díky tomu, že neustále zjišťuji, že mi manželka skoro ve všem lže, tak bych toto chtěl mít právně podloženo. Je možné , případně jak zabezpečit dům proti jejím pozdějším nárokům?
  Předem moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Se souhlasem banky (samozřejmě i manželky) můžete uzavřít manželskou smlouvu o zúžení SJM, podle které bude nemovitost ve Vašem výlučném vlastnictví a budete rovněž sám odpovědný za závazky vůči bance. Příslib darování dětem lze řešit formou notářského zápisu, který by se sepisoval současně se smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu (zúžení SJM).

   Vymazat
 2. Dobrý den,jsem s rodiči částečnou majitelkou RD.Se svým partnerem se chceme vzít.Muj partner má na sebe vyhlášenou insolvenci.Bojime se že když se vezmeme,bude to insolvencni soud brát jako že má nějaký majetek.Nerada bych,aby nám to někdo zabavil či něco takového.Je možné to ošetřit třeba předmanželskou smlouvou? Předem děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, optimálním řešením je předmanželská smlouva, kde si sjednáte režim oddělených jmění. Společné jmění manželů tak nevznikne a exekutor Váš výlučný majetek nebude moci nikterak postihnout. Předmanželská smlouva nabude účinnosti dnem sňatku a zapíše se do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

   Vymazat
  2. Super.A ještě jeden dotaz.Az bude insolvence za námi,da se ta předmanželska smlouva nějak změnit?

   Vymazat
  3. Režim oddělených jmění založený předmanželskou smlouvou můžete kdykoliv v budoucnu zase změnit manželskou smlouvou tak, že vznikne majetek v SJM. V režimu oddělených jmění můžete rovněž pořídit majetek společně. Nebude ale ve společném jmění manželů, nýbrž v podílovém rovnodílném spoluvlastnictví.

   Vymazat
  4. Dobrý den,můžu se prosím zeptat,potřebujeme s přítelem sepsat manželskou smlouvu,která zužuje společné jmění manželů.Chceme režim oddělených jmění.Zvládneme si toto sepsat sami a u notáře jen potvrdit? Nebo je potřeba ji sestavit přímo u notáře? A pokud ano,můžu se rosím zeptat na nějako alespoň přibližnou cenu tohoto právního úkonu? Děkuji mnohokrát za odpověď

   Vymazat
  5. Pokud ještě nejste sezdaní, pak se jedná o sepsání předmanželské smlouvy, kde si sjednáte, že po uzavření manželství nevznikne společné jmění manželů a manželský majetkový režim bude mít formu oddělených jmění. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Stačí zajít k notáři a sdělit, kdy plánujete svatbu. Nic chystat nemusíte. Odměna notáře za sepis takové předmanželské smlouvy činí 3.000 Kč. Je vhodné mít smlouvu zapsánu v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. V souvislosti s tím zaplatíte ještě 600 Kč a k celkové částce 3.600 Kč bude notář účtovat DPH 21%.

   Vymazat
 3. Dobry den,

  s manzele jsme postavili dům na pozemku, ktery on koupil pred vstupem do manzelstvi. Pozemek je tedy zrejme jeho. Nicmene hypoteku k domu jsem zaplatila ja stejne jako dalsi upravy a veci na dome a zahrade. Rada bych mela nejak osetrene, ze v pripade rozvodu pripadne dum me a nebo probehne vyporadani treba dve tretiny ja, tretina on. Je neco takoveho mozne, kdyz uz jsme manzele? Nebude problemem pozemek? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto vše se dá ošetřit manželskou smlouvou. Nejlepší by bylo sjednotit vlastnictví pozemku a stavby - zřejmě tedy tak, aby obojí bylo v SJM (ve společném jmění manželů) a stavba se stala součástí pozemku. V manželské smlouvě si rovněž můžete ošetřit, jak by se toto majetkově vypořádalo při rozvodu manželství.

   Vymazat
  2. Děkuji

   da se toto vse zvladnout jednou smlouvou nebo se nejdrive musi resit nejak ten pozemek a potom majetkove vyporadani u rozvodu? Mohu smlouvu pripravit u notare bez manzela ( napriklad u vas ) a pak s nim v miste bydliste zajit notarsky overit podpisy?

   Vymazat
  3. Manželská smlouva může vyřešit jak pozemek a stavbu, tak i budoucí majetkové vypořádání. Na znění smlouvy se může s notářem dohodnout samozřejmě předem jen jeden z manželů, nicméně k podpisu notářského zápisu se musí dostavit manželé oba.

