27. 11. 2014

Notář odpovídá na časté dotazy


Odpovědi notáře na časté dotazy ohledně převodu nemovitostí - kupních a darovacích smluv, rozšíření a zúžení SJM manželskou smlouvou, zajištění závazků notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti exekucí a dalších právních situací, které se v praxi reší notářským zápisem.

Otázky a odpovědi jsou řazeny tématicky. Kliknutím na Vámi vybrané téma přejdete na příslušnou pasáž otázek:
Převody nemovitostí

 

Koupě nemovitosti

Chtěla bych od soukromého vlastníka koupit garáž. Co vše je potřeba vyřídit? Mám na mysli převod do katastru nemovitostí, daně, poplatky..

Sepíšete kupní smlouvu ve třech vyhotoveních, vyhotovení pro katastrální úřad musí mít ověřené podpisy. Poté vyplníte a podepíšete formulář návrhu na vklad, přiložíte kolek 1000,- Kč a podáte na katastru. Prodávající zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a může se ho týkat i daň z příjmů podle § 10 zdp. V kupní smlouvě je možno dohodnout, že daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí kupující. K sepsání kupní smlouvy budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí a nabývací listinu, podle níž prodávající nemovitost vlastní. Pokud chcete mít jistotu, že o své peníze nepřijdete, doporučujeme kupní cenu vložit do notářské úschovy, případně celý právní úkon svěřit notáři. U garáže to vyjde docela levně. 

Darování bytu získaného od města

Dobry den, chtela jsem se zeptat moji rodice koupili od mesta byt a chteli by mi ho darovat muzou hned nebo musi byt nejakou dobu vlastnit.

Omezení nakládání s bytem by muselo být zakotveno nějakou smlouvou. Obecně platí, že vlastník bytu ho může prodat či darovat ihned poté, co byl jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí.

Darování pozemku manželovi

Ráda bych manželovi darovala polovinu pozemku, kde stojí náš společný dům. Pozemek jsem nabyla ještě před manželstvím jako dar od rodičů. Chtěla bych se zeptat, jak máme postupovat? Dočetla jsem se, že bychom měli sepsat darovací smlouvu na ideální polovinu, ale co znamená darovací smlouva na ideální polovinu? To znamená, že nebudeme potřebovat geometrický plán? A v případě, že budeme mít smlouvu sepsanou, stačí jen zajít na katastrální úřad s návrhem na vklad?

Jestli to správně chápu, máte dům ve společném jmění manželů, který stojí na pozemku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Můžete to řešit u notáře manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Dům i pozemek tak budou ve Vašem společném jmění manželů. Můžete rovněž postupovat tak, jak uvádíte. Potom by byla situace taková, že byste pozemek vlastnili jako podíloví spoluvlastníci. Od roku 2014 se změnou legislativy se stavba stává součástí pozemku.

Převod bytu s hypotékou

S bývalou přítelkyní máme byt na hypotéku, ta je napsaná na nás oba, ale byt je napsaný na ni. Chci jej převést na sebe. Jaké existují varianty převodu a ceny za převod?

K převodu bytu zatíženého hypotékou musíte mít souhlas banky. Pokud jde o převod osobě blízké, pak je daňově výhodnější to řešit smlouvou darovací (daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí a dar jako příjem dle zákona o dani z příjmů je osvobozen). Při prodeji nemovitosti zaplatí prodávající daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z prodejní ceny nebo ceny zjištěné znaleckým posudkem - té, která je vyšší.(V kupní smlouvě může být ujednání o tom, že tuto daň odvede kupující).

Daňově výhodný převod nemovitosti

Chtela jsem se zeptat jak nejlepe neboli nejvyhodneji prepsat nemovistost na ne rodinneho prislusnika darovaci smlouvou.Zda li potrebuji odhad nemovitosti a co vse k tomu potrebuji.

Darovací smlouva nemá více variant. Pokud darujete v případě, že obdarovaný je osvobozen od daně darovací - respektive je osvobozena tato položka v dani z příjmů, pak je to daňově nejvýhodnější převod nemovitosti - daně neplatíte žádné jen správní poplatek 1000,- Kč k návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Pokud však obdarovaný není takto osvobozen, bude dar zdaněn v dani z příjmů a ta je nyní 15%.  K tomu je potřeba i znalecký posudek. U vzdálených příbuzných se to řeší postupným darováním. Také by to šlo řešit smlouvou kupní. Poraďte se s notářem.

Spoluvlastníci darované nemovitosti

Dobry den,prosim o pomoc,muj dedecek pred svou smrti daroval svuj rod.domek se zahradou 1/4 me,1/4 moji sestre,1/4 moji matce a 1/4 memu stryci.Tyto ctvrtky domu bohuzel nejsou pravnicky vymereny.Chtela bych vedet, jestli muzu zit v tomhle dome s moji dcerou a s mojim druhem(cizinec)aby tu mohl zustat nadale zit v tomto dome i muj pritel,potrebuji souhlas i ostatnich spolumajitelu domu?

Na využití nemovitosti se musí spoluvlastníci dohodnout. Musíte se tedy pokusit získat jejich souhlas. Pokud byste nemovitost využívala ve větší míře než ostatní spoluvlastníci, asi by byla na místě nějaká finanční kompenzace (ve výši obvyklého nájemného).

Vrácení daru

Můj tatínek daroval půl bytu své manželce. Nešlo to do SJM. Den před tím,než převžala žádost o navrácení daru,tak přepsala svoji půlku bytu na dceru. Je nějaké šance,že tatínek dostane darované zpátky?

Pokud obdarovaný dar zcizí - prodá, daruje, t.j. dar už nelze vrátit, pak má dárce za podmínek upravených v NOZ nárok na finanční kompenzaci v hodnotě poskytnutého daru. 


Převod majetku na nezletilého

S manželkou bychom rádi náš dům i věci movité převedli na našeho 14-ti letého vnuka.Ze zákona by se o dědictví po nás dělili naše dcera se svým synem (zmiňovaný vnuk) a dále vnoučata -děti po zemřelém synovi manželky z prvního manželství.To však nechceme z vážných důvodů.Je tedy zmiňovaný převod na vnuka vůbec možný a jakým způsobem jej nejlépe uskutečnit?

Dobrý den. Převod na vnuka je možný darovací smlouvou. Právní úkon za nezletilého ovšem musí schválit soud. Nejlépe uděláte, když se obrátíte na notáře. Ten vše potřebné vyřídí na soudě i na katastru.

Daň z nabytí nemovitých věcí u zemědělských pozemků

S manželkou prodáváme několik zemědělsky obdělávaných pozemků v různých
bonitách.Potřebujeme ze zákona mít odborné ocenění pozemků od znalce,nebo je změna v zákonu.Pouze je dohodnutá cena kupní. Bude stačit KS pro výpočet daně z převodu nemovitosti.Oba jsme v penzi a pobíráme důchod. Budeme muset ještě podat přiznání k dani z příjmu

Dani z nabytí nemovitých věcí se nevyhnete. Pokud je pozemek bez staveb a trvalých porostů, lze nahradit znalecký posudek výpočtem podle cenového předpisu. Daň z příjmů byste platili tehdy, pokud byste pozemky vlastnili méně než pět let. Příjmem podle §10 zdp by byla prodejní cena a výdajem cena pořizovací. Do výdajů lze zahrnout i zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s prodejem.

Manželské smlouvy

 

Rozšíření SJM

Manžel po rodičích zdědil domek. Chtěli bychom ho zrekonstruovat. Bude to stát nemálo peněz a tak bych chtěla, aby dům byl náš společný.

Zajděte za notářem, který Vám sepíše smlouvu o rozšíření SJM. Z výlučného majetku manžela se stane majetek společný a toto bude zapsáno do katastru nemovitostí. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu.

