11. 2. 2013

Ukončení nájmu nemovitosti a vyklizení

Ukončení nájmu nemovitosti dle nájemní smlouvy na dobu určitou je dobré si pojistit dohodou se svolením k vykonatelnosti. Nemusíte pak podávat žalobu na vyklizení nemovitosti.
 
     Opakované sjednávání nájmu na dobu určitou namísto doby neurčité nemusí být zárukou, že nájemce nemovitost vyklidí dnem ukončení nájmu. Musíte věnovat pozornost právním formalitám – například předem upozornit nájemce na skutečnost, že končí nájemní smlouva. Pokud po skončení nájmu není předmět nájmu předán zpět pronajímateli a ten na nájemce nepodá do 30 dnů žalobu, nájem se znovu obnovuje. Pak už ani žádné žaloby nepomohou, dojde totiž k prodloužení (obnovení) nájmu přímo ze zákona, bez ohledu na to, co bylo ujednáno v nájemní smlouvě. Podle ust. § 682 občanského zákoníku skončí-li nájem, je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci. Ovšem podle ust. § 676 odst. 2 občanského zákoníku užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh (žalobu) na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. Na nájem bytu se výše uvedená pravidla o obnovení nájmu nevztahují ( viz ust. § 710 odst. 3 občanského zákoníku ). V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí (jestliže neskončí jinak, z jiného důvodu, na základě dohody nebo výpovědi) uplynutím této doby.

     V případě bytové jednotky tedy prodloužení nájemní smlouvy ze zákona nehrozí, ale vynutit si vyklizení bytu není jednoduchou záležitostí. Proto i tady je vhodné právně ošetřit vyklizení nemovitosti. Zlepšit právní pozici pronajimatele při ukončení pronájmu nemovitosti dle nájemní smlouvy na dobu určitou lze pomocí dohody se svolením k přímé vykonatelnosti – exekuci vyklizením nemovitosti. Takovou dohodu mohou od 1.1.2013 sepisovat výhradně notáři.

     Obsahem dohody je závazek osoby povinné vyklidit nemovitost v dohodnutém termínu a předat ji v dohodnuté lhůtě osobě oprávněné a dále svolení osoby povinné k tomu, že v případě, kdy tato nesplní svůj závazek řádně a včas, pak bude notářský zápis exekučním titulem a podle tohoto notářského zápisu bude nařízen výkon rozhodnutí – exekuce vyklizením nemovitosti.

     Pravděpodobně Vás bude zajímat   kolik zaplatíte u notáře.

     Pokud potřebujete další informace k tématu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti, bezplatně Vám odpovíme na Váš dotaz, který nám prosím zašlete prostřednictvím
kontaktního formuláře.

3 komentáře:

  1. Jak je to s povinností vyklidit pozůstalost, když není v nájemním bytě, ale v domě, kde měla zemřelá sjednané věcné břemeno? Je dědic povinen pozůstalost vyklidit a jak má jednat, když majitel nemovitosti mu brání všemožnými způsoby ve vstupu?

    OdpovědětVymazat
  2. Věcné břemeno zaniklo dnem úmrtí zůstavitele. Dědic má povinnost majetek zůstavitele vyklidit. Pokud vlastník nemovitosti odmítá majetek zůstavitele vydat, požádejte ho o vydání písemně a nebude-li dosaženo dohody, obraťte se s žalobou na vydání majetku k soudu.

    OdpovědětVymazat
  3. Dobry den zemrel mi tatinek...byl v najmu od mesta..zajima me jak je to s najmem?a zdali kdyz mi mesto da podminku vyklidit byt do dubna zdali musim cekat na notare.nrbo muzu byt vyklidit..ihned....nebo jak to ubec s tim notarem je?dekuji za odpoved

    OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.