   Vymazat
 4. Muzete mi na vas dat nejaky kontakt, kde bychom se dohodly primo? Dekuji moc

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vpravo nahoře můžete kliknout na "Pošlete nám dotaz". Tím přejdete na neveřejnou komunikaci a veškeré potřebné informace včetně cenové kalkulace a kontaktu na nejbližšího notáře získáte zcela zdarma na Váš e-mail. Portál nezpracovává osobní data a nezabývá se šířením reklamy. E-mailová adresa tazatele bude použita výhradně ke směrování odpovědi na dotaz či poptávku.

   Vymazat
 5. Dobrý večer, stalo se nám s manželkou že po svatbě cca 3 měsíce to začlo... Můj účet pozastavený od exekutora, a exekuce na manželku, já žádný dluh nemám, jen manželka to měla vše před manželstvím, ale teď po svatbě její dluhy začali padat i na mě. Vše měla ještě před tím než jsme se poznali. Žádnou předmanželskou smlouvu nemáme. Existuje nějaký způsob abych zabránil tomu aby to padalo vše na mě? Děkuji za odpověd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jedinou možností Vaší obrany je § 732 NOZ, který říká: "Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství". Vstupuje-li jeden ze snoubenců do manželství s majetkovými problémy, vždy je lepší předmanželskou smlouvou sjednat režim oddělených jmění - pak SJM vůbec nevznikne a exekutor může postihnout pouze majetek povinného.

   Vymazat
 6. Dobry den, s manzelkou se rozchazime, ale prozatim nerozvadime. Lze manzelskou smlouvou osetrit to, ze se jeden z manzelu vzdava vsech prav na majetek ? Manzelka tvrdi, ze nic nechce (vse je psane na moje jmeno).
  Pripadne lze tento pripad osetrit jinou smlouvou ?
  Dekuji

  OdpovědětVymazat
 7. Manželskou smlouvou si můžete například vypořádat majetek ve společném jmění manželů a do budoucna si stanovit režim oddělených jmění. SJM tak zanikne, majetek bude jen výlučný - tedy jednoho z Vás, případně ve spoluvlastnictví. Budete dále manželé, ale majetek i úvěry si můžete pořizovat každý sám nezávisle na druhém a také si se svým majetkem (a tedy i se svými příjmy) jakkoliv nakládat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dekuji za odpoved. Pokud bych mel o tuto smlouvu zajem, plati, ze je potreba sepsat tuto smlouvu u notare za ucasti obou manzelu ?

   Vymazat
  2. Ano, smlouva o změně zákonného manželského majetkového režimu musí mít formu notářského zápisu. Pokud by manželé nebyli přítomni současně, může se to řešit formou pokračování v notářském zápisu.

   Vymazat
  3. V clanku je uvedena cena, resp. odmena notari 3000 Kc. Byla by tato cena stejna(a konecna) i v tomto pripade ? Nebo jsou zde jeste nejake priplatky ?

   Vymazat
  4. Odměna notáře 3.000 Kč odpovídá situaci, kdy manželská smlouva řeší jen obecná ustanovení do budoucna. Pokud se v manželské smlouvě bude řešit nějaký konkrétní existující majetek, pak se odměna notáře počítá z obvyklé ceny takového majetku.

   Vymazat
 8. Dobrý den, budeme darovat parcelu, kde po sňatku syn bude stavit RD. Dle NOZ bude pozemek pod RD vždy synův? nebo je lepší sepsat předmanželskou smlouvu o vlastnictví pozemku?
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stavba je součástí pozemku a proto je potřeba sjednotit vlastnictví pozemku a stavby. Syn by mohl po uzavření sňatku manželskou smlouvou rozšířit SJM. Pak by pozemek i s RD byl ve společném jmění manželů. V případě rozvodu by manželka musela kompenzovat to, co bylo z výlučného majetku syna vloženo do SJM.

   Vymazat
 9. Dobrý den,

  s manželem se budeme rozvádět, dohodli jsme se, podali společný návrh a uzavřeli dohodu o vypořádání sjm. Manžel si ale nyní chce vzít úvěr a já samořjemě nechci, aby byl součástí sjm, ale banka chce můj souhlas. Manžel tak navrhl, že uzavřeme dohodu o odděleném jmění. Je to možné? Nebude to komlikace pro rozvod? Nezruší to dohodu o vypořádání sjm, kterou již máme uzavřenu? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud si sjednáte do budoucna režim oddělených jmění, nikterak to nenaruší dohodu o vypořádání SJM ani nezkomplikuje rozvod. Dává Vám to okamžitě možnost, aby si každý z Vás investoval do nové budoucnosti, aniž by čekal na rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.