Manžel se pustil do podnikání

Manžel chce podnikat. Máme hodně majetku a já se bojím, abychom o vše nepřišli.

V těchto případech doporučujeme zúžit společné jmění manželů manželskou smlouvou. To znamená, že majetek již nebude společný – stane se výlučným vlastnictvím jednoho z manželů. Zákon předepisuje formu notářského zápisu. Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se od 1.1.2014 zapisují do veřejného seznamu, tedy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Zápis do tohoto seznamu provede notář. Zápis má takové právní účinky, že manželé  se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny. (Jinak totiž platí , že těchto smluv se lze vůči třetím osobám dovolat jen tehdy, je-li jim jejich obsah znám..)

Notářské zápisy

 

Jištění půjčky smlouvou

Kamarádka manželky by potřebovala půjčit asi na rok zhruba sto tisíc a je ochotna podepsat smlouvu u právníka. Jaký typ smlouvy je na to nejlepší ?

K zajištění dluhu doporučujeme notářský zápis o uznání závazku se svolením k přímé vykonatelnosti exekucí. To znamená, že pokud nebude dluh včas splacen, pak je takový notářský zápis přímo exekučním titulem.

Jak vymoci peníze z dlužníka

Jeden z mých odběratelů neuhradil fakturu a už je to dva měsíce po splatnosti. Stále jen slibuje. Mám podat žalobu a nebo je nějaká další možnost ?

Pokud se dá s dlužníkem domluvit, pak je dobré mu navrhnout nějakou dodatečnou lhůtu k úhradě dluhu a zároveň ho přimět k tomu, aby svůj závazek uznal ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti exekucí.

Pronájem domu rizikovému nájemníkovi 

Pronajímám dům. Většina zájemců ovšem pro mne představuje riziko, že je nebudu moci z domu dostat. Jak se mám chránit ?

Především uzavírejte nájemní smlouvu na dobu určitou. Spolu s podpisem nájemní smlouvy si vyřešte i garanci, že nájemce budete moci z bytu bez problémů vystěhovat. Řeší se to u notáře sepsáním notářského zápisu se svolením k exekuci vystěhováním. Bude-li to nutné, předáte záležitost exekutorovi.
 
 

Založení s.r.o.

Jaká by byla celková cena za sepsání společnosti s.r.o.? Co vše je potřeba k notáři přinést?
 
Založení s.r.o. jsme podrobně popsali zde:
http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/2016/06/zalozeni-sro-za-100-eur.html
 
 

Osvědčení skutkového děje

Náš obchodní partner opakovaně porušil dohodnuté podmínky, kdy restaurace měla mít na stolech ubrusy s logem našeho pivovaru. Jak si máme opatřit důkazy pro případné soudní řízení ?

Asi nejlepším řešením je notářský zápis, ve kterém notář osvědčí průběh skutkového děje. Vezměte notáře do oné restaurace. Zjištěné skutečnosti notář osvědčí formou notářského zápisu. Notářský zápis je veřejnou listinou a soud bude vždy považovat skutečnosti v něm uvedené za pravdivé.

122 komentářů:

 1. Dobrý den, darem jsem dostal byt od otce, ten teď budu prodávat a kupovat větší-nový. Jak zabránit tomu aby se manželka nemohla dožadovat poloviny hotovosti z prodeje bytu, nebo poloviny nového bytu? Sama hodlá investovat nepatrnou část (68 000.-) a o ty také nechce při případném rozvodu přijít.

  OdpovědětVymazat
 2. Z prodeje darovaného bytu se manželka dožadovat ničeho nemůže. Pokud si ovšem pořídíte jiný byt, na který použijete nejen tyto peníze, ale byť částečně i prostředky společné (nebo peníze manželky), pak takový byt bude v SJM. Ošetřit to můžete smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu (manželská smlouva). Tato smlouva má povinně formu notářského zápisu. Zde si ujednáte, že byt nabudete do Vašeho výlučného vlastnictví a dále že v případě vypořádní SJM toto budete kompenzovat vyplacením poloviny částky, kterou bylo přispěno na nákup bytu ze společných prostředků, případně celou částkou vloženou manželkou, pokud by tyto peníze patřily jen manželce (dostala je darem, měla je před vstupem do manželství nebo je zdědila).

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den, před svatbou jsem dostala převodem stavební parcelu. Nyní bychom si na ni chtěli s manželem postavit rodinný dům. Dům bude ve SJM, jak to bude s tím pozemkem, nemusím na manžela půlku přepsat (nebo v případě rozvodu ho i z pozemku vyplatit)?

  OdpovědětVymazat
 4. Nově se stavba považuje za součást pozemku a proto by bylo vhodné učinit kroky ke sjednocení vlastníka pozemku a vlastníka budovy. Doporučujeme sepsat u notáře smlouvu o změně zákonného manželského majetkového režimu (rozšíření SJM), na základě níž bude do katastru nemovitostí zapsán stavební pozemek jako majetek v SJM. Tento vklad Vašeho výhradního majetku do SJM si ve smlouvě ošetříte finanční kompenzací pro případ rozvodu manželství a vypořádání SJM.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, plánujene stavbu druhého podlaží na domě manželčiných rodičů a potřebovali bychom nejspíš darovací smlouvu na půdu, ale nevím zda jde darovat pouze nějaká část nemovitosti a zda tuto smlouvu lze použít při stavebním povolení. Navíc bychom potřebovali vyřešit budoucí rozdělení mezi dva sourozence manželky, aby nevznikl nárok na náš byt. Stavbu chceme na katastr zapsat jako samostatnout jednotku s vlastním vstupem.
  děkuji

  OdpovědětVymazat
 6. Půdu koupit ani darovat nejde. Rodiče Vám mohou darovat podíl na nemovitosti, následně vybudujete nástavbu a poté rozdělíte dům na dvě samostatné bytové jednotky a společné prostory, přičemž jednu bytovou jednotku budete vlastnit vy s manželkou a druhou rodiče manželky. Po rozdělení domu na bytové jednotky bude předmětem dědění po rodičích pouze jejich bytová jednotka a jejich podíl na společných částech domu.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobry den, vlastnim 4/6 domu, ve kterem roky nikdo nebydlel. Jednu sestinu vlastni teta, se kterou jsme se dohodli na castce 450000. Ona mi vsak rekla, ze nic nepodepise, dokud nebude mit penize na uctu, coz je nepripustne. Chci se tedy zeptat, kolik by staly sluzby notare vcetne preposlani penez a zda ma ci nema povinnost dostavit se k notari a smlouvu s domluvenou castkou podepsat, pripadne jak tuto situaci resit. Druhou sestinu vlastni moje babicka, ktera mi ji proda za 1Kc. Opet prosim o informaci o cene za notarske sluzby. Predem dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
 8. Notářská úschova kupní ceny u částky 450.000 Kč by Vás přišla na 4.000 Kč. Pokud by to bylo včetně kupní smlouvy notářským zápisem, pak byste platila 5.400 Kč (uvedené ceny jsou včetně DPH). Při prodeji za 1 Kč by se babičky týkala daň z nabytí nemovitých věcí 4% ze zjištěné ceny - lepší řešení je darovací smlouva. Sepsání darovací smlouvy notářským zápisem u hodnoty daru 450.000 Kč stojí u notáře 3.750 Kč.

