3. 6. 2013

Dědění ze zákona – NOZ

Dědění ze zákona podle nového občanského zákoníku nedoznalo zásadních změn. Čtyři dědické skupiny rozšiřuje nový občanský zákoník na šest tříd dědiců. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Dědicem může být i stát.

Dědění ze zákona - nový občanský zákoník


Dědění ze zákona se uplatní stejně jako podle současné úpravy. Místo nynějších čtyř dědických skupin rozlišuje nový občanský zákoník šest tříd dědiců, které jsou postupně povolávány. Nový občanský zákoník tedy preferuje, aby majetek zůstal pokud možno v okruhu zůstavitelových nejbližších a stát  se stal dědicem jen výjimečně. Na stát se bude v tomto případě nově hledět jako na zákonného dědice. Toto má umožnit dědění státu po českých občanech v zahraničí. Stát však nemá právo odmítnout dědictví.

První třída dědiců
(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

Druhá třída dědiců
(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

Třetí třída dědiců
(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

Čtvrtá třída dědiců
Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.

Pátá třída dědiců
(1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.
(2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

Šestá třída dědiců
(1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele,  nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.


Několikeré příbuzenství
Je-li někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany.

Poznámka:
Ustanovení týkající se manželů platí obdobně pro registrované partnerství. Nový občanský zákoník to uvádí v § 3020 části páté - ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Autor příspěvku:           JUDr. Hana Kantorová, notářka

Dědictví a související příspěvky v notářské poradně
Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů přejdete přímo na další zpracované téma notářské poradny:Dědické poplatky a daně36 komentářů:

 1. Dobrý den,

  můj biologický otec letos zemřel a jeho další děti mě nahlásily jako biologickou dceru. V RL původně byl, ale poté si mě osvojil můj nevlastní otec a je nyní v mém RL. Musím u soudního šetření dokazovat, že jsem dcera svého biologického otce a nebo se dá původní RL dohledat? Jak mám nyní postupovat? Děkuji předem za radu. S pozdravem Linda

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po biologickém otci bohužel dědit nebudete, protože osvojením příbuzenský vztah mezi Vámi a Vaším biologickým otcem zanikl.

   Vymazat
 2. Dobrý den, po smrti otce krom bytu atd, zůstala 1/4 domu, kde žije matka zemřelého otce. Po otci zůstala jeho žena (matka) a dvě dospělé děti. Děti se chtějí vzdát bytu atd. s tím, že budou mít svůj podíl domu a do budoucna zdědí po babičce díl po tátovi. Dům babička vlastní z poloviny a zbylou 1/4 vlastní bratr zemřelého. Jedno dítě se domluvilo se strýcem, že jeho 1/4 odkoupí. Matka dětí si nárokuje 1/4 od babičky jako dar s odvoláním na spravedlnost.Je tomu tak, že děti dědí po otci? Děkuji za radu Jana

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud otec nezanechal závěť a měl ve výlučném vlastnictví podíl 1/4 na domě, pak tento jeho podíl dědí manželka a děti rovným dílem - t.j. každý podíl 1/12.Ostatní majetek, který je v SJM, se nejprve vypořádá - polovina zůstává manželce a druhá polovina je předmětem dědictví. Opět dědí manželka a děti rovným dílem. Je vhodné, aby se dědicové dohodli a před notářem uzavřeli dohodu dědiců, protože vlastnit 1/12 domu není moc praktické. Pokud zemře babička a měla dva syny, tak její 1/2 domu zdědí její synové rovným dílem. Pokud její syn - Váš otec - nežije, dědí jeho podíl jeho děti rovným dílem - každý podíl 1/8 na domě. Strýc by zdědil 1/4 a mohl by tak mít polovinu domu, pokud nyní svou 1/4 neprodá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji Vám, za odpověď. Takže je to tak, že kdyby babička darovala mamce 1/4, tak by do budoucna ošidila strejdu (druhého syna)? Který by se o zbývající 1/4 dělil s dětmi po bratrovi.