   Vymazat
 10. Dobry den,

  Planuji svatbu s Francouzem. Svatba se bude konat v Ceske republice, ale predmanzelskou smlouvu se chystame sepsat pred notarem ve Francii.

  Kdy a jak se smlouva zapisuje do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu v Ceske republice a co je k tomu nutne?

  Predem dekuji za pomoc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu v České republice se zapisují pouze smlouvy sepsané notářem v ČR ve formě notářského zápisu. Chcete-li si upravit v ČR manželský majetkový režim, musíte postupovat podle české právní úpravy.

   Vymazat
 11. Dobrý den, ráda bych se zeptala. S manzelem zijeme nekolik let, po svadbe jsme zacli podnikat, vse je ale psano na manzela. V pripade rozvodu, jak by se delil majetek, na co mam pravo a v pripade ze na polovinu ale manzel to k podnikani potrebuje a na vyplaceni tak velke castky cca 5000000 by jednorazove nemel, jak se to resi? Je resenim nejaka treba i manzelska smlouva?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všechen majetek pořízený v manželství - tedy i ten v podnikání - máte v SJM. V případě rozvodu se společný majetek vypořádává, máte nárok na polovinu. Chtěl-li by si manžel majetek v podnikání ponechat, pak by si asi musel půjčit peníze na finanční kompenzaci nebo po dohodě s Vámi to řešit např. formou splátek. Máte-li i jiný hodnotný majetek, mohli byste SJM vypořádat tak, že Vy si ponecháte např. nemovitosti a manžel to, co je třeba k podnikání. Pokud byste takový případ chtěli ošetřit smluvně předem, bylo by to možné ve formě manželské smlouvy.

   Vymazat
 12. Dobrý den,mám dotaz,chtěli bychom se s přítelem vzít,ale mám exekuci na plat a bojím se, že po svatbě by chtěli peníze i po manželovi.A to bych nerada.Proto bych chtěla sepsat předmanželskou smlouvu.Poradíte kde a nakoho se obrátit?děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Navštivte tedy rovnou některého notáře ve Vašem okolí.

   Vymazat
 13. Dobrý den, manžel je v insolvenci, dluh si nadělal ještě v době, kdy jsme se neznali. Dnes mi exekutor bez jakéhokoliv předchozího upozornění odstavij všechny moje účty. Mám své závazky, které musím platit. Jak se mohu bránit? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba exekutorovi doložit oddací list a poukázat na datum vzniku závazku.
   V případě kdy by exekutor ani poté exekuční příkaz nezrušil, měla byste podat návrh na zastavení exekuce. K předcházení takových situací doporučuji předmanželskou smlouvu, kterou se stanoví režim oddělených jmění. Smlouvu o změně zákonného manželského režimu je v tomto případě potřeba zveřejnit v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora České republiky. Třetí strana - tedy i exekutor, je povinen pak režim oddělených jmění manželů respektovat.

   Vymazat
 14. Prosím vás ten to vzor jse stahuje i na dluhy.Ja mám dluhy budouci žena ne.nevezmou ji po svatbě její majetek?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželská smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu. Notář Vám vyhotoví tuto listinu podle Vaší konkrétní situace. Pokud plánujete sňatek a jeden ze snoubenců je zadlužený, pak se to řeší předmanželskou smlouvou, kde si sjednáte režim oddělených jmění. Společné jmění manželů tak vůbec nevznikne a také nikdo z manželů nebude odpovídat za dluhy druhého manžela.

   Vymazat
 15. Dobry den.
  Planuji uzavrit manzelstvi, a zvazuji, jestli potrebuji predmanzelskou smlouvu nebo ne:
  Vlastnim byt (splacim ho hypotekou), a mam nekolik financnich invectic (investicnich uctu), do kterych dobrovolne prispivam pravidelne kazdy mesic. Chtel bych, aby to tak bylo zachovano i po uzavreti manzelstvi - tedy byt bude jen muj, ze sveho prijmu (vyplat) budu i nadale splacet hypoteku, a budu pokracovat ve vsech svych financnich investicich, ktere budou taky jenom v mem vylucnem vlastnictvi (ne sjm).
  Potrebuji predmanzelskou smlouvu?
  Predem dekuji,
  Ota

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Byt zůstane i v manželství Váš výlučný. Splátky hypotéky ovšem půjdou ze SJM a v případě rozvodu byste musel vyplatit manželce 1/2 splátek zaplacených v manželství. Podobné je to i s účty. Patří Vám jen zůstatek účtů ke dni uzavření manželství. Poté už budou všechny další vklady a rovněž výnosy (úroky) patřit do SJM. Předmanželskou smlouvou můžete nastavit majetkové poměry v manželství odlišně od zákonné úpravy.