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den
  po smrti otce mám nárok na podíl z pozemku který si koupila jeho manželka za trvání manželství a je psán na ní? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 10. Pokud je pozemek ve výlučném vlastnictví manželky, pak samozřejmě nebude předmětem pozůstalosti po otci. Manželka si mohla koupit pozemek z peněz, které získala darem nebo je zdědila, mohla získat ke koupi peníze prodejem jiného svého výlučného majetku a nebo koupě pozemku mohla být upravena v manželské smlouvě. Pokud ale byl pozemek zakoupen ze společných prostředků (nenastal žádný z uvedených případů), pak pozemek patří do společného jmění manželů bez ohledu na zápis v katastru nemovitostí a měl by se řešit v rámci vypořádání zaniklého SJM.

  OdpovědětVymazat
 11. Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jakým způsobem můžeme řešit převod nemovitosti, pokud v současné době jsme s partnerkou spoluvlastníci nemovitosti(bytu) každý z 1/2 a rádi bychom udělali převod tak, abych byl vlastník pouze já. Máme řadu let společné bydliště a proto bych se chtěl zeptat, zda jde udělat darovací smlouva ve vztahu druh-družka a vyhnout se tak dani z převodu? Případně jaké kroky je potřeba k takovému převodu podniknout?
  Předem děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 12. Snadno to vyřešíte darovací smlouvou. Od daně z příjmů jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Darování nemovitosti nebo podílu na nemovitosti se netýká daň z nabytí nemovitých věcí.

  OdpovědětVymazat
 13. Dobrý den,
  měl bych dotaz ohledně přepisu pozemků v rámci EU. Rád bych se zeptal, co vše je potřeba, když chci přepsat pozemky (v rámci dědického daru), které se nachází na území Slovenské republiky a současný majitel (děda) má trvalé bydliště v ČR. Problém je v tom, že mému dědovi nedovoluje zdravotní stav, aby se dostavil na území Slovenské republiky, je možno smlouvy vyřešit v ČR a pak se jen dostavit na KÚ v SK? A co všechno je potřeba mít za smlouvy?

  Moc Vám děkuji za případné rady.

  S pozdravem

  Pščolka

  OdpovědětVymazat
 14. Doporučuji řešit u notáře na Slovensku. Neumožňuje-li zdravotní stav majitele činit právní úkony osobně, může se nechat zastupovat na základě plné moci. Text plné moci připraví slovenský notář, u českého notáře si vyřídíte ověření podpisu na plné moci pro užití v zhraničí.

  OdpovědětVymazat
 15. Dobrý den,
  Chtěla bych poprosit o radu. Babicka dostala byt od svého otce.Byt byl druzstevni a po nejake dobe ho odkoupila ze svých peněz.Ale uz byla vdana se svym manzelem. V Katastru nemovitosti je jako majitel bytu napsaná jen babicka i presto ze byla uz vdaná. Na kupní smlouvě je napsano taky ,,Vdaná". Potřebovali by jsme poradit,jestli když je psaná jako majitelka jen ona může přepsat a nebo darovat byt bez souhlasu manžela. Velice děkuji za radu

  OdpovědětVymazat
 16. Nevzniklo-li společné členství manželů v bytovém družstvu, pak vlastnictví bytové jednotky může být družstvem převedeno pouze na toho z manželů, který je členem družstva, ledaže ve smlouvě o převodu bytové jednotky uzavřené mezi bytovým družstvem jakožto převodcem a oběma manželi jakožto nabyvateli, projevili manželé vůli nabýt bytovou jednotku do svého společného jmění manželů. Tomu pak odpovídá i zápis v katastru nemovitostí. Pozor ovšem na to, že nově dává občanský zákoník druhému manželovi tzv. právo na bydlení. Rodinné bydlení je chráněno před zvůlí vlastníka nemovitosti, tj. jednoho z manželů a to tak, že tento vlastník (manžel) nemovitosti nesmí bez souhlasu (písemného) druhého manžela takový byt zcizit (prodat, darovat) nebo zřídit právo, které by bylo neslučitelné s bydlením manželů nebo rodiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velice děkuji za odpověď. Jen babicka byla členem družstva a jen babička je napsana jako majitelka v Katastru nemocitosti. Manžela nechce z bytu vyhodit. Jen bez jeho vědomí buď byt přepsat na jeji vnučku a nebo sepsat závět s tím,že chce aby byt zdědila vnučka. Bojí se,že se manžel může domáhat nejaké části majetku. Je to možné? Děkuji

   Vymazat
 17. Babička může ustanovit dědicem bytu, který je v jejím výlučném vlastnictví, vnučku. Manžel není nepominutelný dědic a žádné majetkové kompenzace by se domáhat nemohl. Ovšem za svého života musí babička respektovat ustanovení § 747 NOZ: "Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním." Na vysvětlenou doplňuji, že zcizením se rozumí prodej nebo darování.

  OdpovědětVymazat
 18. Velice dekuji za pomoc. Přeji hezký den.

  OdpovědětVymazat
 19. Pokud jsem to tedy správně pochopila,tak může například napsat závěť,že chce aby byt sdědila vnučka a uvést tam podmínku,že tam vnučka toho manžela musí nechat dožít. Šlo by to takhle ? Předem velice děkuji.

  OdpovědětVymazat
 20. Ano, babička může tak učinit příkazem dědici v závěti, kterým vnučka bude vázána - t.j. umožnit pozůstalému manželovi až do jeho smrti v bytě bydlet.

  OdpovědětVymazat
 21. Dobry den bydlim v městském byte kde jsme nahlaseny s babičkou byt je psany na ni . Chtěla by se odstěhovat a byt přepsat na me je to ze zákona mozne? Trvalý pobyt v byte mam 7 let Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 22. Přechod nájmu je dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. možný pouze v případě úmrtí nájemce. Můžete ale společně s babičkou požádat bytový odbor města o změnu nájemní smlouvy. Město Vám může, ale nemusí vyhovět.

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den,rád bych Vás požádal o radu ohledně převodu nemovitosti v rámci rodiny - pokolení přímé ( matka daruje 2 dětem, děti 18+). Jedná se o rodinný dům a stavební pozemek.
  Matka chce dětem darovat nemovitosti do podílového spoluvlastnictví a to vždy na 1/2.(tedy dům 50:50 a stav. pozemek 50:50) Je tedy nejvýhodnější použít darovací smlouvu, s tím, že děti budou osvobozeny od daně z příjmu a daň z nabyté nemovitosti bude vyčíslena FU?

  Dále jsem se chtěl zeptat, zda je možné jak rodinný dům tak stavební pozemek darovat v rámci jedné smlouvy či je potřeba na každou nemovitost vždy smlouva zvlášť?

  Předem děkuji za odpověď. Málek.

  OdpovědětVymazat
 24. Bude stačit jedna darovací smlouva. Při darování nemovitosti nebo podílu na nemovitosti potomkovi se žádná daň neplatí - dań z příjmů je osvobozena a daň z nabytí nemovitých věcí se týká jenom úplatného převodu.

  OdpovědětVymazat
 25. Dobrý den , prosím, jak vyloučit z dědictví bratra , kterého jsme již 20 let neviděli ? Je to syn mého otce z prvního manželství, nestýkají se. Otec má v SJM nemovitost v Praze a neveří nám, že bude dědit i on. Děkuji za odpověď. Kliment

  OdpovědětVymazat
 26. Nabízí se tři možnosti. Buď může otec syna z prvního manželství vydědit, nebo sepsat závěť, kde na syna nebude pamatovat a nebo může manželskou smlouvou zúžit společné jmění manželů tak, že nemovitost bude ve výlučném majetku manželky. Jako důvod vydědění by v uvedeném případě v souladu s § 1646 NOZ bylo možno použít: "O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl". Syn by se ale mohl obrátit na soud a prokázat, že důvody vydědění nebyly dány. Proto by bylo vhodné kombinovat prohlášení o vydědění spolu se závětí. Pokud by syn spor o neplatnost vydědění vyhrál, mohl by nárokovat jen povinný díl nepominutelného dědice. Varianta se zúžením SJM syna z prvního manželství zcela "odřízne" od dědění nemovitosti. Smlouva o změně zákonného manželského majetkového režimu (zúžení SJM) musí být ve formě notářského zápisu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by se otci nezamlouvalo, že nemovitost bude výlučným majetkem manželky (byl by tím poškozen v případě rozvodu), je tu i čtvrtá možnost. Manželé smlouvou o zúžení SJM vyjmou nemovitost ze společného jmění manželů a budou ji nově vlastnit jako podíloví spoluvlastníci - každý 1/2. Nato otec uzavře darovací smlouvu pro případ smrti s manželkou, případně dětmi ze současného manželství či kombinaci obojího. Podíl 1/2 nemovitosti mu tedy zůstane, darování nastane až ke dni úmrtí.