   Vymazat
 4. Ano, je to tak. Nicméně babička si může nakládat se svým majetkem dle svého uvážení a slovo "ošidila" je v tomto smyslu trochu nepatřičné.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, zemřela mi maminka a se sourozenci jsme se domluvili, že budeme peníze dědit rovným dílem a dům přenecháme nejmladšímu bratrovi s tím že nás vyplatí - bude to splácet. Notářka nám řekla, že to takto nejde a každý musí zdědit něco. Napsala, že jeden zdědí dům odhadní cena cca 900tisKč, jeden účet 90tis. Kč a auto cca 50tis. Kč a další účet cca 150tis.Kč. Jde to takto udělat, i když s tím nesouhlasíme? Přijde nám to divné, že bychom měli zdědit každý jiné peníze i když jsme se na všem domluvili. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den. Auto dělit nejde, dům dělit nechcete a rozdělení má být spravedlivé. Toto zadání má jen jedno řešení. Je-li hodnota pozůstalosti 1.190.000 Kč, pak na jednoho ze tří dědiců vychází necelých 397 tis. Kč. Dědic A zdědí dům za 900 tis. Kč a vznikne mu povinnost vyplatit ostatním dědicům 504 tis. Kč. Dědic B zdědí auto za 50 tis. Kč, účet 90 tis. Kč a od dědice A dostane vyplatit 257 tis. Kč. Dědic C zdědí účet 150 tis. Kč a od dědice A dostane vyplatit 247 tis. Kč. Paní notářka to patrně takto i myslela.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den zdědil jsem po otci který v lednu zemřel auto a chtěl jsem se zeptat jestli ho můžu prodat četl jsem na internetu ze si ho musím rok nechat jinak budu platit daň s auta kolik ta daň je a z jakého ceny se počítá děkuji Tomas

  OdpovědětVymazat
 8. Ano, daň z příjmu by byla osvobozena až po roce od data úmrtí Vašeho otce. V daňovém přiznání uvedete jako příjem prodejní cenu auta a jako výdaj cenu auta uvedenou v dědickém usnesení, do výdajů lze zahrnout i náklady spojené s prodejem nebo technickým zhodnocením. Daň se počítá z rozdílu příjmů a výdajů a činí 15%

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý Den . Chtěl bych se vás zeptat zemřel mi otec. Zaímalo by mne jak se bude náš dům dělit jsme dva sourozenci a manželka, jestly to bude na třetiny nebo kdo bude mít jaký podíl ? Zajíma mne to kvůli tomu že bratr a mamka tu nechcou bydlet tak kvůli vyplacení .Děkuji za odpověď Habr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů, kde se určí, co ze SJM patří pozůstalé manželce a co bude předmětem pozůstalosti. Výlučný majetek zůstavitele a to, co bude zařazeno do pozůstalosti vypořádáním SJM, budou dědit manželka a děti zůstavitele - všichni rovným dílem - tedy každý 1/3. O rozdělení pozůstalosti mohou dědicové uzavřít dohodu.

   Vymazat
 10. Dobrý den, jsem po třetí ženatý a z prvního manželství mám syna a z druhého také. Ve třetím zatím děti nemáme. zajímalo by mě, jak bude rozděleno případné dědictví.
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů - určí se, co z toho patří pozůstalé manželce (zpravidla polovina). Zbytek z tohoto vypořádání a rovněž tak Váš výlučný majetek budou dědit všechny Vaše děti a současná manželka a to tak, že všichni stejným dílem. Tj. 1/3 první syn, 1/3 druhý syn a 1/3 současná manželka.

   Vymazat
  2. Dobrý den.Otec žil se svou přítelkyní ve společné domácnosti 18let. Neměli spolu žádné děti.Ona umřela a nechala po sobě závěť že dům odkazuje vnukovi.Otec se musel vystehovat.Ikdyz byla sepsaná závěť nemá nárok na část dědictví?Děkuji za odpověď.