   Vymazat
 16. Dobrý den,
  dostali jsme se do situace kdy nemůžeme zapsat novostavbu v KN do společného jmění manželů.
  Pozemek na němž dům stojí je ve výhradním vlastnictví manželky.
  Je toto možno řešit pouze rozšířením SJM nebo i darovací smlouvou na ideální 1/2 pozemku.
  Jde především o zápis stavby jako SJM.

  Děkuji za radu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože stavbu máte v SJM, tak sjednotit vlastnictví pozemku a stavby je možné pouze zařazením pozemku do SJM manželskou smlouvou o rozšíření SJM.

   Vymazat
 17. Dobrý den. S manželem jsme se dohodli(nemáme nic v SJM),že v případě rozvodu budu odškodněna částkou milion korun. Jak takovou smlouvu sepsat a lze - to?
  Děkuji,Malá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, můžete uzavřít smlouvu o uspořádání majetkových poměrů pro případ zániku manželství rozvodem
   podle § 718 odst. 2) občanského zákoníku.

   Vymazat
 18. Dobrý den, mám dotaz ohledně zpětné koupě pozemku. Manžel vlastní parcelu, v r.1982 od něj městský úřad koupil část parcely s tím, že tam vybuduje cestu. Cestu nakonec nevybudoval a v r.1996 (za trvání našeho manželství, které bylo uzavřeno v r.1979) nám tuto část pozemku úřad prodal zpět. Nyní jsem zjistila, že tato vrácená část pozemku je napsaná na katastru jen na manžela, ačkoliv jsme jej kupovali zpět za manželství. Manžel tvrdí, že když pozemek městu prodával ze svého, že i zpětný odkup od města by měl být zase jen jemu, a pracovnice městského úřadu v r.1996 opravdu napsala kupní smlouvu jen na něj. Dle mého názoru měla být kupní smlouva napsána na nás oba, jelikož máme SJM. Jak bych nyní měla postupovat, aby byla zmíněná část pozemku napsána i na mě? Děkuji, Marie Holcová, Pardubice

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prodejem pozemku získal Váš manžel peníze, které byly jeho výlučným majetkem. Pokud za trvání manželství použil své výlučné finanční prostředky ke koupi nějakého majetku, je takový majetek výlučný, tj. nepatřící do SJM.

   Vymazat
 19. Dobrý den, chci se zeptat na situaci, kdy manžel před vznikem manželství držel podíly ve firmách a akcie. Dejme tomu, že je pořídil za 100 000 Kč. V době svatby už měly hodnotu vyšší, nejde však o akcie veřejně obchodovatelné a hodnotu je tak obtížné vyčíslit. V průběhu manželství pak doje k exitu, obdržíme hodnotu svého podílu firmy a podíly z akcií, dejme tomu ve výši desetinásobku původní kupní ceny. Bude při případném rozvodovém řízení na tyto obdržené finance z exitu a z prodeje akcií nahlíženo jako na majetek manžela jako původního kupce před vstupem do manželství? Nebo na SJM ? Doporučujete ošetření manželskou smlouvou ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majetek pořízený před vstupem do manželství je výlučný - nepatřící do SJM. Prodejem takového majetku za trvání manželství získá jeden z manželů finanční prostředky, které budou také jeho výlučné. Pokud ale vznikl zisk z výlučného majetku, pak tento patří do SJM. Otázka, zda v daném případě může jít nejen o prodej výlučného majetku, ale i o zisk z výlučného majetku, není úplně jednoznačná. Manželskou smlouvou by šlo spornou otázku vyřešit.