   Vymazat
 27. Dobrý den, žiji s druhem více než rok ve společné domácnosti,kde mám i trvalý pobyt.
  V září jsme si koupili pozemek,který je nyní vedený v katastru nemovitostí na mé jméno.Teď bych mu ráda polovinu pozemku darovala. Stačí sepsat darovací smlouvu a poté podat návrh na vklad do katastru nemovitostí?
  Budeme platit darovací daň nebo jen správní poplatek za návrh na vklad?
  Moc děkuji

  OdpovědětVymazat
 28. Ano, stačí sepsat darovací smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. S tím je spojen poplatek 1.000 Kč. Dar podléhá dani z příjmů a zde platí osvobození bezúplatných příjmů od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán. výživou,

  OdpovědětVymazat
 29. Dobrý den,
  ráda bych Vás požádala o radu. Naše babička má ve vlastnictví rodinný dům a jeden stavební pozemek. Jelikož začíná mít asi zdravotní problémy či jen "vrtochy", občas vyhrožuje, že vše prodá, dokonce jednou již jednala s jednou paní ohledně prodeje stavebního pozemku za směšnou částku, posléze zase vše odvolává.

  Chtěli bychom se s ní tedy domluvit, že dům a pozemek převede darovací smlouvou na své 2 děti (má matka a strýc), samozřejmě by na domu měla věcné břemeno na doživotní užívání. Potud je vše v pořádku. ALE:

  Na rodinném domě jsou zřízena dvě zástavní práva z roku 2003 vždy na pohledávku ve výši 1,5 mil korun s příslušenstvím. Jedná se o úvěry právě onoho strýce.

  Zajímá mě tedy,
  1) zda doporučujete dům převést na poloviny mezi matku a strýce a stejně tak i pozemek nebo jestli doporučujete jiné podílové rozložení,

  4) Nebo přemýšlíme zda s těmito zástavami reálně hrozí, že dům vůbec prodá? prodejní hodnota domu asi 2,5 - 3 mil.a řešit tedy jen převod pozemku..?

  Předem děkuji za jakoukoliv radu a postup, který byste doporučili při rozhodování, případné informace, které potřebujete k posouzení ráda doplním. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 30. Banky obvykle zakotvují do zástavní smlouvy zákaz zcizení. To znamená, že bez souhlasu banky nemůže babička dům prodat, darovat ani pronajmout. Je tedy potřeba prostudovat zástavní smlouvu a další kroky zvolit po dohodě s bankou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji, strýc nás informoval, že již v minulosti zástavní práva nechal odstranit, což jsme nevěděli a tedy nemovitosti na nemovitostech nevázne žádné omezení./zkontrolováno ve výpise z KN)

   Jen bych ráda ještě požádala o radu, zda pro darování není překážkou že 2 parcely - orné půdy- mají označení ochrany - zemědělský půdní fond, a dále v LV v části F je u těchto parcel uvedeno BPEJ. Musí se BPEJ ve smlouvě uvádět? a nebrání nějak převodu?

   Převod darováním do ideálního spoluvlastnictví může znít takto?

   II. Darování a přijetí daru

   1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnická práva a povinnosti k předmětu daru specifikovanému v článku I. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím na obdarovanou a obdarovaného a to
   ideální ½ předmětu daru obdarované
   ideální ½ předmětu daru obdarovanému.
   2. Obdarovaná a obdarovaný uvedený dar do svého vlastnictví přijímají.

   Děkuji za Váš čas a omlouvám se za dotazy, bohužel naše finanční situace neumožňuje nechat sepsat smlouvu notářem..

   Vymazat
  2. Ještě prosím poslední věc, zda je zákonná povinnost uvádět na základě jaké smlouvy a kdy či např. dědění dárce nemovitosti nabyl? Někde je uvedeno že ano, jinde že toto nemusí být uvedeno.

   Vymazat
 31. Odkaz na nabývací listinu se v darovací smlouvě obvykle uvádí, ale není povinnou náležitostí. Zařazení do zemědělského půdního fondu není překážkou darování. Údaj BPEJ není třeba v darovací smlouvě uvádět. Formulace textu smlouvy je právní službou a to po internetu neposkytujeme.

  OdpovědětVymazat
 32. Dobrý den, mohu o poprosit o radu? Maminka mi chce darovat byt, abych ho mohla prodat. Je možné tento prodej uskutečnit ihned nebo je nutné čekat 1 rok, dokud se k tomuto bytu vztahuje odvolací právo k navrácení daru? Mnohokrát děkuji za odpověď!

  OdpovědětVymazat
 33. Pokud maminka v darovací smlouvě neuvede zákaz zcizení daru (prodej nebo další darování), pak stačí počkat, až bude proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že si lhůtu jeden rok špatně vykládáte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tedy tak, že dar lze odvolat kdykoliv? A v případě, že je dar prodaný, musí darovaný navrátit alespoň jeho hodnotu? Mnohokrát děkuji za vysvětlení!

   Vymazat
  2. Ano, odpověděla jste si sama a správně.

   Vymazat
  3. Ještě jednou děkuji za objasnění. :)

   Vymazat
 34. Dobrý den, je prosím možné převést pole, která má v nájmu društvo? ( jednou ročně nám chodí složenka na pár set korun) a musí být ten nájem uveden ve smlouvě? - asi budeme darovat synovi. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 35. Podle § 2221 nového občanského zákoníku změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka ze zákona. Není tedy nutné do darovací smlouvy uvádět skutečnosti týkající se nájmu. S ohledem na práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy by ovšem měl být obdarovaný informován o existenci nájemní smlouvy a nájemce by měl být informován o změně vlastníka.

  OdpovědětVymazat
 36. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, s manželkou splácíme nemovitost rodičům mé manželky, nemáme nic sepsané (nechtěli). Po doplacení půjčené částky nám nemovitost darují. Následně chceme nemovitost prodat a začít stavět nový větší dům. Je možné v případě dožadování vrácení daru tyto finanční prostředky vrátit? Vím, že se to těžce prokazuje, ale takový případný rozvod s manželkou je brán jako hrubé chování k němu nebo vůči jeho rodině a dar (zaplacený) budu muset vracet? děkuji

  OdpovědětVymazat
 37. V podstatě si nemovitost kupujete a společně předstíráte, že jde o darování. Předstíraná smlouva je neplatná. Přináší Vám to větší rizika než jenom případné odvolání daru pro nevděk nebo pro nouzi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. K případům, kdy např. určité osoby uzavřou darovací smlouvu namísto kupní smlouvy, ačkoliv si tzv. bez písemného potvrzení nějakou dohodnutou sumu vyplácí, a to vše proto, aby ušetřili na daňových povinnostech, se vyjádřil Nejvyšší soud ČR sp. zn. 28 Cdo 2227/2010. Má-li být určitým právním úkonem, tj. konkrétně právním úkonem předstíraným, resp. učiněným naoko (tzv. simulovaným právním úkonem), zastřen jiný právní úkon (tzv. disimulovaný právní úkon), je simulovaný právní úkon pro nedostatek potřebné vůle subjektů jej skutečně uzavřít, neplatný. V takových případech platí tento jiný, tj. zastřený právní úkon. Podmínkou však je, že zastřený právní úkon odpovídá vůli subjektů, a dále, že jsou u něj splněny i ostatní náležitosti požadované zákonem pro jeho platnost, např. že vyhovuje zákonu, že jej neobchází, resp. že se nepříčí dobrým mravům. Z toho lze dovodit, že darovací smlouva může být neplatná a vznikne problém i s následnou smlouvou kupní, kdy darovanou nemovitost chcete obratem prodat. Také je tu otázka pokusu o krácení daně.