   Vymazat
 11. Dobrý de, otec v roce 2015 zdědil pozemek, který v roce 2016 prodal. Dědění bylo ze závěti, otec byl se zemřelou příbuzný ( syn bratrance zemřelé). Lze pro Dan z příjmu aplikova 5 lety časový test i na dobu kdy pozemek vlastnila zemrela( stejně tak jako u příbuzných v radě přímé)? Děkuji Zemanova

  OdpovědětVymazat
 12. Do časového testu 5 let u prodeje nemovitého majetku nabytého děděním se započte doba, po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

  OdpovědětVymazat
 13. Do časového testu 5 let u prodeje nemovitého majetku nabytého děděním se započte doba, po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

  OdpovědětVymazat
 14. Děkuji tomu rozumím, prosím tedy o podrobnější definici rady přímé? Muže sem spadat i syn bratrance? Děkuji zemanova

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle § 772 NOZ jsou osoby příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé.
   Příklad: otec, syn, vnuk, pravnuk.

   Vymazat
 15. Dobrý den.Otec žil se svou přítelkyní ve společné domácnosti 18let. Neměli spolu žádné děti.Ona umřela a nechala po sobě závěť že dům odkazuje vnukovi.Otec se musel vystehovat.Ikdyz byla sepsaná závěť nemá nárok na část dědictví?Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spolužijící osoba není nepominutelný dědic a nemá tedy nárok na povinný díl. V tomto případě dědí vnuk jako dědic ze závěti, který má přednost před dědici podle zákonné dědické posloupnosti.

   Vymazat
 16. Dobrý den,
  zajímá mě řešení následující situace: Mějme otce A, který měl manželku B a s ní dvě děti. Poté došlo k rozvodu. Otec A si následně vzal manželku C, která má též své dvě děti z jiného předchozího manželství, což ale není podstatné.

  Otci A byla jeho rodiči darována nemovitost krátce před tím, než si vzal manželku C. Kdo by tuto nemovitost zdědil v případě úmrtí otce A? Předpokládám správně, že manželka C a děti otce A rovným dílem, tedy každý 1/3?

  Mělo by na dědictví a podíly nějaký vliv, pokud by nemovitost byla otci A darována až po svatbě s manželkou C?

  Děkuji za odpovědi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vaše závěry jsou správné. Darovaný majetek je vždy výlučným majetkem obdarovaného a nepatří do SJM. Nicméně možné je i darování manželům do SJM.

   Vymazat
  2. OK, děkuji a ještě doplňující otázka, i když to zní divně: lze nějak „vydědit“ manžela/manželku? Např. formou závěti typu „vše odkazuji výhradně vlastním dětem“?, popř. dědickou smlouvou? Manžel(ka), pokud vím, není neopomenutelný dědic, ale nevím, jestli ji lze jednoduše v závěti minout.

   Děkuji.

   Vymazat
 17. Vydědit manželku/manžela je velmi snadné. Sepíšete závěť, kde povoláte své dědice, přičemž manželku/manžela neuvedete. Nebo sepíšete negativní závěť slovy "nepřeji si, aby můj výlučný majetek a můj podíl z vypořádání společného jmění manželů dědil můj manžel/manželka". Dědictví pak bude rozděleno mezi ostatní dědice podle zákonné dědické posloupnosti. Manželka/manžel nebude nic dědit, zůstane jí/mu příslušná část z vypořádání zaniklého společného jmění manželů a bude dále odpovídat za dluhy, které manželům vznikly za trvání manželství.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den, manžel má syna z předchozího manželství. Spolu mame 2 deti.Před manželstvím jsme uzavřeli predmanzelskou smlouvu, kde je zapsáno, ze vkladní knížka a zahrada je výlučně můj majetek. Jak je to s bytem který jsem nabyla před manželstvím, ale neni v předmanžel.smlouvě? A jak se postupuje kdyby manžel zemřel - musela bych jeho syna vyplácet ze "sveho" majetku? Dekuji

  OdpovědětVymazat
 19. Dobrý den,
  v lednu mi náhle zemřel partner, který měl schválený příspěvek na vozidlo a úpravu vozidla pro vozíckáře vyplaceno na můj účet. Úp tyto částky vrátit nechce vzhledem k úmrtí. Vztahuje se na tyto finance dědické řízení? Vozidlo nebylo zakoupeno. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud byly peníze vyplaceny jako příspěvek zůstaviteli, pak tyto peníze náležejí do aktiv pozůstalosti. Na jakém účtu se nacházejí, je jen otázka technická.