   Vymazat
 20. Děkuji za odpověď, ikdyž tu část na kterou se ptám, jste označili za nejednoznačnou. Ale právo na to přeci musí mít pohled jednoznačný, ne?
  Samozřejmě, že prodejem podílu firmy vznikne zisk. Firma v době svatby byla po dvou letech usilovné práce mnohem hodnotnější. Je ale jasné, že příjem z ní bude jednorázový, což je dáno smlouvou podílníků. Tento prodej se uskuteční až v době manželství. Bude takovýto příjem v budoucnu dle práva příjmem výlučných manzelovým nebo do SJM ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud manžel prodá svůj výlučný majetek, pak příjem z prodeje je jeho výlučný. Společnost zpravidla vyplácí společníkům podíl na zisku společnosti. Podle ustanovení § 709 odst. (2) občanského zákoníku je součástí společného jmění zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Z toho tedy vyplývá, že prodej podílu ve firmě jinému společníkovi či třetí osobě bude zdrojem výlučných peněz manžela, ale příjem manžela z firmy jako podíl na zisku bude patřit do SJM.

   Vymazat
 21. Dobrý den,
  již 5. rokem žijeme s manželem odděleně. Já jsem nabyla družstevní byt i on svůj dům před manželstvím. Nyní ale přišel o práci a začínám mít starost o případné zadlužení. Lze uzavřít nějakou dohodu mezi manžely, kde si podepíšeme, že k nějakému minulému datu se náš majetek odděluje a např. od 1.1.2015 je každý odpovědný za svůj movitý, nemovitý majetek včetně dluhů samostatně? Existuje nějaký vzor? Moc děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Změna zákonného manželského majetkového režimu je možná jen ve formě notářského zápisu, přičemž změnu lze provést jen do budoucna, nikoliv zpětně. Pokud manžel opustil společnou domácnost, bylo by vhodné manželskou smlouvou vypořádat společné jmění manželů a sjednat si do budoucna režim oddělených jmění.

   Vymazat
 22. dobrý den, s manželkou jsme před svatbou pořídily chatu podílovým spoluvlastnictvím, po svatbě se stala SJM. Ted se budeme rozvádět. Já chci chatu užívat dál a manželka o ni nemá zájem. Chci se zeptat jak to řešit správně a nejlevněji aby nemusela se chata prodávat nebo dělat odhad. Případně po rozvodu je automaticky zpět vráceno do podílového spoluvlastnictví v případě že se na tom jako že dohodneme s manželkou nebo to nebudeme řešit či prodávat? Měl jsem nápad nechat tu manželky půlku SJM jako dar nezletilé dceři, ale to asi nelze nyní. Nebo lze toto řešit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není pravda že uzavřením sňatku se změnilo automaticky vlastnictví chaty z podílového spoluvlastnictví na SJM. Taková změna vlastnictví by vyžadovala notářský zápis o rozšíření SJM. Můžete tedy být v klidu - každý z vás bude vlastnit podíl 1/2 chaty i po rozvodu. Pokud by Vám manželka darovala podíl 1/2 ještě za trvání manželství, pak by to mělo výhodu v tom, že by darování nebylo zatíženo daní z příjmů. Řešit to můžete i po rozvodu, ale pak bude vhodnější použít převod úplatný smlouvou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Toho se sice týká daň z nabytí nemovitých věcí, tu ale vláda zamýšlí zrušit.

   Vymazat
 23. Ale na výpisu na a katastru je to vedeno jako SJM aniz bychom cokoliv dělaly. je to tedy chybná informace? nadále trvá podílové spoluvlastnictvi? Lze tedy darovat svou půlku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bude se muset vycházet ze zápisu v katastru nemovitostí. Po rozvodu by šlo o nevypořádaný majetek v SJM, který byste si mohli vypořádat smlouvou a tuto předložit s návrhem na vklad a rozsudkem soudu o rozvodu manželství katastrálnímu úřadu. Neuděláte-li to, pak po třech letech od rozvodu by se ze zákona vlastnictví přeměnilo na rovnodílné spoluvlastnictví. Lze to samozřejmě vyřešit i před rozvodem manželskou smlouvou o zúžení SJM.

   Vymazat
 24. Dobrý den,
  budeme s manželem stavět dům. Ale manžel má dvě děti z předchozího manželství, ty o něj nejeví žádný zájem a zpřetrhaly veškeré vazby, nestýkají se s námi již několik let. Nechceme tedy, aby dědili, když se k nám chovají jako k cizím. Pokud bude majetek napsán na katastru jen na moje jméno a manžel by zemřel, bude pak majetek pouze můj nebo se toto automaticky bere jako SJM? Stačí tedy abych byla na katastru jako majitel pouze já nebo je lepší ošetřit situaci manželskou smlouvou?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není rozhodující to, co je zapsáno v katastru nemovitostí, nýbrž fakt, že nemovitost byla pořízena za trvání manželství a patří proto do společného jmění manželů. Změnit se to dá manželskou smlouvou o zúžení společného jmění manželů. Ze zákona je vyžadována forma notářského zápisu.