   Vymazat
 38. Dobrý den, prosím o radu. Jsem majitelkou 1/2 rodinného domu, 1/2 parcel orné půdy a 1/2 lesa. Vše vlastním se svou sestrou. Jsem svobodná a bezdětná. Chtěla bych svůj majetek darovat své neteři. Je možno tuto polovinu domu i s polem a lesem převést darovací smlouvou (vložením na katastru) ? A musím informovat sestru, coby majitelku druhé poloviny majetku ? Musí s tímto převodem na neteř druhý majitel souhlasit ? Mockrát Vám děkuji. Bezoušková

  OdpovědětVymazat
 39. Pokud nejde o případ zděděného majetku (kde je po dobu šesti měsíců od nabytí zachováno předkupní právo spoluvlastníka), můžete své podíly na nemovitých věcech darovat bez souhlasu spoluvlastníka. Na katastr nemovitostí je kromě návrhu na vklad nutno předložit darovací smlouvu s ověřenými podpisy dárce a obdarovaného nebo stejnopis notářského zápisu, pokud darovací smlouvu sepsal notář.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mockrát Vám děkuji za Vaši odpověď. CHtěla bych ještě poprosit o upřesnění zmíněné varianty "případ zděděného majetku - viz. první věta odpovědi). Takže kdybych svůj majetek odkázala neteři v závěti, tak by měla má sestra předkupní právo (coby vlastník druhé poloviny majetku)? Opravdu Vám velmi děkuji za radu i pomoc. Bezoušková

   Vymazat
  2. Ještě bych chtěla dodat, že svůj majetek jsme se sestrou získali cca před 20 lety dědictvím po rodičích. Děkuji.

   Vymazat
 40. Ano, sestra by měla předkupní právo, ale jen 6 měsíců po Vaší smrti. Jak stanoví § 1124 NOZ, bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti (tedy závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem) nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.Nový občanský zákoník stanoví výslovně, že spoluvlastníci mají předkupní právo i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně. V takové situaci mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. S ohledem na délku dědických řízení se však v některých případech může stát, že rozhodnutí soudu o potvrzení nabytí dědicem (s účinky zpětně ke dni smrti zůstavitele) bude vydáno až po uplynutí této 6 měsíční doby.

  OdpovědětVymazat
 41. Majetek jsme nabyly tak, že po smrti otce se u dědického vypořádání naše maminka svého podílu vzdala a nechala celý majetek přepsat na mne a sestru. Pochopila jsem tedy správně, že jelikož jsme takto majetek nabyly, musím počítat s tím, že ať již svou polovinu nyní neteři daruji nebo v závěti přepíši, vždy bude mít má sestra předkupní právo a teprve pak bude převod proveden. Je to tak ? (Jen připomínám, že jsem svobodná a bezdětná.) Děkuji mockrát za trpělivost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě jsem zapomněla dodat jen na okraj, že krom sestry, mám ještě dva sourozence, ale ty nemají s mým majetkem nic společného. Sama jsem svobodná, bezdětná, rodiče již nemám. Ještě jednou mockráte děkuji. Bezoušková

   Vymazat
 42. Ve Vašem případě předkupní právo podle staré právní úpravy zaniklo a můžete tedy svůj podíl prodat nebo darovat bez souhlasu spoluvlastníka. Pokud tak neučiníte a zemřete, pak děděním vznikne nový spoluvlastnický vztah na nějž se vztahuje lhůta 6 měsíců, kdy bude nově platit předkupní právo, které po uplynutí 6 měsíců od smrti zůstavitele zanikne.

  OdpovědětVymazat
 43. Dobry den, pritel dostane od bratra pozemek,za rok se budeme brat a hned po svatbe chceme zacit stavet. Mame v planu mit spolecnou hypoteku. Jak tedy vyresit,aby nam dali hypoteku,kdyz pozemek nebude napsan na me. Budeme o ni zadat jeste pred svatbou. Nebylo by lepsi kdybychom od bratra pozemek spolecne koupili za symbolickou cenu? Jde to? Nebo jake je lepsi reseni? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od daně z příjmů jsou osvobozeny bezúplatné příjmy 1) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
   2) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Pokud splňujete ad 2), pak by přítel mohl obdržet pozemek darem od svého bratra a následně Vám darovat podíl 1/2. Když nesplňujete, pak by bylo lepší, aby přítel obdržel darem jen podíl 1/2 a zbytek byste si koupila za symbolickou částku a smluvně byste se stala plátcem daně z nabytí nemovitých věcí (4% z ceny obvyklé).

   Vymazat
 44. Dobrý večer, přítel o kterého dlouhodobě pečuji mi chce darovat domek. Po rozvodu získal tento domek v rámci majetkového vypořádání. Bývalé manželce má do 3/2017 vyplatit určitou finanční částku. Je možné darování uskutečnit před tímto termínem, nebo lze, abych tento závazek převzala já jako obdarovaná a byl zakotven v darovací smlouvě ? Jak nejlépe tuto situaci řešit ? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 45. Darovací smlouva je zásadně neúplatný převod a právě bezplatnost je znakem darování. Platnost a charakter smlouvy se neurčuje podle názvu, nýbrž podle obsahu. Pokud by bylo ve smlouvě zakotveno nějaké finanční protiplnění, může se tak z darovací smlouvy stát smlouva kupní, nebo smlouva směnná. Tyto smlouvy pak mají úplně jiné účinky a mohou mít i úplně jiné daňové dopady. Například u kupní smlouvy bude finančním úřadem vyměřena daň z nabytí nemovitých věcí. Dárce navíc přijde o možnost odvolání daru pro vlastní nouzi nebo pro nevděk obdarovaného. Přítel by měl vyřešit své závazky vůči bývalé manželce. Pokud na to vlastní prostředky nemá, pak by měl převod nemovitosti řešit kupní smlouvou, aby potřebné peníze získal.

  OdpovědětVymazat
 46. Dobry den. Matka vlastni kus lesa na Slovensku a chce vlastnictvi prevest na syna. Oba jsou obcany Cr. Jak postupovat? dekuji

  OdpovědětVymazat
 47. Darovací smlouva může být v českém jazyce, podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny. Návrh na vklad předložíte příslušnému katastrálnímu úřadu na Slovensku. Informace o pozemcích a elektronický formulář podání najdete na www.katasterportal.sk

  OdpovědětVymazat
 48. Kdo bude dědit, jeli nemovitost napsaná pouze na manželku.( a ta zemře )má z předchozího manželství dvě děti.Máme zužené SJM.Jsem já jako manžel vyděděn? Děkuji za odpověd
  K.O.