   Vymazat
 20. Zemřela mi maminka,o kterou jsem se starala více než moje sestra. Zařídila jsem jí prodej jejího bytu a peníze jsem jí převedla na svůj účet,žé kterého jsem vyplatila sestře 200 tisíc a sobě taky 200 tisíc. O maminku jsem se starala a zbylé peníze z prodeje bytu jsem s jejím vědomím používala pro její potřeby,kupovala jsem in v.choditko,lednici,oblečeni a posuzovala jí nákupy v době covidu do domova důchodců,pak jsem zřídila pro maminku hospic,kde dohola. Po celou dobu mi říkala, ze zbylé peníze mám použít a nechat si je pro sebe,ze jsem se o ni starala. Při notářské řízení moje sestra uvedla,že chce polovinu ze zbylých peněz a už před smrtí maminky mě slovně napadala a teď vyhrožuje,ze se bude soudit. Má nárok na polovinu peněz,kterě mi maminka nechala?

  OdpovědětVymazat
 21. Zemřela mi maminka,protože jsem se o ni starala,dala mi z prodeje svého bytu na můj účet milion korun,po nějaké době js z účtu poslala své sestře 200 tisíc na popud maminky,aby měla od sestry pokoj.Chtěla abych si vzala taky 200 tisíc a že zbytků jsem jí nakupovala různé potřeby k spokojenému životu v domově důchodců. Starala jsem se o maminku dobře a než zemřela,řekla mi,že si zbylé peníze zasloužím a abych si je nechala.
  Moje sestra závěť napadla a chce polovinu asi ještě 250 tisíc. Je u nás teď peklo a prosím,ptám se:má na ně nárok? Děkuji za odpověď ,závěť nebyla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud nebude možné prokázat, že jste získala peníze od matky darem, pak zřejmě budou peníze z prodeje bytu maminky posouzeny jako aktiva pozůstalosti. V řízení o pozůstalosti lze uplatnit náklady, které jste měla při zajištění péče o maminku.

   Vymazat
 22. DOBRÝ DEN,PROSÍM O RADU, ZEMŘELA NÁM MAMINKA A S TATÍNKEM MAJÍ DŮM.CHTELY BYCHOM SPOLU S MOJÍ SESTROU, TO CO BY NÁM PATŘILO Z DĚDICTVÍ PŘENECHAT NEBO SE VZDÁT VE PROSPĚCH NAŠEHO TATÍNKA, TAK ABY CELÝ DŮM PATŘIL JEN JEMU A MOHL TAM V KLIDU DOŽÍ?JAK TO MÁME NEJLÉPE UDĚLAT? A POKUD BYCHOM TO TAKTO SE SESTROU UDĚLALY ,TAK I PŘESTO JEDNOU BUDEME SPOLU SE SESTROU TENTO DŮM DĚDIT SPOLEČNĚ,I KDYŽ SE TEĎ VZDÁME VE PROSPĚCH NAŠEHO TATÍNKA? MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete uzavřít před notářem dohodu dědiců, podle které se sestrou z dědictví nic nepožadujete. Jediným dědicem se tak stane Váš otec. Nemáte ovšem záruku, že otec některou z Vás či obě nějak neznevýhodní - může třeba majetek za života darovat nebo sepsat závěť jen ve prospěch jedné dcery. Řešením by bylo paralelně uzavřít smlouvu dědickou nebo darování pro případ smrti.

   Vymazat
 23. Jak je to s dědictvím podle zákona v 6. skupině. Sourozence nemám. Děti prarodičů, tj. moji strýcové a tety již nežijí. Žijí některé jejích dětí, tj. moji bratranci a setřenice. Někteří bratranci již zemřeli, ale žijí jejích děti. Kdo bude dědit v 6. skupině bod 2.

  OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.