   Vymazat
 25. Dobrý den, s manželem žijeme společně deset let. Manželé jsme šestý rok. Před dvěma lety jsme prodali byt(úvěr na něj jsme spláceli společně) a ze získaných peněz jsme koupili starý dům ve špatném stavu, s tím že si ho budeme rekonstruavat. Problem je v tom, že manžel má dva syny z dřívějšího manželství, kteří o nás až doposud neměli zájem. Manželovi jsem navrhla, aby jsme jeho syny finančně vypořádali a dům, aby byl napsaný na mě. On s tím ale nesouhlasí a navrhuje, abych měla jenom právo dožití. Jeho zdravotní stav se ale zhoršuje. Bojím se, že dojde k situaci, že nemocného manžela bude opatrovat, a nakonec se budu muset ještě finančně vypořádat s jeho syny, nebo vystěhovat. Už dříve jsem navrhovala předmanželskou smlouvu, ale manžel říkal že je to zbytečné. Vím, že zpětně to řešit nepůjde. Uvažuji o zúžení SJM, alespoň do budoucna. Tak aby když ještě budeme investovat do oprav domu, aby se o to nenavyšoval případný podíl jeho synů, který bych jim někdy v budoucnu musela vyplatit. Nevím z jaké částky bych je měla vyplácet. Musel by být Odhad ceny nemovitost? Nebo by se podíl počítal z ceny za kterou jsme dům koupili plus cena za rekonstrukci? Děkuji mnohokrát za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Situaci lze řešit několika způsoby. Manžel může ve Váš prospěch sepsat závěť a tím krátit nárok jeho synů tak, že by mohli požadovat pouze povinný díl, případně syny vydědit, jsou-li důvody vydědění dány. Dalším možným řešením je manželská smlouva, kterou byste si sjednali, že dům bude výlučně Váš a paralelně si sjednáte dohodu o majetkovém uspořádání pro případ rozvodu, aby manžel nebyl v nevýhodné pozici. Manželskou smlouvou můžete také dům vyjmout ze SJM a stát se podílovými spoluvlastníky. Pak by to manžel mohl řešit smlouvou darování pro případ smrti, t.j. daroval by Vám svou polovinu s odkládací podmínkou - t.j. ke dni jeho úmrtí.

   Vymazat
 26. Dobrý den, mám dotaz ohledně společného jmění manželů. S přítelem vlastníme napůl byt, který budeme prodávat a místo něj kupovat dům, který budeme financovat zčásti penězi z bytu a zčásti úvěrem, který bude zatím psaný na přítele, jelikož já jsem na rodičovské dovolené. Příští rok se ale budeme brát a pak dávat dům do SJM. Rádi bychom ale měli nějak pojištěno, že v případě, že by se příteli nedejboze něco stalo ještě před převodem do SJM, abych o část domu nepřisla. Přítel má totiž ještě další dítě z 1. Manželství. Jde udělat nějaká smlouva toto zajišťující?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědění po příteli je vhodné co nejdříve ošetřit závětí nebo dědickou smlouvou. Váš majetek po prodeji nemovitosti ve spoluvlastnictví můžete ošetříte buď předmanželskou smlouvou nebo smlouvou o zápůjčce, kde se přítel jako vydlužitel zavazuje vyplatit Vám jako zapůjčitelovi částku odpovídající podílu jedna polovina z prodejní ceny prodávané nemovitosti a nebo vložit novou nemovitost do SJM. Vymahatelnost lze zvýšit sepsáním smlouvy ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

   Vymazat
 27. Dobrý den, mám prosím dozaz. Budeme se s manželem rozvádět ale mám strach že je manžel zadlužen více než vím. Nevím kde a kolik dluží. Jde tato situace před podáním rozvodových listin nějak řešit? Třeba tak že já si nechám své dluhy a on také? Velice děkuji za pomoc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Situaci před rozvodem doporučujeme řešit manželskou smlouvou, kterou se provede vypořádání SJM - majetku i závazků a stanovení režimu oddělených jmění. Je ovšem třeba upozornit, že ohledně již vzniklých závazků jde o ujednání mezi manžely a toto je vůči třetím osobám neúčinné - mohou se domáhat splnění závazku po obou.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.