  V případě úmrtí jednoho z manželů bude nejprve vypořádáno společné jmění manželů (dále jen SJM). Ta část, která připadne zůstaviteli a jeho výlučný majetek bude předmětem dědického řízení. Lze tedy předpokládat, že bude-li nemovitost v SJM, pak do dědického řízení připadne spoluvlastnický podíl na této nemovitosti o velikosti 1/2. Dědit pak budou dle § 473 občanského zákona zůstavitelovy děti (či jejich potomci) a manžel, každý rovným dílem.
  Bude-li nemovitost ve výlučném majetku zůstavitele, pak bude předmětem dědického řízení celá nemovitost. Okruh dědiců zůstává stejný.
  Jen pro upřesnění – při určování dědiců je vycházeno z toho, že se bude dědit dle zákonné posloupnosti, tedy že nebyla sepsána závěť (dědil by i dědic povolaný závětí) či dědici neuzavřou dědickou dohodu (dědilo by se dle této dohody, pokud by byla soudem schválena).

  Příspěvek byl publikován 2.11.2010 | Rubrika: Dědictví.

  OdpovědětVymazat
 49. Majetek ve výlučném vlastnictví manželky bude celý zařazen do pozůstalosti. Pozůstalost bude rozdělena mezi dědice rovným dílem tj. 1/3 manželovi a 1/3 každému ze dvou dětí manželky.

  OdpovědětVymazat
 50. Dobrý den
  Kupujeme pozemek za 1 Kč.
  Jak to bude následně se zaplacením daně z převodu nemovitosti?
  Je nutný znalecký posudek pro stanovení kupní ceny, nebo lze vyřešit jinak?
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatím (do 1.11.2016) je ze zákona plátcem daně z nabytí nemovitých věcí prodávající. Kupujete-li za 1 Kč, pak je třeba v kupní smlouvě ujednat, že plátcem této daně bude kupující. K daňovému přiznání musíte přiložit znalecký posudek (není nutný v případě, že pozemek je orná půda).

   Vymazat
 51. Dobrý den

  Kupní smlouvu musí byt podepsána s ověřenými podpisy všech účastníků.
  Jak je to v případě, že prodávající je na druhém konci republiky ?
  V případě, že prodávající bydlí mimo republiku, může smlouvu podepsat zplnomocněná osoba? Co je třeba ke smlouvě doložit? Jaké výlohy má prodávající ?

  OdpovědětVymazat
 52. Listinu podepíšete u notáře, na matrice nebo na poště, kde Vám ověří podpis, pošlete poštou na druhý konec republiky a tam druhá strana smlouvy udělá totéž. Může to být tedy s různým datem. V zahraničí lze ověřit podpis na našem zastupitelském úřadě. Do 1.11.2016 je prodávající plátcem daně z nabytí nemovitých věcí.

  OdpovědětVymazat
 53. Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jaká rizika může mít koupě bytu, který prodávající nabyl na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva (sepsané dle NOZ) s tím, že převod se již stal nepodmíněným.
  Navíc prodávající (fyzická osoba) nabyl byt od právnické osoby (sro), ve které je společníkem.

  Děkuji předem za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud podle smlouvy o zajišťovacím převodu práva byla zrušena rozvazovací podmínka, kterou bylo zaplacení dluhu, tak se věřitel definitivně stal vlastníkem a v katastru bude nutno tuto skutečnost zohlednit výmazem údaje o zajišťovacím převodu práva. Nicméně je třeba být v takovém případě opatrný a velice pečlivě prostudovat smlouvu a posoudit ji především z hlediska platnosti, zda se převod skutečně stal nepodmíněným (zda nebylo například třeba splnit více kritérií pro nepodmíněnost apod.) a dále pak z hlediska jednání za právnickou osobu. Dříve takové smlouvy podléhaly poměrně přísné zákonné úpravě, nový zákon ji nepřevzal, ale apeluje na péči řádného hospodáře apod. Je tedy třeba být hodně obezřetný.

   Vymazat
 54. Dobrý den,
  ráda bych Vás požádala o radu.
  Jak sepsat dohodu o vypořádání právních vztahů k pozemkům kvůli vzájemnému převodu části pozemků stejnou plochou různých vlastníků, pokud nic se neměni (ani výměry, ani vlastníky pozemků) jenom se posune hranice pozemků v katastralní mapě.
  Předem děkuji za pomoc. S pozdravem. Marie D.

  OdpovědětVymazat
 55. Budete potřebovat, aby vám geodet pozemky zaměřil a vypracoval geometrický plán, seženete si souhlas stavebního úřadu a pokud se nemění vlastníci ani výměry, sepíšete směnnou smlouvu. Vše s návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předložíte katastrálnímu úřadu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   děkuji moc za odpověd'.
   Prosím poradit návrh na vklad jakého PRÁVA má být do katastru předložen, pokud nic se neměni (ani výměry, ani vlastníky pozemků) jenom se posune hranice pozemků v katastralní mapě kvůli směně ČÁSTI pozemků, které namáji vlastní parcelni čisla?
   Předem děkuji za pomoc.
   S pozdravem.
   Marie D.

   Vymazat
 56. Dobrý den, prosím o radu. S přítelkyní (nyní bývalou) jsme chtěli společné bydlení a zhruba před půl rokem jsme koupili byt, který je zatím stále v rekonstrukci. Každý z nás má polovinu bytu a hypotéku máme také napůl. Odhadní cena bytu je 850 tis. a skutečná kupní 820 tis., hypotéku jsme si brali 600 tis. Nyní bychom chtěli celý byt a celou hypotéku přepsat na mě a já bych se rád zeptal, jakým způsobem by to bylo finančně nejvýhodnější, např. prodej za symbolickou častku nebo darováním a dále jestli se dá uplatnit nějaká srážka na dani kvůli zadlužení tou hypotékou?. Děkuji za každou radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z daňového hlediska je nejlepší formou převodu nemovitostí darování, pokud splňujete podmínku osvobození od daně z příjmů. Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Vyvázat přítelkyni z hypotéky ovšem může jen banka - převod podílu na nemovitosti musíte s bankou předem projednat. Pokud byste si podíl 1/2 prodávali, pak budete vždy platit daň z nabytí nemovitých věcí. Bude-li prodejní cena 1 Kč, pak pro účely stanovení výše daně se bude vycházet z 1/2 ceny bytu dle znaleckého posudku.

   Vymazat
  2. Dobrý den, my jsme spolu byli přes 6 let dlouho jsme žili v domácnosti společně s mou mámou, které jsme přispívali na chod domácnosti, ale nějaké společné složenky nebo účty nemáme. Jak jde tedy bezpochyby prokázat, že jsme spolu žili, když jsme neměli ani společný trvalý pobyt? Stačily by pro osvobození od daně nějaké potvrzené svědecké výpovědi nebo jak jinak to řešit, děkuji.

   Vymazat
  3. Trvalý pobyt není podmínkou. Že jste žili ve společné domácnosti budete ale muset prokázat např. svědeckou výpovědí a také je třeba nějak doložit, že jste společně hospodařili - což nemusí být nutně společný účet, ale musí být patrno, že jste na chod domácnosti přispívali oba.

   Vymazat
 57. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je nějaká promlčecí doba, když jsem vyplatila bývalého manžela z RD a on mi neprepsal polovinu na katastru nemovitostí a už je to skoro rok? Když to po něm budí teď chtít může se dožadovat dalších peněz? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obecná promlčecí doba k uplatnění majetkového práva je 3 roky. Je třeba prostudovat Vaši smlouvu, na základě níž měl být proveden vklad do katastru nemovitostí. Chtělo by to najmout si advokáta.

   Vymazat
 58. Dobrý den,
  mám prosím následující dotaz:
  Situace: prodala jsem pozemek, který jsem před 3,5 roky nabyla darovací smlouvou od mého otce. V tu dobu nebyl vypracován odhad, darování nepodléhalo darovací dani.
  Dotaz: nyní - po 3,5 letech - pozemek prodávám. Nesplňuji lhůtu 5 let pro osvobození, prodej budu vykazovat v daňovém přiznání fyzických osob pod §10.
  Jaké můžu uvést skutečné náklady k prodanému pozemku, když v době darování nebyl realizován odhad?
  Musím zdanit celou částku? Předpokládám, že ne.
  Děkuji za odpověď. A.M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Znalec může ocenit pozemek i zpětně ke dni, kdy jste ho získala darem. Tento údaj pak uvedete do výdajů. Dále můžete do nákladů započítat zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s prodejem pozemku.

   Vymazat
  2. Mockrát Vám děkuji za odpověď. Je toto prosím někde výslovně uvedeno v zákoně, kdyby to náhodou nějaký finanční úřad zpochybnil? Ptala jsem se na to na jednom pražském finančním úřadě a tam mi sdělili, že zpětný odhad nemohu použít. I to byl důvod, proč jsem psala do Vaší poradny, protože se mi jejich odpověď nezdála.

   Vymazat
  3. V zákoně o daních z příjmů se v § 10 odst 5) uvádí: U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí.

   Vymazat
 59. Dobrý den.Prosím o radu.Manžel před svou smrtí mi přepsal svůj poloviční podíl na domě.Druhou půlku má jeho sestra.Byli za mnou s tím že by se mělo přeměřit kdo co užívá a nechat zapsat aby to mělo kulaté razítko.Já ale obývám menší část domu.A tak bych chtěla vědět jestli to není na mne nějaký podvod a na co si dát pozor a také na co mám ze zákona nárok.To samé se týká pozemků až na to že jednu část svého pozemku sestra manžela již dávno prodala a manžel jako spoluvlastník kupní smlouvu podepsal ale do zápisu nebylo uvedeno že peníze si nechala jen ona.Také máme na jejich půlce měřidla plynu ,elektřiny a vody.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsou dvě možná řešení. Buď uzavřete smlouvu, kde se jako spoluvlastníci dohodnete na užívání společného majetku a případné finanční kompenzaci, pokud někdo využívá větší část, a nebo je-li to možné dům rozdělíte na dvě bytové jednotky prohlášením vlastníka a necháte tak zapsat do katastru nemovitostí. Tady by také připadala v úvahu jednorázová finanční kompenzace, pokud by jednotky nebyly stejně velké.

   Vymazat
 60. Dobrý den,
  mám prosím následující dotaz,jsem vlastníkem pozemku,který mně daroval děda před pár lety. Nyní bych s přítelkyní, se kterou žiji osm let, ale nejsme manželé,chtěl zahájit stavbu domu. Financovat stavbu bych chtěl částečně hypotékou, banka mě ale seznámila s faktem, že stavba je součástí pozemku, jak už zde bylo řečeno. Jak tedy mohu postupovat v případě darování poloviny pozemku přítelkyni ještě před svatbou? Budeme platit darovací daň? V případě, že ano, lze polovinu pozemku a domu převádět až po svatbě, v době, kdy bude celá nemovitost zastavena bankou? Chtěl bych zahájit stavbu co nejdříve, být vlastníkem společně s přítelkyní, zároveň se však vyhnout zbytečné daňi.
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě upřesním, že ve společné domácnosti nemáme ani jeden hlášený trvalý pobyt, jak tedy budu prokazovat dlouhodobé soužití (pokud budu muset)?

   Vymazat
  2. K osvobození od daně z příjmů stačí, abyste prokázali, že jste vedli společnou domácnost alespoň rok před darováním. Hlášení k trvalému pobytu je jen administrativní údaj a v tomto ohledu není důležitý. Společnou domácnost lze prokázat například výpisem z účtu nebo složenkami, které dokladují, že oba přispíváte nějakým způsobem na společné bydlení.

   Vymazat
 61. Dobrý den, jakým způsobem lze převést byt v SJM do podílového spoluvlastnictví manželů? Děkuji moc za odpověď. Dvořáková

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To lze zařídit manželskou smlouvou o zúžení SJM podle které byt již nebude patřit do SJM. Každý z manželů bude vlastnit podíl 1/2. U manželské smlouvy se vyžaduje forma notářského zápisu.

   Vymazat
 62. Dobrý den, rodiče mi chtějí darovat zahradu. Na barák i zahradu splácí úvěr. Co vše je potřebné poslat na banku aby byla zahrada vyjmuta z úvěru? Stačí geometrický plán, smlouva o vyjmutí a darovací smlouva? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba prostudovat úvěrovou smlouvu, zda se pozemku netýká zákaz zcizení. Pokud takové omezení není, pak by neměl být problém pozemek darovat. Zástavní právo ve prospěch banky, které vázne na pozemku, tím ovšem nebude dotčeno - platí nadále (dokud nebude úvěr splacen).

   Vymazat
 63. po vypořádání majetku s bývalým manželem, jsem šla na katastr nemovitostí, aby mi pozemek, na kterém stojí můj dům, převedli ze SJM na mne. Na katastru ale zjistili chybu, kdy v dohodě o rozdělení majetku chybělo číslo parcely. Soud ani nikdo jiný si této chyby nevšiml. Teď nevím, jak mám postupovat, aby mi byl pozemek přepsán. V době rozvodu jsme jiný pozemek než výše zmíněný, nevlastnili. Stačí sepsat souhlasné prohlášení?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasné prohlášení opatřené úředně ověřenými podpisy, kterým se pro účely zápisu do katastru nemovitostí doplňuje chybějící údaj, by teoreticky mohlo stačit. Pokud se to ale úředníkovi na katastru nebude líbit, přijdete o 1.000 Kč. Je tedy vhodné si tento postup napřed s katastrem dohodnout.

   Vymazat
 64. Dobrý den,
  s manželem chceme stavět dům na pozemku, který mi daroval otec v době, kdy už jsme byli manželé. Jako majitel pozemku jsem v katastru vedena tedy pouze já. Musím s manželem sepisovat smlouvu o právu stavby?
  Děkuji, Dana K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo by vhodné sjednotit vlastníka pozemku a stavby a to manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Případně můžete situaci řešit manželskou smlouvou o zúžení SJM, podle které bude ve Vašem výlučném vlastnictví nejen pozemek, ale i stavba, která je podle nového občanského zákoníku součástí pozemku.

   Vymazat
 65. Dobrý den,
  rodiče mi chtějí darovat byt, kde budou mít věcné břemeno s dožitím. Obávají se však, co by s nimi bylo, kdyby došlo k mému úmrtí. Mám bratra a z bývalého manželství dvě děti se kterými se rodiče nestýkají. Existuje nějaká možnost v této souvislosti dar vrátit nebo při sepsání darovací smlouvy tuto věc (vrácení daru) nějak specifikovat?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Věcné břemeno - služebnost bytu - je svázáno s nemovitostí a smrtí obdarovaného nezaniká. Nicméně po převzetí daru můžete sepsat smlouvu - darování pro případ smrti.

   Vymazat
 66. Veškerý majetek, který jste nabyli za trvání manželství, patří do SJM. V případě rozvodu či Vaší smrti náleží z vypořádání SJM manželce 1/2 společného majetku. Pokud jste nabyl 1/4 domu děděním nebo darováním, pak je to Váš výlučný majetek a do SJM nepatří. Zařadit tento majetek do SJM by bylo možné manželskou smlouvou o rozšíření SJM. Vyžaduje se forma notářského zápisu.

  OdpovědětVymazat
 67. Dobrý den,

  5.1.2015 mi matka darovala 3/4 RD. Dostala se do špatné finanční situace a podala 11.2016 návrh na oddlužení s tím, že podala návrh na oddlužení. Najala si firmu, která za ní vyplnila veškeré papíry. V 4.2017 byl insolvenční soud a tam se dozvěděla, že existuje neplatný právní úkon a to že darovala nemovitost mé osobě. Že mohou nemovitost odebrat, proběhl soud a my měli navrhnout nějaké splátky. Vše proběhlo v pořádku. Chtěla bych se zeptat, zda můžou nemovitost odebrat i po 5.1.2018, kdy proběhne 3letá lhůta?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právní úkon by byl považován za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Dovolat se neplatnosti právního úkonu tyto subjekty mohou v obecné tříleté promlčecí lhůtě, přičemž účinky dovolání se neplatnosti nastávají zpětně ke dni, kdy došlo k onomu právnímu úkonu.

   Vymazat
 68. Dobrý den můžete mi prosím poradit,prababicka chce darovat 3 pozemky svým dětem s požadavkem vložení věcného břemena ve formě předkupního práva,tak aby každý ze sourozenců v případě prodeje svého pozemku, jej nejdříve nabídl k odkupu svým sourozencum.Lze toto uvést do jedné smlouvy pro všechny, nebo je nutné vyhotovit každému z obdarovanych zvlášť smlouvu a v predkupnim pravu uvést konkrétní jmena sourozencu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto vše lze ošetřit jednou smlouvou, kterou s návrhem na vklad předložíte příslušnému katastru nemovitostí.

   Vymazat
  2. Moc děkuji za odpověď a poslední dotaz pokud by se rozhodla jedno z dětí dále darovat svůj pozemek svému dítěti i když je pozemek ošetřen věčným bemenem ve formě předkupního práva,nemusí onen pozemek nabídnout či informovát ostatní sourozence,kteří jsou zahrnutí v predkupnim právu. Moc děkuji za případnou odpověď

   Vymazat
  3. Pokud si to ošetříte předkupním právem smluvním, pak platí to, co si ve smlouvě ujednáte. Obecně platí od 1.1.2018 předkupní právo spoluvlastníka, přičemž darování osobě blízké nepodléhá povinnosti nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům.

   Vymazat
 69. Dobry den,
  pred peti lety jsem u notare prevedla byt na dceru. hodne jsem se nepohodly a zmenila jsem nazor5a chci byt darovat v zaveti nekomu jinemu. v katastru nemovitosti je stale pod mym jmenem. je mozne darovani zrusit, je promlcene?
  dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jste pouze sepsala závěť, pak ji můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. V případě darovací smlouvy byste musela odvolat dar pro nevděk obdarovaného. Vámi uváděná informace, že jste byt převedla a přitom jste stále zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, je ve zřejmém rozporu.

   Vymazat
  2. Dobry den,
   dekuji za odpoved. Byt jsem prevedla, ale dcera to asi zapomnela ohlasit na katastru.

   Vymazat
  3. Darovací smlouvu s návrhem na vklad lze předložit katastrálnímu úřadu kdykoliv za Vašeho života. Samotná změna názoru nestačí. Pro odvolání daru je třeba prokázat nevděk obdarovaného.

   Vymazat
 70. Dobrý den, chtěl jsem se optat, koupil jsem 50% podíl bytu od své sestry. Mohu na svůj podíl udělat zástavu od soukromé osoby, která mi půjčuje jen malou částku na vyplacení dědického řízení? Děkuji moc

  OdpovědětVymazat
 71. Dobrý den chtěla jsem se zeptat před 5 lety mi moje mamka darovala byt nyní je psaný na mě bohužel nemáme dobré vztahy mezi sebou a chtěla bych ji byt vrátit tudíž aby nebyl psaný na mě ale zpět na ni co musím udělat a kolik to bude asi tak stát je tu na dožití a jako věcný břemeno děkuji za odpověď Veronika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není jiná možnost, než se na vrácení bytu s matkou domluvit. Právně může jít buď o odvolání daru dárcem, kterému dobrovolně vyhovíte, anebo o darování zpět matce - používá se častěji. Daň z nabytí nemovitých věcí ani daň z příjmů se toho netýká. Odměna notáře se počítá z tarifní hodnoty t.j. hodnoty daru, přičemž znalecký posudek není třeba.

   Vymazat
 72. Dobrý den, chci odejít od manžela a koupit si na hypotéku vlastní být. Rozvod potrvá dlouho. Lze uzavřít dokument o tom, že od určitého data pořízene závazky a majetky nepatří do sjm? A tudíž od toho data můžu podepsat sama smlouvu? Nebo to musí být na každou polozku zvlášť? Odměna notáře počítá z ceny, ale já dopředu nevím přesnou částku, co dostanu hypotéku ani kolik bude stát být. Dekuji Marcela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete si manželskou smlouvou změnit do budoucna manželský majetkový režim tak, že v budoucnu nakupované nemovité věci a přijímané závazky nebudou patřit do SJM. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak činí odměna notáře za sepis takového notářského zápisu 3.000 Kč, od 1.1.2021 ale už platí nový notářský tarif a bude to stát 5.000 Kč.
   Ve Vaší situaci, kdy plánujete rozvod, by bylo praktičtější si manželskou smlouvou vypořádat veškerý majetek v SJM a stanovit si do budoucna režim oddělených jmění. Pak byste byli majetkově ve stejné situaci jako nesezdaný pár a nebyli byste nikterak svazováni čekáním na rozhodnutí soudu o rozvodu manželství. Snáze byste také dospěli k nespornému rozvodu.

   Vymazat
 73. Dobrý den měl bych otázku táta byl 4 roky alkoholik a na to také zemřel 3 měsíce před jeho smrtí převedl byt na jednu ze 3 sester nikdo nám to neřekl až obdarovaná sestra v den umrtí otce . Co nyní řešíme je to že si myslíme že táta na ní přepsal byt protože na něj naléhala (už dříve něco takového zkoušela ) ale táta za života vždy říkal že ví že má 4 děti a že až jednou umře ten byt si rozebereme . Má otázka zní jak moc s tímhle jde dělat? někde se píše že co bylo přepsáno do 3 let se započítává do dědictví Díky za odpověď s pozdravem

  Jan Liška

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darování v období tří let před smrtí zůstavitele se započítává na povinný díl nepominutelného dědice. Zařadit darovaný byt do pozůstalosti by bylo možné jedině tak, že byste před soudem prokázali neplatnost darovací smlouvy z důvodu, že tato byla uzavřena pod nátlakem a nešlo o svobodnou vůli dárce.

   Vymazat
 74. Dobrý den přeji.
  Je prosím možné vypovědět jednostranně smlouvu o manželském majetkovém režimu?
  S ženou jsme sepsali v dobré víře, nyní se pro mne stala nevýhodnou a chtěl bych od ní odstoupit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jednostranně odstoupit nelze. Můžete se pokusit manželku přesvědčit a notářským zápisem smluvený manželský majetkový režim změnit.

   Vymazat
 75. Dobrý den, nedávno jsem se náhodou dozvěděla, že můj nemocný otec před rokem převedl být v osobním vlastnictví na vnuka, mého synovce. Maminka s tím nesouhlasila, ale nijak mu v tom nezabránila. Převod zajistila matka synovce, pracuje na katastru nemovitostí. Otec totiž sám nevychází. Jde tato situace ještě nějak zvrátit, nechci se s rodiči soudit, ale jinak nevím, jak postupovat. Děkuji, Romana D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutný buď stejnopis notářského zápisu nebo smlouva s úředně ověřenými podpisy. Neplatnost právního úkonu byste musela prokázat - t.j. buď prokázat, že byl otec pod nátlakem a nebo že byl tak nemocný či ovlivněný léky, že nemohl rozpoznat dopady právního jednání, které činí.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.